ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ PMI Τα στοιχεία PMI δημοσιεύονται κάθε μήνα, νωρίτερα από τα συγκρίσιμα επίσημα οικονομικά στοιχεία

Αν επιθυμείτε να λάβετε τα δεδομένα στα οποία βασίζονται τα αποτελέσματα του δείκτη PMI, παρακαλώ επικοινωνήστε με: economics@ihsmarkit.com

Η αναγραφόμενη ώρα είναι ώρα UTC

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ PMI

  • Τελευταία Δελτία Τύπου
Οκτώβριος
12 Οκτωβρίου 2021 14:00 UTC IHS Markit Investment Manager Index ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
11 Οκτωβρίου 2021 04:15 UTC IHS Markit Dubai PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
11 Οκτωβρίου 2021 04:15 UTC IHS Markit Dubai PMI (Arabic) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
11 Οκτωβρίου 2021 00:01 UTC Ulster Bank Ireland Construction PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
10 Οκτωβρίου 2021 23:01 UTC Natwest UK Regional PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
10 Οκτωβρίου 2021 23:01 UTC Royal Bank of Scotland PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
10 Οκτωβρίου 2021 23:01 UTC Ulster Bank Northern Ireland PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
8 Οκτωβρίου 2021 01:45 UTC Caixin China General Services PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
8 Οκτωβρίου 2021 01:45 UTC IHS Markit Asia Sector PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
8 Οκτωβρίου 2021 01:45 UTC Caixin China General Services PMI (中文) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
8 Οκτωβρίου 2021 00:01 UTC KPMG / REC UK Report on Jobs ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
8 Οκτωβρίου 2021 00:01 UTC Royal Bank of Scotland Report on Jobs ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
8 Οκτωβρίου 2021 00:01 UTC IHS Markit / REC UK Report on Jobs: London ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
8 Οκτωβρίου 2021 00:01 UTC IHS Markit / REC UK Report on Jobs: Midlands ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
8 Οκτωβρίου 2021 00:01 UTC IHS Markit / REC UK Report on Jobs: North ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
8 Οκτωβρίου 2021 00:01 UTC IHS Markit / REC UK Report on Jobs: South ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
7 Οκτωβρίου 2021 08:30 UTC IHS Markit Global Electronics PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
7 Οκτωβρίου 2021 08:00 UTC IHS Markit Global Steel Users PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
7 Οκτωβρίου 2021 08:00 UTC IHS Markit Global Copper Users PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
7 Οκτωβρίου 2021 08:00 UTC IHS Markit Global Aluminium Users PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
7 Οκτωβρίου 2021 06:00 UTC Halifax House Price Index ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
6 Οκτωβρίου 2021 15:00 UTC IHS Markit Global Sector PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
6 Οκτωβρίου 2021 08:30 UTC IHS Markit Europe Sector PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
6 Οκτωβρίου 2021 08:30 UTC IHS Markit Eurozone Productivity PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
6 Οκτωβρίου 2021 08:30 UTC IHS Markit / CIPS UK Construction PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
6 Οκτωβρίου 2021 07:30 UTC IHS Markit France Construction PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
6 Οκτωβρίου 2021 07:30 UTC IHS Markit Italy Construction PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
6 Οκτωβρίου 2021 07:30 UTC IHS Markit Eurozone Construction PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
6 Οκτωβρίου 2021 07:30 UTC IHS Markit Germany Construction PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
6 Οκτωβρίου 2021 07:30 UTC IHS Markit Germany Construction PMI (Deutsch) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
6 Οκτωβρίου 2021 07:30 UTC IHS Markit France Construction PMI (Français) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
6 Οκτωβρίου 2021 07:30 UTC IHS Markit Italy Construction PMI (Italiano) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
6 Οκτωβρίου 2021 06:00 UTC Standard Bank Mozambique PMI (Português) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
6 Οκτωβρίου 2021 06:00 UTC Standard Bank Mozambique PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
6 Οκτωβρίου 2021 00:30 UTC IHS Markit Hong Kong SAR PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
