ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ PMI Τα στοιχεία PMI δημοσιεύονται κάθε μήνα, νωρίτερα από τα συγκρίσιμα επίσημα οικονομικά στοιχεία

Αν επιθυμείτε να λάβετε τα δεδομένα στα οποία βασίζονται τα αποτελέσματα του δείκτη PMI, παρακαλώ επικοινωνήστε με: economics@ihsmarkit.com

Η αναγραφόμενη ώρα είναι ώρα UTC

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ PMI

  • Τελευταία Δελτία Τύπου
Δεκέμβριος
17 Δεκεμβρίου 2018 09:30 UTC IHS Markit UK Household Finance Index ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
14 Δεκεμβρίου 2018 14:45 UTC IHS Markit Flash US Composite PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
14 Δεκεμβρίου 2018 09:00 UTC IHS Markit Flash Eurozone Composite PMI (Italiano) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
14 Δεκεμβρίου 2018 09:00 UTC IHS Markit Flash Eurozone Composite PMI (Deutsch) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
14 Δεκεμβρίου 2018 09:00 UTC IHS Markit Flash Eurozone Composite PMI (Español) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
14 Δεκεμβρίου 2018 09:00 UTC IHS Markit Flash Eurozone Composite PMI (Français) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
14 Δεκεμβρίου 2018 09:00 UTC IHS Markit Flash Eurozone Composite PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
14 Δεκεμβρίου 2018 08:30 UTC IHS Markit Flash Germany Composite PMI (Deutsch) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
14 Δεκεμβρίου 2018 08:30 UTC IHS Markit Flash Germany Composite PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
14 Δεκεμβρίου 2018 08:15 UTC IHS Markit Flash France Composite PMI (Français) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
14 Δεκεμβρίου 2018 08:15 UTC IHS Markit Flash France Composite PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
14 Δεκεμβρίου 2018 00:30 UTC Nikkei Flash Japan Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
14 Δεκεμβρίου 2018 00:30 UTC Nikkei Flash Japan Manufacturing PMI (日本語) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
13 Δεκεμβρίου 2018 22:00 UTC Commonwealth Bank Flash Australia Composite PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
12 Δεκεμβρίου 2018 04:15 UTC Emirates NBD Dubai Economy Tracker ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
12 Δεκεμβρίου 2018 04:15 UTC Emirates NBD Dubai Economy Tracker (Arabic) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
10 Δεκεμβρίου 2018 01:01 UTC Royal Bank of Scotland PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
10 Δεκεμβρίου 2018 01:01 UTC Natwest UK Regional PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
10 Δεκεμβρίου 2018 01:01 UTC Ulster Bank Northern Ireland PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
10 Δεκεμβρίου 2018 01:01 UTC Ulster Bank Ireland Construction PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
7 Δεκεμβρίου 2018 16:00 UTC IHS Markit Global Sector PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
7 Δεκεμβρίου 2018 14:45 UTC IHS Markit US Sector PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
7 Δεκεμβρίου 2018 09:30 UTC IHS Markit Europe Sector PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
7 Δεκεμβρίου 2018 08:30 UTC Halifax House Price Index ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
7 Δεκεμβρίου 2018 01:01 UTC KPMG / REC UK Report on Jobs ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
7 Δεκεμβρίου 2018 01:01 UTC IHS Markit / REC UK Report on Jobs: South ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
7 Δεκεμβρίου 2018 01:01 UTC IHS Markit / REC UK Report on Jobs: North ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
7 Δεκεμβρίου 2018 01:01 UTC IHS Markit / REC UK Report on Jobs: London ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
7 Δεκεμβρίου 2018 01:01 UTC Royal Bank of Scotland Report on Jobs ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
7 Δεκεμβρίου 2018 01:01 UTC IHS Markit / REC UK Report on Jobs: Midlands ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
7 Δεκεμβρίου 2018 00:30 UTC Nikkei Asia Sector PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
6 Δεκεμβρίου 2018 16:00 UTC JPMorgan Global Composite PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
6 Δεκεμβρίου 2018 16:00 UTC JPMorgan Global Services PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
6 Δεκεμβρίου 2018 14:45 UTC IHS Markit US Services PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
6 Δεκεμβρίου 2018 08:30 UTC IHS Markit Germany Construction PMI (Deutsch) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
6 Δεκεμβρίου 2018 08:30 UTC IHS Markit Germany Construction PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
6 Δεκεμβρίου 2018 04:15 UTC Emirates NBD United Arab Emirates PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
6 Δεκεμβρίου 2018 04:15 UTC Emirates NBD Egypt PMI (Arabic) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
6 Δεκεμβρίου 2018 04:15 UTC Emirates NBD United Arab Emirates PMI (Arabic) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
