ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ PMI Τα στοιχεία PMI δημοσιεύονται κάθε μήνα, νωρίτερα από τα συγκρίσιμα επίσημα οικονομικά στοιχεία

Αν επιθυμείτε να λάβετε τα δεδομένα στα οποία βασίζονται τα αποτελέσματα του δείκτη PMI, παρακαλώ επικοινωνήστε με: economics@ihsmarkit.com

Η αναγραφόμενη ώρα είναι ώρα UTC

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ PMI

  • Τελευταία Δελτία Τύπου
Δεκέμβριος
11 Δεκεμβρίου 2017 04:15 UTC Emirates NBD Dubai Economy Tracker (Arabic) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
11 Δεκεμβρίου 2017 04:15 UTC Emirates NBD Dubai Economy Tracker ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
11 Δεκεμβρίου 2017 01:01 UTC Bank of Scotland PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
11 Δεκεμβρίου 2017 01:01 UTC Ulster Bank Ireland Construction PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
11 Δεκεμβρίου 2017 01:01 UTC Ulster Bank Northern Ireland PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
11 Δεκεμβρίου 2017 01:01 UTC Lloyds Bank Commercial Banking England & Wales Regional PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
8 Δεκεμβρίου 2017 01:01 UTC IHS Markit / REC UK Report on Jobs: North ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
8 Δεκεμβρίου 2017 01:01 UTC IHS Markit / REC UK Report on Jobs: London ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
8 Δεκεμβρίου 2017 01:01 UTC IHS Markit / REC UK Report on Jobs: Midlands ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
8 Δεκεμβρίου 2017 01:01 UTC IHS Markit UK Report on Jobs: Scotland ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
8 Δεκεμβρίου 2017 01:01 UTC IHS Markit / REC UK Report on Jobs ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
8 Δεκεμβρίου 2017 01:01 UTC IHS Markit / REC UK Report on Jobs: South ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
7 Δεκεμβρίου 2017 16:00 UTC IHS Markit Global Sector PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
7 Δεκεμβρίου 2017 14:45 UTC IHS Markit US Sector PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
7 Δεκεμβρίου 2017 09:30 UTC IHS Markit Europe Sector PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
7 Δεκεμβρίου 2017 08:30 UTC Halifax House Price Index ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
7 Δεκεμβρίου 2017 00:30 UTC Nikkei Asia Sector PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
6 Δεκεμβρίου 2017 09:10 UTC IHS Markit Germany Retail PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
6 Δεκεμβρίου 2017 09:10 UTC IHS Markit Italy Retail PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
6 Δεκεμβρίου 2017 09:10 UTC IHS Markit France Retail PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
6 Δεκεμβρίου 2017 09:10 UTC IHS Markit Eurozone Retail PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
6 Δεκεμβρίου 2017 09:10 UTC IHS Markit Italy Retail PMI (Italiano) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
6 Δεκεμβρίου 2017 09:10 UTC IHS Markit Germany Retail PMI (Deutsch) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
6 Δεκεμβρίου 2017 09:10 UTC IHS Markit France Retail PMI (Français) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
6 Δεκεμβρίου 2017 09:00 UTC Stanbic Bank Ghana PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
6 Δεκεμβρίου 2017 08:30 UTC IHS Markit Germany Construction PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
6 Δεκεμβρίου 2017 08:30 UTC IHS Markit Germany Construction PMI (Deutsch) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Δεκεμβρίου 2017 16:00 UTC JPMorgan Global Services PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Δεκεμβρίου 2017 16:00 UTC JPMorgan Global Composite PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Δεκεμβρίου 2017 14:45 UTC IHS Markit US Services PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Δεκεμβρίου 2017 12:00 UTC IHS Markit Brazil Services PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Δεκεμβρίου 2017 12:00 UTC IHS Markit Brazil Services PMI (Português) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Δεκεμβρίου 2017 09:30 UTC IHS Markit / CIPS UK Services PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Δεκεμβρίου 2017 09:00 UTC IHS Markit Eurozone Composite PMI (Français) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Δεκεμβρίου 2017 09:00 UTC IHS Markit Eurozone Composite PMI (Deutsch) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Δεκεμβρίου 2017 09:00 UTC BLOM Lebanon PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Δεκεμβρίου 2017 09:00 UTC IHS Markit Eurozone Composite PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Δεκεμβρίου 2017 09:00 UTC IHS Markit Eurozone Composite PMI (Italiano) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Δεκεμβρίου 2017 09:00 UTC