6 Οκτωβρίου 2021 00:30 UTC IHS Markit Hong Kong SAR PMI (中文) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Οκτωβρίου 2021 15:00 UTC JPMorgan Global Composite PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Οκτωβρίου 2021 13:45 UTC IHS Markit US Sector PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Οκτωβρίου 2021 13:45 UTC IHS Markit US Services PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Οκτωβρίου 2021 13:00 UTC IHS Markit Brazil Services PMI (Português) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Οκτωβρίου 2021 13:00 UTC IHS Markit Brazil Services PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Οκτωβρίου 2021 09:00 UTC IHS Markit Qatar PMI (Arabic) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Οκτωβρίου 2021 09:00 UTC IHS Markit Qatar PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Οκτωβρίου 2021 09:00 UTC IHS Markit Ghana PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Οκτωβρίου 2021 08:30 UTC Stanbic Bank Zambia PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Οκτωβρίου 2021 08:30 UTC IHS Markit / CIPS UK Services PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Οκτωβρίου 2021 08:00 UTC IHS Markit Eurozone Composite PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Οκτωβρίου 2021 08:00 UTC BLOM Lebanon PMI (Arabic) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Οκτωβρίου 2021 08:00 UTC IHS Markit Eurozone Composite PMI (Deutsch) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Οκτωβρίου 2021 08:00 UTC BLOM Lebanon PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Οκτωβρίου 2021 08:00 UTC IHS Markit Eurozone Composite PMI (Français) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Οκτωβρίου 2021 08:00 UTC IHS Markit Eurozone Composite PMI (Italiano) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Οκτωβρίου 2021 08:00 UTC IHS Markit Eurozone Composite PMI (Español) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Οκτωβρίου 2021 07:55 UTC IHS Markit Germany Services PMI (Deutsch) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Οκτωβρίου 2021 07:55 UTC IHS Markit Germany Services PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Οκτωβρίου 2021 07:50 UTC IHS Markit France Services PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Οκτωβρίου 2021 07:50 UTC IHS Markit France Services PMI (Français) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Οκτωβρίου 2021 07:45 UTC IHS Markit Italy Services PMI (Italiano) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Οκτωβρίου 2021 07:45 UTC IHS Markit Italy Services PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Οκτωβρίου 2021 07:30 UTC Stanbic Bank Kenya PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Οκτωβρίου 2021 07:15 UTC IHS Markit South Africa PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Οκτωβρίου 2021 07:15 UTC IHS Markit Spain Services PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Οκτωβρίου 2021 07:15 UTC IHS Markit Spain Services PMI (Español) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Οκτωβρίου 2021 06:00 UTC IHS Markit Russia Services PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Οκτωβρίου 2021 06:00 UTC Tengri Partners Kazakhstan Services PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Οκτωβρίου 2021 06:00 UTC Stanbic Bank Uganda PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Οκτωβρίου 2021 06:00 UTC Tengri Partners Kazakhstan Services PMI (Russian) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Οκτωβρίου 2021 06:00 UTC IHS Markit Russia Services PMI (Russian) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Οκτωβρίου 2021 05:00 UTC IHS Markit India Services PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Οκτωβρίου 2021 04:15 UTC IHS Markit United Arab Emirates PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Οκτωβρίου 2021 04:15 UTC IHS Markit Saudi Arabia PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Οκτωβρίου 2021 04:15 UTC IHS Markit Saudi Arabia PMI (Arabic) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Οκτωβρίου 2021 04:15 UTC IHS Markit United Arab Emirates PMI (Arabic) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Οκτωβρίου 2021 04:15 UTC IHS Markit Egypt PMI (Arabic) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Οκτωβρίου 2021 04:15 UTC IHS Markit Egypt PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Οκτωβρίου 2021 00:30 UTC IHS Markit Singapore PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Οκτωβρίου 2021 00:30 UTC au Jibun Bank Japan Services PMI (日本語) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Οκτωβρίου 2021 00:30 UTC au Jibun Bank Japan Services PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Οκτωβρίου 2021 00:01 UTC AIB Ireland Services PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
4 Οκτωβρίου 2021 22:00 UTC IHS Markit Australia Services PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
