Toàn cầu PMI SẢN LƯỢNG TỔNG HỢP Thg3: 52.8 ▲
Mỹ PMI SẢN LƯỢNG TỔNG HỢP Thg4: 52.8 ▼
Trung Quốc PMI SẢN LƯỢNG TỔNG HỢP Thg3: 52.9 ▲
Khu vực đồng Euro PMI SẢN LƯỢNG TỔNG HỢP Thg4: 51.3 ▼
Nhật Bản PMI SẢN LƯỢNG TỔNG HỢP Thg3: 50.4 ▼
Đức PMI SẢN LƯỢNG TỔNG HỢP Thg4: 52.1 ▲
Vương quốc Anh PMI SẢN LƯỢNG TỔNG HỢP Thg3: 50.0 ▼
Pháp PMI SẢN LƯỢNG TỔNG HỢP Thg4: 50.0 ▲
Brazil PMI SẢN LƯỢNG TỔNG HỢP Thg3: 53.1 ▲
Ý PMI SẢN LƯỢNG TỔNG HỢP Thg3: 51.5 ▲
Ấn Độ PMI SẢN LƯỢNG TỔNG HỢP Thg3: 52.7 ▼
Nga PMI SẢN LƯỢNG TỔNG HỢP Thg3: 54.6 ▲
ASEAN PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg3: 50.3 ▲
Australia PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg4: 51.0 ▼
Áo PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg3: 50.0 ▼
Brazil PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg3: 52.8 ▼
Canada PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg3: 50.5 ▼
Trung Quốc PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg3: 50.8 ▲
Cộng hòa Séc PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg3: 47.3 ▼
Ai Cập PMI Thg3: 49.9 ▲
Khu vực đồng Euro PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg4: 47.8 ▲
Pháp PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg4: 49.6 ▼
Đức PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg4: 44.5 ▲
Toàn cầu PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg3: 50.6 ▼
Hy Lạp PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg3: 54.7 ▲
Hồng Kông PMI Thg3: 48.0 ▼
Ấn Độ PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg3: 52.6 ▼
In-đô-nê-xia PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg3: 51.2 ▲
Cộng hòa Ireland PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg3: 53.9 ▼
Ý PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg3: 47.4 ▼
Nhật Bản PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg4: 49.5 ▲
Kenya PMI Thg3: 51.0 ▼
Lebanon PMI Thg3: 46.3 ▼
Ma-lai-xi-a PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg3: 47.2 ▼
Mê-hi-cô PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg3: 49.8 ▼
Myanmar PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg3: 52.4 ▼
Hà Lan PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg3: 52.5 ▼
Nigeria PMI Thg3: 53.6 ▲
Philippines PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg3: 51.5 ▼
Ba Lan PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg3: 48.7 ▲
Nga PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg3: 52.8 ▲
Ả-rập Xê-út PMI Thg3: 56.8 ▲
Xing-ga-po PMI Thg3: 51.8 ▲
Nam Phi PMI Thg3: 48.8 ▼
Hàn Quốc PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg3: 48.8 ▲
Tây Ban Nha PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg3: 50.9 ▲
Đài Loan PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg3: 49.0 ▲
nước Thái Lan PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg3: 50.3 ▲
Thổ Nhĩ Kỳ PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg3: 47.2 ▲
Các Tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất PMI Thg3: 55.7 ▲
Vương quốc Anh PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg3: 55.1 ▲
Mỹ PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg4: 52.4 ▲
Việt Nam PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg3: 51.9 ▲