Markit
 
 
Financial Information
 
Markit Economics
 
Markit Economics
 
Markit Economics là nhà cung cấp độc lập, với phạm vi hoạt động toàn cầu là một trong số những nhà cung cấp dữ liệu điều tra có ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới.

Các chỉ số của chúng tôi được các thị trường tài chính theo dõi chặt chẽ và giúp hình thành các chính sách kinh tế, thông qua việc cung cấp những dấu hiệu sớm nhất về kết quả hoạt động kinh tế.

Dữ liệu điều tra tạo ra một nguồn thông tin quan trọng về thông tin kinh tế dành cho những người hoạt động trong nền kinh tế “thực tế”.

Dữ liệu của chúng tôi được trình bày dưới hình thức rõ ràng, không sử dụng biệt ngữ, cho phép nắm bắt nhanh chóng các xu thế kinh tế hiện thời.


“Trong những đợt chạm đáy của cơn suy thoái, chỉ số với tiêu đề PMI đối với khu vực dịch vụ quan trọng ... là một chỉ số quan trọng nêu bật tính nghiêm trọng và khốc liệt của cơn suy thoái trong hậu quả trực tiếp về sự sụp đổ của Lehman Brothers vào cuối năm 2008. Chỉ số PMI cũng là dấu hiệu sớm nhất báo hiệu sự phục hồi.”
Gráinne Gilmore, The Times, Tháng 01năm 2010


“Điều có ý nghĩa rất lớn đối với HSBC là đã tạo ra được chỉ số kinh tế rất hiệu quả này ... Chỉ số các Thị trường Mới nổi của HSBC [dựa trên dữ liệu của PMI], một chỉ số lần đầu tiên xuất hiện đã cho thấy rằng các thị trường mới nổi đang tiếp tục là động lực cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu.”
Michael Geoghegan, Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn, HSBC, Tháng 10 năm 2009


 
 
Bản quyền ©   và Quyền sở hữu Cơ sở dữ liệu thuộc về Markit Economics.