Toàn cầu PMI SẢN LƯỢNG TỔNG HỢP Thg6: 51.2 ▲
Mỹ PMI SẢN LƯỢNG TỔNG HỢP Thg6: 51.5 ▲
Trung Quốc PMI SẢN LƯỢNG TỔNG HỢP Thg6: 50.6 ▼
Khu vực đồng Euro PMI SẢN LƯỢNG TỔNG HỢP Thg6: 52.2 ▲
Nhật Bản PMI SẢN LƯỢNG TỔNG HỢP Thg6: 50.8 ▲
Đức PMI SẢN LƯỢNG TỔNG HỢP Thg6: 52.6 ▼
Vương quốc Anh PMI SẢN LƯỢNG TỔNG HỢP Thg6: 49.7 ▼
Pháp PMI SẢN LƯỢNG TỔNG HỢP Thg6: 52.7 ▲
Brazil PMI SẢN LƯỢNG TỔNG HỢP Thg6: 49.0 ▲
Ý PMI SẢN LƯỢNG TỔNG HỢP Thg6: 50.1 ▲
Ấn Độ PMI SẢN LƯỢNG TỔNG HỢP Thg6: 50.8 ▼
Nga PMI SẢN LƯỢNG TỔNG HỢP Thg6: 49.2 ▼
ASEAN PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg6: 49.7 ▼
Australia PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg6: 52.0 ▲
Áo PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg6: 47.5 ▼
Brazil PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg6: 51.0 ▲
Canada PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg6: 49.2 ▲
Trung Quốc PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg6: 49.4 ▼
Cộng hòa Séc PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg6: 45.9 ▼
Ai Cập PMI Thg6: 49.2 ▲
Khu vực đồng Euro PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg6: 47.6 ▼
Pháp PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg6: 51.9 ▲
Đức PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg6: 45.0 ▲
Toàn cầu PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg6: 49.4 ▼
Hy Lạp PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg6: 52.4 ▼
Hồng Kông PMI Thg6: 47.9 ▲
Ấn Độ PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg6: 52.1 ▼
In-đô-nê-xia PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg6: 50.6 ▼
Cộng hòa Ireland PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg6: 49.8 ▼
Ý PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg6: 48.4 ▼
Nhật Bản PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg6: 49.3 ▼
Kenya PMI Thg6: 54.3 ▲
Lebanon PMI Thg6: 46.3 ▼
Ma-lai-xi-a PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg6: 47.8 ▼
Mê-hi-cô PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg6: 49.2 ▼
Myanmar PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg6: 53.0 ▼
Hà Lan PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg6: 50.7 ▼
Nigeria PMI Thg6: 54.8 ▲
Philippines PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg6: 51.3 ▲
Ba Lan PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg6: 48.4 ▼
Nga PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg6: 48.6 ▼
Ả-rập Xê-út PMI Thg6: 57.4 ▲
Xing-ga-po PMI Thg6: 50.6 ▼
Nam Phi PMI Thg6: 49.7 ▲
Hàn Quốc PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg6: 47.5 ▼
Tây Ban Nha PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg6: 47.9 ▼
Đài Loan PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg6: 45.5 ▼
nước Thái Lan PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg6: 50.6 ▼
Thổ Nhĩ Kỳ PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg6: 47.9 ▲
Các Tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất PMI Thg6: 57.7 ▼
Vương quốc Anh PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg6: 48.0 ▼
Mỹ PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg6: 50.6 ▲
Việt Nam PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg6: 52.5 ▲