ทั่วโลก PMI ผลผลิตรวม ธ.ค.: 52.7 ▼
สหรัฐอเมริกา PMI ผลผลิตรวม ธ.ค.: 54.4 ▼
จีน PMI ผลผลิตรวม ธ.ค.: 52.2 ▲
ยูโรโซน PMI ผลผลิตรวม ธ.ค.: 51.1 ▼
ญี่ปุ่น PMI ผลผลิตรวม ธ.ค.: 52.0 ▼
เยอรมนี PMI ผลผลิตรวม ธ.ค.: 51.6 ▼
สหราชอาณาจักร PMI ผลผลิตรวม ธ.ค.: 51.4 ▲
ฝรั่งเศส PMI ผลผลิตรวม ธ.ค.: 48.7 ▼
บราซิล PMI ผลผลิตรวม ธ.ค.: 52.4 ▲
อิตาลี PMI ผลผลิตรวม ธ.ค.: 50.0 ▲
อินเดีย PMI ผลผลิตรวม ธ.ค.: 53.6 ▼
รัสเซีย PMI ผลผลิตรวม ธ.ค.: 53.9 ▼
อาเซียน PMI สำหรับภาคการผลิต ธ.ค.: 50.3 ▼
ออสเตรเลีย PMI สำหรับภาคการผลิต ธ.ค.: 54.0 ▼
ออสเตรีย PMI สำหรับภาคการผลิต ธ.ค.: 53.9 ▼
บราซิล PMI สำหรับภาคการผลิต ธ.ค.: 52.6 ▼
แคนาดา PMI สำหรับภาคการผลิต ธ.ค.: 53.6 ▼
จีน PMI สำหรับภาคการผลิต ธ.ค.: 49.7 ▼
สาธารณรัฐเชก PMI สำหรับภาคการผลิต ธ.ค.: 49.7 ▼
อียิปต์ PMI ธ.ค.: 49.6 ▲
ยูโรโซน PMI สำหรับภาคการผลิต ธ.ค.: 51.4 ▼
ฝรั่งเศส PMI สำหรับภาคการผลิต ธ.ค.: 49.7 ▼
เยอรมนี PMI สำหรับภาคการผลิต ธ.ค.: 51.5 ▼
ทั่วโลก PMI สำหรับภาคการผลิต ธ.ค.: 51.5 ▼
กรีซ PMI สำหรับภาคการผลิต ธ.ค.: 53.8 ▼
ฮ่องกง PMI ธ.ค.: 48.0 ▲
อินเดีย PMI สำหรับภาคการผลิต ธ.ค.: 53.2 ▼
อินโดนีเซีย PMI สำหรับภาคการผลิต ธ.ค.: 51.2 ▲
ไอร์แลนด์ PMI สำหรับภาคการผลิต ธ.ค.: 54.5 ▼
อิตาลี PMI สำหรับภาคการผลิต ธ.ค.: 49.2 ▲
ญี่ปุ่น PMI สำหรับภาคการผลิต ธ.ค.: 52.6 ▲
เคนยา PMI ธ.ค.: 53.6 ▲
เลบานอน PMI ธ.ค.: 46.2 ▼
มาเลเซีย PMI สำหรับภาคการผลิต ธ.ค.: 46.8 ▼
เม็กซิโก PMI สำหรับภาคการผลิต ธ.ค.: 49.7 ▲
พม่า PMI สำหรับภาคการผลิต ธ.ค.: 52.5 ▲
เนเธอร์แลนด์ PMI สำหรับภาคการผลิต ธ.ค.: 57.2 ▲
ไนจีเรีย PMI ธ.ค.: 55.0 ▼
ฟิลิปปินส์ PMI สำหรับภาคการผลิต ธ.ค.: 53.2 ▼
โปแลนด์ PMI สำหรับภาคการผลิต ธ.ค.: 47.6 ▼
รัสเซีย PMI สำหรับภาคการผลิต ธ.ค.: 51.7 ▼
ซาอุดิอาระเบีย PMI ธ.ค.: 54.5 ▼
สิงคโปร์ PMI ธ.ค.: 52.7 ▼
แอฟริกาใต้ PMI ธ.ค.: 49.0 ▲
เกาหลีใต้ PMI สำหรับภาคการผลิต ธ.ค.: 49.8 ▲
สเปน PMI สำหรับภาคการผลิต ธ.ค.: 51.1 ▼
ไต้หวัน PMI สำหรับภาคการผลิต ธ.ค.: 47.7 ▼
ไทย PMI สำหรับภาคการผลิต ธ.ค.: 50.3 ▲
ตุรกี PMI สำหรับภาคการผลิต ธ.ค.: 44.2 ▼
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ PMI ธ.ค.: 54.0 ▼
สหราชอาณาจักร PMI สำหรับภาคการผลิต ธ.ค.: 54.2 ▲
สหรัฐอเมริกา PMI สำหรับภาคการผลิต ธ.ค.: 53.8 ▼
เวียดนาม PMI สำหรับภาคการผลิต ธ.ค.: 53.8 ▼