IHS Markit Eurozone Composite PMI (Español) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Δεκεμβρίου 2017 09:00 UTC BLOM Lebanon PMI (Arabic) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Δεκεμβρίου 2017 08:55 UTC IHS Markit Germany Services PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Δεκεμβρίου 2017 08:55 UTC IHS Markit Germany Services PMI (Deutsch) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Δεκεμβρίου 2017 08:50 UTC IHS Markit France Services PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Δεκεμβρίου 2017 08:50 UTC IHS Markit France Services PMI (Français) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Δεκεμβρίου 2017 08:45 UTC IHS Markit Italy Services PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Δεκεμβρίου 2017 08:45 UTC IHS Markit Italy Services PMI (Italiano) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Δεκεμβρίου 2017 08:45 UTC Stanbic IBTC Bank Nigeria PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Δεκεμβρίου 2017 08:30 UTC Stanbic Bank Zambia PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Δεκεμβρίου 2017 08:15 UTC IHS Markit Spain Services PMI (Español) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Δεκεμβρίου 2017 08:15 UTC IHS Markit Spain Services PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Δεκεμβρίου 2017 07:30 UTC Stanbic Bank Kenya PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Δεκεμβρίου 2017 07:15 UTC Standard Bank South Africa PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Δεκεμβρίου 2017 06:00 UTC Stanbic Bank Uganda PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Δεκεμβρίου 2017 06:00 UTC IHS Markit Russia Services PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Δεκεμβρίου 2017 06:00 UTC Investec Services PMI Ireland ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Δεκεμβρίου 2017 06:00 UTC IHS Markit Russia Services PMI (Русский язык) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Δεκεμβρίου 2017 05:00 UTC Nikkei India Services PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Δεκεμβρίου 2017 04:15 UTC Emirates NBD Egypt PMI (Arabic) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Δεκεμβρίου 2017 04:15 UTC Emirates NBD Saudi Arabia PMI (Arabic) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Δεκεμβρίου 2017 04:15 UTC Emirates NBD United Arab Emirates PMI (Arabic) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Δεκεμβρίου 2017 04:15 UTC Emirates NBD United Arab Emirates PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Δεκεμβρίου 2017 04:15 UTC Emirates NBD Saudi Arabia PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Δεκεμβρίου 2017 04:15 UTC Emirates NBD Egypt PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Δεκεμβρίου 2017 01:45 UTC Caixin China General Services PMI (中文) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Δεκεμβρίου 2017 01:45 UTC Caixin China General Services PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Δεκεμβρίου 2017 00:30 UTC Nikkei Hong Kong PMI (中文) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Δεκεμβρίου 2017 00:30 UTC Nikkei Japan Services PMI (日本語) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Δεκεμβρίου 2017 00:30 UTC Nikkei Japan Services PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Δεκεμβρίου 2017 00:30 UTC Nikkei Hong Kong PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Δεκεμβρίου 2017 00:30 UTC Nikkei Singapore PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
4 Δεκεμβρίου 2017 22:00 UTC Commonwealth Bank Services PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
4 Δεκεμβρίου 2017 09:30 UTC IHS Markit / CIPS UK Construction PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
4 Δεκεμβρίου 2017 00:30 UTC Nikkei Indonesia Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
4 Δεκεμβρίου 2017 00:30 UTC Nikkei Malaysia Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
4 Δεκεμβρίου 2017 00:30 UTC Nikkei ASEAN Manufacturing PMI (Indonesian) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
4 Δεκεμβρίου 2017 00:30 UTC Nikkei ASEAN Manufacturing PMI (Burmese) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
4 Δεκεμβρίου 2017 00:30 UTC Nikkei ASEAN Manufacturing PMI (Tagalog) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
4 Δεκεμβρίου 2017 00:30 UTC Nikkei ASEAN Manufacturing PMI (Thai) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
4 Δεκεμβρίου 2017 00:30 UTC Nikkei ASEAN Manufacturing PMI (Vietnamese) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
4 Δεκεμβρίου 2017 00:30 UTC Nikkei Indonesia Manufacturing PMI (Indonesian) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
