Toàn cầu PMI SẢN LƯỢNG TỔNG HỢP Thg8: 51.3 ▼
Mỹ PMI SẢN LƯỢNG TỔNG HỢP Thg8: 50.7 ▼
Trung Quốc PMI SẢN LƯỢNG TỔNG HỢP Thg8: 51.6 ▲
Khu vực đồng Euro PMI SẢN LƯỢNG TỔNG HỢP Thg8: 51.9 ▲
Nhật Bản PMI SẢN LƯỢNG TỔNG HỢP Thg8: 51.9 ▲
Đức PMI SẢN LƯỢNG TỔNG HỢP Thg8: 51.7 ▲
Vương quốc Anh PMI SẢN LƯỢNG TỔNG HỢP Thg8: 50.2 ▼
Pháp PMI SẢN LƯỢNG TỔNG HỢP Thg8: 52.9 ▲
Brazil PMI SẢN LƯỢNG TỔNG HỢP Thg8: 51.9 ▲
Ý PMI SẢN LƯỢNG TỔNG HỢP Thg8: 50.3 ▼
Ấn Độ PMI SẢN LƯỢNG TỔNG HỢP Thg8: 52.6 ▼
Nga PMI SẢN LƯỢNG TỔNG HỢP Thg8: 51.5 ▲
ASEAN PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg8: 48.9 ▼
Australia PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg8: 50.9 ▼
Áo PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg8: 47.9 ▲
Brazil PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg8: 52.5 ▲
Canada PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg8: 49.1 ▼
Trung Quốc PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg8: 50.4 ▲
Cộng hòa Séc PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg8: 44.9 ▲
Ai Cập PMI Thg8: 49.4 ▼
Khu vực đồng Euro PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg8: 47.0 ▲
Pháp PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg8: 51.1 ▲
Đức PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg8: 43.5 ▲
Toàn cầu PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg8: 49.5 ▲
Hy Lạp PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg8: 54.9 ▲
Hồng Kông PMI Thg8: 40.8 ▼
Ấn Độ PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg8: 51.4 ▼
In-đô-nê-xia PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg8: 49.0 ▼
Cộng hòa Ireland PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg8: 48.6 ▼
Ý PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg8: 48.7 ▲
Nhật Bản PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg8: 49.3 ▼
Kenya PMI Thg8: 52.9 ▼
Lebanon PMI Thg8: 47.8 ▲
Ma-lai-xi-a PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg8: 47.4 ▼
Mê-hi-cô PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg8: 49.0 ▼
Myanmar PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg8: 52.0 ▼
Hà Lan PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg8: 51.6 ▲
Nigeria PMI Thg8: 56.4 ▲
Philippines PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg8: 51.9 ▼
Ba Lan PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg8: 48.8 ▲
Nga PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg8: 49.1 ▼
Ả-rập Xê-út PMI Thg8: 57.0 ▲
Xing-ga-po PMI Thg8: 48.7 ▼
Nam Phi PMI Thg8: 49.7 ▲
Hàn Quốc PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg8: 49.0 ▲
Tây Ban Nha PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg8: 48.8 ▲
Đài Loan PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg8: 47.9 ▼
nước Thái Lan PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg8: 50.0 ▼
Thổ Nhĩ Kỳ PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg8: 48.0 ▲
Các Tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất PMI Thg8: 51.6 ▼
Vương quốc Anh PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg8: 47.4 ▼
Mỹ PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg8: 50.3 ▼
Việt Nam PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg8: 51.4 ▼