ทั่วโลก PMI ผลผลิตรวม ส.ค.: 52.4 ▲
สหรัฐอเมริกา PMI ผลผลิตรวม ส.ค.: 54.6 ▲
จีน PMI ผลผลิตรวม ส.ค.: 55.1 ▲
ยูโรโซน PMI ผลผลิตรวม ส.ค.: 51.9 ▼
ญี่ปุ่น PMI ผลผลิตรวม ส.ค.: 45.2 ▲
สหราชอาณาจักร PMI ผลผลิตรวม ส.ค.: 59.1 ▲
อาเซียน PMI สำหรับภาคการผลิต ส.ค.: 49.0 ▲
ออสเตรเลีย PMI สำหรับภาคการผลิต ส.ค.: 53.6 ▼
ออสเตรีย PMI สำหรับภาคการผลิต ส.ค.: 51.0 ▼
บราซิล PMI สำหรับภาคการผลิต ส.ค.: 64.7 ▲
แคนาดา PMI สำหรับภาคการผลิต ส.ค.: 55.1 ▲
จีน PMI สำหรับภาคการผลิต ส.ค.: 53.1 ▲
สาธารณรัฐเชก PMI สำหรับภาคการผลิต ส.ค.: 49.1 ▲
อียิปต์ PMI ส.ค.: 49.4 ▼
ยูโรโซน PMI สำหรับภาคการผลิต ส.ค.: 51.7 ▼
ฝรั่งเศส PMI สำหรับภาคการผลิต ส.ค.: 49.8 ▼
เยอรมนี PMI สำหรับภาคการผลิต ส.ค.: 52.2 ▲
ทั่วโลก PMI สำหรับภาคการผลิต ส.ค.: 51.8 ▲
กรีซ PMI สำหรับภาคการผลิต ส.ค.: 49.4 ▲
ฮ่องกง PMI ส.ค.: 44.0 ▼
อินเดีย PMI สำหรับภาคการผลิต ส.ค.: 52.0 ▲
อินโดนีเซีย PMI สำหรับภาคการผลิต ส.ค.: 50.8 ▲
ไอร์แลนด์ PMI สำหรับภาคการผลิต ส.ค.: 52.3 ▼
อิตาลี PMI สำหรับภาคการผลิต ส.ค.: 53.1 ▲
ญี่ปุ่น PMI สำหรับภาคการผลิต ส.ค.: 47.2 ▲
เคนยา PMI ส.ค.: 53.0 ▼
เลบานอน PMI ส.ค.: 40.1 ▼
มาเลเซีย PMI สำหรับภาคการผลิต ส.ค.: 49.3 ▼
เม็กซิโก PMI สำหรับภาคการผลิต ส.ค.: 41.3 ▲
พม่า PMI สำหรับภาคการผลิต ส.ค.: 53.2 ▲
เนเธอร์แลนด์ PMI สำหรับภาคการผลิต ส.ค.: 52.3 ▲
ไนจีเรีย PMI ส.ค.: 54.6 ▲
ฟิลิปปินส์ PMI สำหรับภาคการผลิต ส.ค.: 47.3 ▼
โปแลนด์ PMI สำหรับภาคการผลิต ส.ค.: 50.6 ▼
รัสเซีย PMI สำหรับภาคการผลิต ส.ค.: 51.1 ▲
ซาอุดิอาระเบีย PMI ส.ค.: 48.8 ▼
สิงคโปร์ PMI ส.ค.: 43.6 ▼
แอฟริกาใต้ PMI ส.ค.: 45.3 ▲
เกาหลีใต้ PMI สำหรับภาคการผลิต ส.ค.: 48.5 ▲
สเปน PMI สำหรับภาคการผลิต ส.ค.: 49.9 ▼
ไต้หวัน PMI สำหรับภาคการผลิต ส.ค.: 52.2 ▲
ไทย PMI สำหรับภาคการผลิต ส.ค.: 49.7 ▲
ตุรกี PMI สำหรับภาคการผลิต ส.ค.: 54.3 ▼
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ PMI ส.ค.: 49.4 ▼
สหราชอาณาจักร PMI สำหรับภาคการผลิต ส.ค.: 55.2 ▲
สหรัฐอเมริกา PMI สำหรับภาคการผลิต ส.ค.: 53.1 ▲
เวียดนาม PMI สำหรับภาคการผลิต ส.ค.: 45.7 ▼
PMI commentary เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น