4 Δεκεμβρίου 2017 00:30 UTC Nikkei ASEAN Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Δεκεμβρίου 2017 16:00 UTC JPMorgan Global Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Δεκεμβρίου 2017 15:30 UTC IHS Markit Mexico Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Δεκεμβρίου 2017 15:30 UTC IHS Markit Mexico Manufacturing PMI (Español) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Δεκεμβρίου 2017 14:45 UTC IHS Markit US Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Δεκεμβρίου 2017 14:30 UTC IHS Markit Canada Manufacturing PMI (Français) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Δεκεμβρίου 2017 14:30 UTC IHS Markit Canada Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Δεκεμβρίου 2017 12:00 UTC IHS Markit Brazil Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Δεκεμβρίου 2017 12:00 UTC IHS Markit Brazil Manufacturing PMI (Português) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Δεκεμβρίου 2017 09:30 UTC IHS Markit / CIPS UK Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Δεκεμβρίου 2017 09:00 UTC IHS Markit Eurozone Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Δεκεμβρίου 2017 09:00 UTC IHS Markit Eurozone Manufacturing PMI (Français) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Δεκεμβρίου 2017 09:00 UTC NEVI Netherlands Manufacturing PMI (Dutch) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Δεκεμβρίου 2017 09:00 UTC IHS Markit Eurozone Manufacturing PMI (Italiano) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Δεκεμβρίου 2017 09:00 UTC IHS Markit Greece Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Δεκεμβρίου 2017 09:00 UTC IHS Markit PMI Ελλάδα – Τομέας Μεταποίησης ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Δεκεμβρίου 2017 09:00 UTC IHS Markit Eurozone Manufacturing PMI (Deutsch) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Δεκεμβρίου 2017 09:00 UTC IHS Markit Eurozone Manufacturing PMI (Español) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Δεκεμβρίου 2017 09:00 UTC NEVI Netherlands Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Δεκεμβρίου 2017 08:55 UTC IHS Markit / BME Germany Manufacturing PMI (Deutsch) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Δεκεμβρίου 2017 08:55 UTC IHS Markit / BME Germany Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Δεκεμβρίου 2017 08:50 UTC IHS Markit France Manufacturing PMI (Français) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Δεκεμβρίου 2017 08:50 UTC IHS Markit France Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Δεκεμβρίου 2017 08:45 UTC IHS Markit Italy Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Δεκεμβρίου 2017 08:45 UTC IHS Markit Italy Manufacturing PMI (Italiano) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Δεκεμβρίου 2017 08:30 UTC IHS Markit Czech Republic Manufacturing PMI (Čeština) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Δεκεμβρίου 2017 08:30 UTC IHS Markit Czech Republic Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Δεκεμβρίου 2017 08:15 UTC IHS Markit Spain Manufacturing PMI (Español) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Δεκεμβρίου 2017 08:15 UTC IHS Markit Spain Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Δεκεμβρίου 2017 08:00 UTC IHS Markit Poland Manufacturing PMI (Język Polski) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Δεκεμβρίου 2017 08:00 UTC IHS Markit Poland Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Δεκεμβρίου 2017 07:00 UTC Istanbul Chamber of Industry Istanbul Manufacturing PMI (Türkçe) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Δεκεμβρίου 2017 07:00 UTC Istanbul Chamber of Industry Turkey Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Δεκεμβρίου 2017 07:00 UTC Istanbul Chamber of Industry Istanbul Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Δεκεμβρίου 2017 07:00 UTC Istanbul Chamber of Industry Turkey Manufacturing PMI (Türkçe) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Δεκεμβρίου 2017 06:00 UTC IHS Markit Russia Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Δεκεμβρίου 2017 06:00 UTC Investec Manufacturing PMI Ireland ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Δεκεμβρίου 2017 06:00 UTC IHS Markit Russia Manufacturing PMI (Русский язык) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Δεκεμβρίου 2017 05:00 UTC Nikkei India Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Δεκεμβρίου 2017 01:45 UTC Caixin China General Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Δεκεμβρίου 2017 01:45 UTC Caixin China General Manufacturing PMI (中文) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Δεκεμβρίου 2017 00:30 UTC Nikkei Taiwan Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Δεκεμβρίου 2017 00:30 UTC Nikkei Philippines Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Δεκεμβρίου 2017 00:30 UTC Nikkei Japan Manufacturing PMI (日本語) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Δεκεμβρίου 2017 00:30 UTC Nikkei