6 Δεκεμβρίου 2018 04:15 UTC Emirates NBD Saudi Arabia PMI (Arabic) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
6 Δεκεμβρίου 2018 04:15 UTC Emirates NBD Saudi Arabia PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
6 Δεκεμβρίου 2018 04:15 UTC Emirates NBD Egypt PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Δεκεμβρίου 2018 12:00 UTC IHS Markit Brazil Services PMI (Português) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Δεκεμβρίου 2018 12:00 UTC IHS Markit Brazil Services PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Δεκεμβρίου 2018 09:30 UTC IHS Markit / CIPS UK Services PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Δεκεμβρίου 2018 09:00 UTC IHS Markit Eurozone Composite PMI (Italiano) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Δεκεμβρίου 2018 09:00 UTC IHS Markit Ghana PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Δεκεμβρίου 2018 09:00 UTC IHS Markit Eurozone Composite PMI (Français) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Δεκεμβρίου 2018 09:00 UTC BLOM Lebanon PMI (Arabic) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Δεκεμβρίου 2018 09:00 UTC IHS Markit Eurozone Composite PMI (Deutsch) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Δεκεμβρίου 2018 09:00 UTC IHS Markit Eurozone Composite PMI (Español) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Δεκεμβρίου 2018 09:00 UTC BLOM Lebanon PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Δεκεμβρίου 2018 09:00 UTC IHS Markit Eurozone Composite PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Δεκεμβρίου 2018 08:55 UTC IHS Markit Germany Services PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Δεκεμβρίου 2018 08:55 UTC IHS Markit Germany Services PMI (Deutsch) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Δεκεμβρίου 2018 08:50 UTC IHS Markit France Services PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Δεκεμβρίου 2018 08:45 UTC Stanbic IBTC Bank Nigeria PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Δεκεμβρίου 2018 08:45 UTC IHS Markit Italy Services PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Δεκεμβρίου 2018 08:30 UTC Stanbic Bank Zambia PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Δεκεμβρίου 2018 08:15 UTC IHS Markit Spain Services PMI (Español) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Δεκεμβρίου 2018 08:15 UTC IHS Markit Spain Services PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Δεκεμβρίου 2018 07:30 UTC Stanbic Bank Kenya PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Δεκεμβρίου 2018 07:15 UTC IHS Markit South Africa PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Δεκεμβρίου 2018 06:00 UTC IHS Markit Russia Services PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Δεκεμβρίου 2018 06:00 UTC Stanbic Bank Uganda PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Δεκεμβρίου 2018 06:00 UTC IHS Markit Russia Services PMI (Russian) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Δεκεμβρίου 2018 06:00 UTC IHS Markit Ireland Services PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Δεκεμβρίου 2018 05:00 UTC Nikkei India Services PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Δεκεμβρίου 2018 01:45 UTC Caixin China General Services PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Δεκεμβρίου 2018 01:45 UTC Caixin China General Services PMI (中文) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Δεκεμβρίου 2018 00:30 UTC Nikkei Japan Services PMI (日本語) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Δεκεμβρίου 2018 00:30 UTC Nikkei Hong Kong PMI (中文) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Δεκεμβρίου 2018 00:30 UTC Nikkei Japan Services PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Δεκεμβρίου 2018 00:30 UTC Nikkei Singapore PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Δεκεμβρίου 2018 00:30 UTC Nikkei Hong Kong PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
4 Δεκεμβρίου 2018 22:00 UTC Commonwealth Bank Australia Services PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
4 Δεκεμβρίου 2018 09:30 UTC IHS Markit / CIPS UK Construction PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Δεκεμβρίου 2018 16:00 UTC JPMorgan Global Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Δεκεμβρίου 2018 15:30 UTC IHS Markit Mexico Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Δεκεμβρίου 2018 15:30 UTC IHS Markit Mexico Manufacturing PMI (Español) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Δεκεμβρίου 2018 15:00 UTC Davivienda Colombia Manufacturing PMI (Español) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Δεκεμβρίου 2018 15:00 UTC Davivienda Colombia Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Δεκεμβρίου 2018 14:45 UTC IHS Markit US Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Δεκεμβρίου 2018 14:30 UTC IHS Markit Canada Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Δεκεμβρίου 2018 14:30 UTC IHS Markit Canada Manufacturing PMI (Français) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Δεκεμβρίου 2018 12:00 UTC IHS Markit Brazil Manufacturing PMI (Português) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Δεκεμβρίου 2018 12:00 UTC IHS Markit Brazil Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Δεκεμβρίου 2018 09:30 UTC IHS Markit / CIPS UK Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Δεκεμβρίου 2018 09:00 UTC IHS Markit Greece Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Δεκεμβρίου 2018 09:00 UTC IHS Markit Eurozone Manufacturing PMI (Italiano) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Δεκεμβρίου 2018 09:00 UTC IHS Markit Eurozone Manufacturing PMI (Deutsch) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Δεκεμβρίου 2018 09:00 UTC IHS MARKIT PMI® Ελλάδα - Τομέας Μεταποίησης ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Δεκεμβρίου 2018 09:00 UTC IHS Markit Eurozone Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Δεκεμβρίου 2018 09:00 UTC IHS Markit Eurozone Manufacturing PMI (Español) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Δεκεμβρίου 2018 09:00 UTC IHS Markit Eurozone Manufacturing PMI (Français) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Δεκεμβρίου 2018 08:55 UTC IHS Markit / BME Germany Manufacturing PMI (Deutsch) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Δεκεμβρίου 2018 08:55 UTC IHS Markit / BME Germany Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Δεκεμβρίου 2018 08:50 UTC IHS Markit France Manufacturing PMI (Français) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Δεκεμβρίου 2018 08:50 UTC IHS Markit France Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Δεκεμβρίου 2018 08:45 UTC IHS Markit Italy Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Δεκεμβρίου 2018 08:45 UTC IHS Markit Italy Manufacturing PMI (Italiano) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Δεκεμβρίου 2018 08:30 UTC IHS Markit Czech Republic Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Δεκεμβρίου 2018 08:30 UTC IHS Markit Czech Republic Manufacturing PMI (Čeština) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Δεκεμβρίου 2018 08:15 UTC IHS Markit Spain Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Δεκεμβρίου 2018 08:15 UTC IHS Markit Spain Manufacturing PMI (Español) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Δεκεμβρίου 2018 08:00 UTC NEVI Netherlands Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Δεκεμβρίου 2018 08:00 UTC IHS Markit Poland Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Δεκεμβρίου 2018 08:00 UTC IHS Markit Poland Manufacturing PMI (Język Polski) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Δεκεμβρίου 2018 08:00 UTC NEVI Netherlands Manufacturing PMI (Dutch) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Δεκεμβρίου 2018 07:00 UTC Istanbul Chamber of Industry Istanbul Manufacturing PMI (Türkçe) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Δεκεμβρίου 2018 07:00 UTC Istanbul Chamber of Industry Turkey Manufacturing PMI (Türkçe) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Δεκεμβρίου 2018 07:00 UTC Istanbul Chamber of Industry Turkey Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Δεκεμβρίου 2018 07:00 UTC Istanbul Chamber of Industry Istanbul Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Δεκεμβρίου 2018 06:00 UTC IHS Markit Russia Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Δεκεμβρίου 2018 06:00 UTC IHS Markit Ireland Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Δεκεμβρίου 2018 06:00 UTC IHS Markit Russia Manufacturing PMI (Russian) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Δεκεμβρίου 2018 05:00 UTC Nikkei India Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Δεκεμβρίου 2018 01:45 UTC Caixin China General Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Δεκεμβρίου 2018 01:45 UTC Caixin China General Manufacturing PMI (中文) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Δεκεμβρίου 2018 00:30 UTC Nikkei Philippines Manufacturing PMI (Tagalog) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Δεκεμβρίου 2018 00:30 UTC Nikkei Taiwan Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Δεκεμβρίου 2018 00:30 UTC Nikkei Myanmar Manufacturing PMI (Burmese) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Δεκεμβρίου 2018 00:30 UTC Nikkei Japan Manufacturing PMI (日本語) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Δεκεμβρίου 2018 00:30 UTC Nikkei Indonesia Manufacturing PMI (Indonesian) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Δεκεμβρίου 2018 00:30 UTC Nikkei Indonesia Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Δεκεμβρίου 2018 00:30 UTC Nikkei Thailand Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Δεκεμβρίου 2018 00:30 UTC Nikkei ASEAN Manufacturing PMI (Burmese) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Δεκεμβρίου 2018 00:30 UTC Nikkei ASEAN Manufacturing PMI (Indonesian) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Δεκεμβρίου 2018 00:30 UTC Nikkei ASEAN Manufacturing PMI (Tagalog) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Δεκεμβρίου 