Toàn cầu PMI SẢN LƯỢNG TỔNG HỢP Thg5: 51.2 ▼
Mỹ PMI SẢN LƯỢNG TỔNG HỢP Thg5: 50.9 ▼
Trung Quốc PMI SẢN LƯỢNG TỔNG HỢP Thg5: 51.5 ▼
Khu vực đồng Euro PMI SẢN LƯỢNG TỔNG HỢP Thg5: 51.8 ▲
Nhật Bản PMI SẢN LƯỢNG TỔNG HỢP Thg5: 50.7 ▼
Đức PMI SẢN LƯỢNG TỔNG HỢP Thg5: 52.6 ▲
Vương quốc Anh PMI SẢN LƯỢNG TỔNG HỢP Thg5: 50.9 ▼
Pháp PMI SẢN LƯỢNG TỔNG HỢP Thg5: 51.2 ▲
Brazil PMI SẢN LƯỢNG TỔNG HỢP Thg5: 48.4 ▼
Ý PMI SẢN LƯỢNG TỔNG HỢP Thg5: 49.9 ▲
Ấn Độ PMI SẢN LƯỢNG TỔNG HỢP Thg5: 51.7 ▲
Nga PMI SẢN LƯỢNG TỔNG HỢP Thg5: 51.5 ▼
ASEAN PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg5: 50.6 ▲
Australia PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg5: 51.0 ▲
Áo PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg5: 48.3 ▼
Brazil PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg5: 50.2 ▼
Canada PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg5: 49.1 ▼
Trung Quốc PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg5: 50.2 ▲
Cộng hòa Séc PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg5: 46.6 ▼
Ai Cập PMI Thg5: 48.2 ▼
Khu vực đồng Euro PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg5: 47.7 ▼
Pháp PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg5: 50.6 ▲
Đức PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg5: 44.3 ▼
Toàn cầu PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg5: 49.8 ▼
Hy Lạp PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg5: 54.2 ▼
Hồng Kông PMI Thg5: 46.9 ▼
Ấn Độ PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg5: 52.7 ▲
In-đô-nê-xia PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg5: 51.6 ▲
Cộng hòa Ireland PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg5: 50.4 ▼
Ý PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg5: 49.7 ▲
Nhật Bản PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg5: 49.8 ▼
Kenya PMI Thg5: 51.3 ▲
Lebanon PMI Thg5: 46.3 ▼
Ma-lai-xi-a PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg5: 48.8 ▼
Mê-hi-cô PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg5: 50.0 ▼
Myanmar PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg5: 54.2 ▲
Hà Lan PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg5: 52.2 ▲
Nigeria PMI Thg5: 52.9 ▼
Philippines PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg5: 51.2 ▲
Ba Lan PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg5: 48.8 ▼
Nga PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg5: 49.8 ▼
Ả-rập Xê-út PMI Thg5: 57.3 ▲
Xing-ga-po PMI Thg5: 52.1 ▼
Nam Phi PMI Thg5: 49.3 ▼
Hàn Quốc PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg5: 48.4 ▼
Tây Ban Nha PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg5: 50.1 ▼
Đài Loan PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg5: 48.4 ▲
nước Thái Lan PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg5: 50.7 ▼
Thổ Nhĩ Kỳ PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg5: 45.3 ▼
Các Tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất PMI Thg5: 59.4 ▲
Vương quốc Anh PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg5: 49.4 ▼
Mỹ PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg5: 50.5 ▼
Việt Nam PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg5: 52.0 ▼