Japan Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Δεκεμβρίου 2017 00:30 UTC Nikkei South Korea Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Δεκεμβρίου 2017 00:30 UTC Nikkei Vietnam Manufacturing PMI (Vietnamese) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Δεκεμβρίου 2017 00:30 UTC Nikkei Thailand Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Δεκεμβρίου 2017 00:30 UTC Nikkei Myanmar Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Δεκεμβρίου 2017 00:30 UTC Nikkei Myanmar Manufacturing PMI (Burmese) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Δεκεμβρίου 2017 00:30 UTC Nikkei Thailand Manufacturing PMI (Thai) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Δεκεμβρίου 2017 00:30 UTC Nikkei Vietnam Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Δεκεμβρίου 2017 00:30 UTC Nikkei South Korea Manufacturing PMI (Korean) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Δεκεμβρίου 2017 00:30 UTC Nikkei Taiwan Manufacturing PMI (中文) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Δεκεμβρίου 2017 00:30 UTC Nikkei Philippines Manufacturing PMI (Tagalog) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Νοέμβριος
30 Νοεμβρίου 2017 22:00 UTC Commonwealth Bank Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
29 Νοεμβρίου 2017 09:00 UTC Unicredit Bank Austria Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
24 Νοεμβρίου 2017 14:45 UTC IHS Markit Flash US Composite PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
24 Νοεμβρίου 2017 00:30 UTC Nikkei Flash Japan Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
24 Νοεμβρίου 2017 00:30 UTC Nikkei Flash Japan Manufacturing PMI (日本語) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
23 Νοεμβρίου 2017 09:00 UTC IHS Markit Flash Eurozone Composite PMI (Italiano) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
23 Νοεμβρίου 2017 09:00 UTC IHS Markit Flash Eurozone Composite PMI (Deutsch) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
23 Νοεμβρίου 2017 09:00 UTC IHS Markit Flash Eurozone Composite PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
23 Νοεμβρίου 2017 09:00 UTC IHS Markit Flash Eurozone Composite PMI (Français) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
23 Νοεμβρίου 2017 09:00 UTC IHS Markit Flash Eurozone Composite PMI (Español) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
23 Νοεμβρίου 2017 08:30 UTC IHS Markit Flash Germany Composite PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
23 Νοεμβρίου 2017 08:30 UTC IHS Markit Flash Germany Composite PMI (Deutsch) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
23 Νοεμβρίου 2017 08:00 UTC IHS Markit Flash France Composite PMI (Français) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
23 Νοεμβρίου 2017 08:00 UTC IHS Markit Flash France Composite PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
20 Νοεμβρίου 2017 01:01 UTC IHS Markit UK Household Finance Index ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
13 Νοεμβρίου 2017 01:01 UTC Lloyds Bank Commercial Banking England & Wales Regional PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
13 Νοεμβρίου 2017 01:01 UTC Bank of Scotland PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
13 Νοεμβρίου 2017 01:01 UTC Ulster Bank Ireland Construction PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
13 Νοεμβρίου 2017 01:01 UTC Ulster Bank Northern Ireland PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
13 Νοεμβρίου 2017 00:01 UTC IHS Markit Japan Business Outlook ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
13 Νοεμβρίου 2017 00:01 UTC IHS Markit Global Business Outlook ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
13 Νοεμβρίου 2017 00:01 UTC IHS Markit Brazil Business Outlook ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
13 Νοεμβρίου 2017 00:01 UTC IHS Markit Italy Business Outlook ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
13 Νοεμβρίου 2017 00:01 UTC IHS Markit UK Business Outlook ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
13 Νοεμβρίου 2017 00:01 UTC IHS Markit France Business Outlook ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
13 Νοεμβρίου 2017 00:01 UTC IHS Markit India Business Outlook ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
13 Νοεμβρίου 2017 00:01 UTC IHS Markit Germany Business Outlook ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
13 Νοεμβρίου 2017 00:01 UTC IHS Markit US Business Outlook ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
13 Νοεμβρίου 2017 00:01 UTC IHS Markit Russia Business Outlook ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
13 Νοεμβρίου 2017 00:01 UTC IHS Markit Spain Business Outlook ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
13 Νοεμβρίου 2017 00:01 UTC IHS Markit China Business Outlook ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