2018 00:30 UTC Nikkei ASEAN Manufacturing PMI (Thai) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Δεκεμβρίου 2018 00:30 UTC Nikkei ASEAN Manufacturing PMI (Vietnamese) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Δεκεμβρίου 2018 00:30 UTC Nikkei South Korea Manufacturing PMI (Korean) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Δεκεμβρίου 2018 00:30 UTC Nikkei Japan Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Δεκεμβρίου 2018 00:30 UTC Nikkei South Korea Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Δεκεμβρίου 2018 00:30 UTC Nikkei Malaysia Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Δεκεμβρίου 2018 00:30 UTC Nikkei Taiwan Manufacturing PMI (中文) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Δεκεμβρίου 2018 00:30 UTC Nikkei Thailand Manufacturing PMI (Thai) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Δεκεμβρίου 2018 00:30 UTC Nikkei Vietnam Manufacturing PMI (Vietnamese) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Δεκεμβρίου 2018 00:30 UTC Nikkei Philippines Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Δεκεμβρίου 2018 00:30 UTC Nikkei ASEAN Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Δεκεμβρίου 2018 00:30 UTC Nikkei Myanmar Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Δεκεμβρίου 2018 00:30 UTC Nikkei Vietnam Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
2 Δεκεμβρίου 2018 22:00 UTC Commonwealth Bank Australia Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Νοέμβριος
28 Νοεμβρίου 2018 09:00 UTC UniCredit Bank Austria Manufacturing PMI (Deutsch) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
28 Νοεμβρίου 2018 09:00 UTC Unicredit Bank Austria Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
26 Νοεμβρίου 2018 00:30 UTC Nikkei Flash Japan Manufacturing PMI (日本語) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
26 Νοεμβρίου 2018 00:30 UTC Nikkei Flash Japan Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
23 Νοεμβρίου 2018 14:45 UTC IHS Markit Flash US Composite PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
23 Νοεμβρίου 2018 09:00 UTC IHS Markit Flash Eurozone Composite PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
23 Νοεμβρίου 2018 09:00 UTC IHS Markit Flash Eurozone Composite PMI (Italiano) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
23 Νοεμβρίου 2018 09:00 UTC IHS Markit Flash Eurozone Composite PMI (Français) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
23 Νοεμβρίου 2018 09:00 UTC IHS Markit Flash Eurozone Composite PMI (Español) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
23 Νοεμβρίου 2018 09:00 UTC IHS Markit Flash Eurozone Composite PMI (Deutsch) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
23 Νοεμβρίου 2018 08:30 UTC IHS Markit Flash Germany Composite PMI (Deutsch) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
23 Νοεμβρίου 2018 08:30 UTC IHS Markit Flash Germany Composite PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
23 Νοεμβρίου 2018 08:15 UTC IHS Markit Flash France Composite PMI (Français) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
23 Νοεμβρίου 2018 08:15 UTC IHS Markit Flash France Composite PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
22 Νοεμβρίου 2018 22:00 UTC Commonwealth Bank Flash Australia Composite PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
20 Νοεμβρίου 2018 17:00 UTC ANNOUNCEMENT: Services New Export Business Index ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
19 Νοεμβρίου 2018 09:30 UTC IHS Markit UK Household Finance Index ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
19 Νοεμβρίου 2018 00:01 UTC IHS Markit France Business Outlook ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
19 Νοεμβρίου 2018 00:01 UTC IHS Markit US Business Outlook ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
19 Νοεμβρίου 2018 00:01 UTC IHS Markit Russia Business Outlook ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
19 Νοεμβρίου 2018 00:01 UTC IHS Markit Italy Business Outlook ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
19 Νοεμβρίου 2018 00:01 UTC IHS Markit UK Business Outlook ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
19 Νοεμβρίου 2018 00:01 UTC IHS Markit India Business Outlook ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
19 Νοεμβρίου 2018 00:01 UTC IHS Markit China Business Outlook ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
19 Νοεμβρίου 2018 00:01 UTC IHS Markit Japan Business Outlook ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
19 Νοεμβρίου 2018 00:01 UTC IHS Markit Germany Business Outlook ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
19 Νοεμβρίου 2018 00:01 UTC IHS Markit Brazil Business Outlook ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
19 Νοεμβρίου 2018 00:01 UTC IHS Markit Global Business Outlook ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
19 Νοεμβρίου 2018 00:01 UTC IHS Markit Spain Business Outlook ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