4 Οκτωβρίου 2021 08:45 UTC Stanbic IBTC Bank Nigeria PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Οκτωβρίου 2021 15:00 UTC Davivienda Colombia Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Οκτωβρίου 2021 15:00 UTC JPMorgan Global Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Οκτωβρίου 2021 15:00 UTC Davivienda Colombia Manufacturing PMI (Español) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Οκτωβρίου 2021 14:30 UTC IHS Markit Mexico Manufacturing PMI (Español) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Οκτωβρίου 2021 14:30 UTC IHS Markit Mexico Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Οκτωβρίου 2021 13:45 UTC IHS Markit US Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Οκτωβρίου 2021 13:30 UTC IHS Markit Canada Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Οκτωβρίου 2021 13:30 UTC IHS Markit Canada Manufacturing PMI (Français) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Οκτωβρίου 2021 13:00 UTC IHS Markit Brazil Manufacturing PMI (Português) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Οκτωβρίου 2021 13:00 UTC IHS Markit Brazil Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Οκτωβρίου 2021 08:30 UTC IHS Markit / CIPS UK Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Οκτωβρίου 2021 08:00 UTC IHS Markit Greece Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Οκτωβρίου 2021 08:00 UTC IHS Markit Eurozone Manufacturing PMI (Deutsch) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Οκτωβρίου 2021 08:00 UTC IHS Markit PMI Ελλάδα - Τομέας Μεταποίησης ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Οκτωβρίου 2021 08:00 UTC IHS Markit Eurozone Manufacturing PMI (Italiano) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Οκτωβρίου 2021 08:00 UTC IHS Markit Eurozone Manufacturing PMI (Français) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Οκτωβρίου 2021 08:00 UTC IHS Markit Eurozone Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Οκτωβρίου 2021 08:00 UTC IHS Markit Eurozone Manufacturing PMI (Español) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Οκτωβρίου 2021 07:55 UTC IHS Markit / BME Germany Manufacturing PMI (Deutsch) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Οκτωβρίου 2021 07:55 UTC IHS Markit / BME Germany Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Οκτωβρίου 2021 07:50 UTC IHS Markit France Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Οκτωβρίου 2021 07:50 UTC IHS Markit France Manufacturing PMI (Français) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Οκτωβρίου 2021 07:45 UTC IHS Markit Italy Manufacturing PMI (Italiano) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Οκτωβρίου 2021 07:45 UTC IHS Markit Italy Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Οκτωβρίου 2021 07:30 UTC IHS Markit Czech Republic Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Οκτωβρίου 2021 07:30 UTC IHS Markit Czech Republic Manufacturing PMI (Čeština) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Οκτωβρίου 2021 07:15 UTC IHS Markit Spain Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Οκτωβρίου 2021 07:15 UTC IHS Markit Spain Manufacturing PMI (Español) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Οκτωβρίου 2021 07:00 UTC Nevi Netherlands Manufacturing PMI (Dutch) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Οκτωβρίου 2021 07:00 UTC IHS Markit Poland Manufacturing PMI (Język Polski) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Οκτωβρίου 2021 07:00 UTC Nevi Netherlands Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Οκτωβρίου 2021 07:00 UTC IHS Markit Poland Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Οκτωβρίου 2021 07:00 UTC Istanbul Chamber of Industry Turkey Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Οκτωβρίου 2021 07:00 UTC Istanbul Chamber of Industry Turkey Manufacturing PMI (Türkçe) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Οκτωβρίου 2021 06:00 UTC IHS Markit Russia Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Οκτωβρίου 2021 06:00 UTC IHS Markit Russia Manufacturing PMI (Russian) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Οκτωβρίου 2021 06:00 UTC Tengri Partners Kazakhstan Manufacturing PMI (Russian) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Οκτωβρίου 2021 06:00 UTC Tengri Partners Kazakhstan Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Οκτωβρίου 2021 05:00 UTC IHS Markit India Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Οκτωβρίου 2021 00:30 UTC IHS Markit Taiwan Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Οκτωβρίου 2021 00:30 UTC au Jibun Bank Japan Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Οκτωβρίου 2021 00:30 UTC IHS Markit South Korea Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Οκτωβρίου 2021 00:30 UTC IHS Markit Indonesia Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Οκτωβρίου 2021 00:30 UTC IHS Markit Vietnam Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Οκτωβρίου 2021 00:30 UTC IHS Markit ASEAN Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Οκτωβρίου 2021 00:30 UTC IHS Markit Philippines Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Οκτωβρίου 2021 00:30 UTC IHS Markit Myanmar Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Οκτωβρίου 2021 00:30 UTC IHS Markit Malaysia Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Οκτωβρίου 2021 00:30 UTC IHS Markit Thailand Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Οκτωβρίου 2021 00:30 UTC au Jibun Bank Japan Manufacturing PMI (日本語) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Οκτωβρίου 2021 00:30 UTC IHS Markit South Korea Manufacturing PMI (Korean) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Οκτωβρίου 2021 00:30 UTC IHS Markit Taiwan Manufacturing PMI (中文) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Οκτωβρίου 2021 00:30 UTC IHS Markit Vietnam Manufacturing PMI (Vietnamese) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Οκτωβρίου 2021 00:30 UTC IHS Markit ASEAN Manufacturing PMI (Vietnamese) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Οκτωβρίου 2021 00:30 UTC IHS Markit Indonesia Manufacturing PMI (Indonesian) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Οκτωβρίου 2021 00:30 UTC IHS Markit ASEAN Manufacturing PMI (Indonesian) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Οκτωβρίου 2021 00:30 UTC IHS Markit Thailand Manufacturing PMI (Thai) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Οκτωβρίου 2021 00:30 UTC IHS Markit ASEAN Manufacturing PMI (Thai) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Οκτωβρίου 2021 00:30 UTC IHS Markit ASEAN Manufacturing PMI (Burmese) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Οκτωβρίου 2021 00:30 UTC IHS Markit Myanmar Manufacturing PMI (Burmese) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Οκτωβρίου 2021 00:30 UTC IHS Markit Philippines Manufacturing PMI (Tagalog) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Οκτωβρίου 2021 00:30 UTC IHS Markit ASEAN Manufacturing PMI (Tagalog) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Οκτωβρίου 2021 00:01 UTC AIB Ireland Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Σεπτέμβριος
30 Σεπτεμβρίου 2021 23:00 UTC IHS Markit Australia Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
30 Σεπτεμβρίου 2021 01:45 UTC Caixin China General Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
30 Σεπτεμβρίου 2021 01:45 UTC Caixin China General Manufacturing PMI (中文) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
29 Σεπτεμβρίου 2021 00:01 UTC Scottish Widows UK Household Finance Index ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
28 Σεπτεμβρίου 2021 08:00 UTC Unicredit Bank Austria Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
28 Σεπτεμβρίου 2021 08:00 UTC UniCredit Bank Austria Manufacturing PMI (Deutsch) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
24 Σεπτεμβρίου 2021 00:30 UTC au Jibun Bank Flash Japan Composite PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
24 Σεπτεμβρίου 2021 00:30 UTC au Jibun Bank Flash Japan Composite PMI (日本語) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
23 Σεπτεμβρίου 2021 13:45 UTC IHS Markit Flash US Composite PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
23 Σεπτεμβρίου 2021 08:30 UTC IHS Markit / CIPS Flash UK Composite PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
23 Σεπτεμβρίου 2021 08:00 UTC IHS Markit Flash Eurozone Composite PMI (Italiano) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
23 Σεπτεμβρίου 2021 08:00 UTC IHS Markit Flash Eurozone Composite PMI (Français) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
23 Σεπτεμβρίου 2021 08:00 UTC IHS Markit Flash Eurozone Composite PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
23 Σεπτεμβρίου 2021 08:00 UTC IHS Markit Flash Eurozone Composite PMI (Deutsch) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
23 Σεπτεμβρίου 2021 08:00 UTC IHS Markit Flash Eurozone Composite PMI (Español) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
23 Σεπτεμβρίου 2021 07:30 UTC IHS Markit Flash Germany Composite PMI (Deutsch) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
23 Σεπτεμβρίου 2021 07:30 UTC IHS Markit Flash Germany Composite PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
23 Σεπτεμβρίου 2021 07:15 UTC IHS Markit Flash France Composite PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
23 Σεπτεμβρίου 2021 07:15 UTC IHS Markit Flash France Composite PMI (Français) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
22 Σεπτεμβρίου 2021 23:00 UTC IHS Markit Flash Australia Composite PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