ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ PMI Τα στοιχεία PMI δημοσιεύονται κάθε μήνα, νωρίτερα από τα συγκρίσιμα επίσημα οικονομικά στοιχεία

Αν επιθυμείτε να λάβετε τα δεδομένα στα οποία βασίζονται τα αποτελέσματα του δείκτη PMI, παρακαλώ επικοινωνήστε με: economics@ihsmarkit.com

Η αναγραφόμενη ώρα είναι ώρα UTC

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ PMI

  • Τελευταία Δελτία Τύπου
Ιούλιος
13 Ιουλίου 2020 00:01 UTC Ulster Bank Ireland Construction PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
13 Ιουλίου 2020 00:01 UTC Ulster Bank Northern Ireland PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
13 Ιουλίου 2020 00:01 UTC Natwest UK Regional PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
13 Ιουλίου 2020 00:01 UTC Royal Bank of Scotland PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
12 Ιουλίου 2020 23:01 UTC IHS Markit US Business Outlook ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
12 Ιουλίου 2020 23:01 UTC IHS Markit Russia Business Outlook ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
12 Ιουλίου 2020 23:01 UTC IHS Markit India Business Outlook ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
12 Ιουλίου 2020 23:01 UTC IHS Markit Global Business Outlook ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
12 Ιουλίου 2020 23:01 UTC IHS Markit Brazil Business Outlook ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
12 Ιουλίου 2020 23:01 UTC IHS Markit China Business Outlook ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
12 Ιουλίου 2020 23:01 UTC IHS Markit Italy Business Outlook ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
12 Ιουλίου 2020 23:01 UTC IHS Markit Spain Business Outlook ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
12 Ιουλίου 2020 23:01 UTC IHS Markit Japan Business Outlook ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
12 Ιουλίου 2020 23:01 UTC IHS Markit France Business Outlook ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
12 Ιουλίου 2020 23:01 UTC IHS Markit Germany Business Outlook ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
12 Ιουλίου 2020 23:01 UTC IHS Markit UK Business Outlook ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
10 Ιουλίου 2020 07:30 UTC Halifax House Price Index: UK Regional Breakdown ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
9 Ιουλίου 2020 04:15 UTC IHS Markit Dubai PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
9 Ιουλίου 2020 04:15 UTC IHS Markit Dubai PMI (Arabic) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
8 Ιουλίου 2020 08:00 UTC IHS Markit Global Steel Users PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
8 Ιουλίου 2020 08:00 UTC IHS Markit Global Copper Users PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
8 Ιουλίου 2020 08:00 UTC IHS Markit Global Aluminium Users PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
8 Ιουλίου 2020 00:01 UTC KPMG / REC UK Report on Jobs ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
8 Ιουλίου 2020 00:01 UTC IHS Markit / REC UK Report on Jobs: South ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
8 Ιουλίου 2020 00:01 UTC IHS Markit / REC UK Report on Jobs: North ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
8 Ιουλίου 2020 00:01 UTC Royal Bank of Scotland Report on Jobs ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
8 Ιουλίου 2020 00:01 UTC IHS Markit / REC UK Report on Jobs: Midlands ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
8 Ιουλίου 2020 00:01 UTC IHS Markit / REC UK Report on Jobs: London ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
7 Ιουλίου 2020 15:00 UTC IHS Markit Global Sector PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
7 Ιουλίου 2020 08:30 UTC IHS Markit Europe Sector PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
7 Ιουλίου 2020 07:30 UTC Halifax House Price Index ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
7 Ιουλίου 2020 00:30 UTC IHS Markit Asia Sector PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
6 Ιουλίου 2020 15:00 UTC JPMorgan Global Composite PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
6 Ιουλίου 2020 13:45 UTC IHS Markit US Sector PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
6 Ιουλίου 2020 13:45 UTC IHS Markit US Services PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
6 Ιουλίου 2020 08:30 UTC IHS Markit / CIPS UK Construction PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
6 Ιουλίου 2020 08:30 UTC IHS Markit Eurozone Productivity PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
6 Ιουλίου 2020 07:30 UTC IHS Markit Italy Construction PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
6 Ιουλίου 2020 07:30 UTC IHS Markit France Construction PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
6 Ιουλίου 2020 07:30 UTC IHS Markit Italy Construction PMI (Italiano) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
6 Ιουλίου 2020 07:30 UTC IHS Markit Germany Construction PMI (Deutsch) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
6 Ιουλίου 2020 07:30 UTC IHS Markit Germany Construction PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
6 Ιουλίου 2020 07:30 UTC IHS Markit France Construction PMI (Français) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
6 Ιουλίου 2020 07:30 UTC IHS Markit Eurozone Construction PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
6 Ιουλίου 2020 04:15 UTC IHS Markit Egypt PMI (Arabic) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
6 Ιουλίου 2020 04:15 UTC IHS Markit Egypt PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
6 Ιουλίου 2020 00:30 UTC IHS Markit Hong Kong SAR PMI (中文) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
6 Ιουλίου 2020 00:30 UTC IHS Markit Hong Kong SAR PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Ιουλίου 2020 04:15 UTC IHS Markit United Arab Emirates PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Ιουλίου 2020 04:15 UTC IHS Markit United Arab Emirates PMI (Arabic) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Ιουλίου 2020 04:15 UTC IHS Markit Saudi Arabia PMI (Arabic) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Ιουλίου 2020 04:15 UTC IHS Markit Saudi Arabia PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Ιουλίου 2020 13:00 UTC IHS Markit Brazil Services PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Ιουλίου 2020 13:00 UTC IHS Markit Brazil Services PMI (Português) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Ιουλίου 2020 09:00 UTC IHS Markit Ghana PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Ιουλίου 2020 08:45 UTC Stanbic IBTC Bank Nigeria PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Ιουλίου 2020 08:30 UTC Stanbic Bank Zambia PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Ιουλίου 2020 08:30 UTC IHS Markit / CIPS UK Services PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Ιουλίου 2020 08:00 UTC IHS Markit Eurozone Composite PMI (Español) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Ιουλίου 2020 08:00 UTC IHS Markit Eurozone Composite PMI (Français) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Ιουλίου 2020 08:00 UTC BLOM Lebanon PMI (Arabic) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Ιουλίου 2020 08:00 UTC BLOM Lebanon PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Ιουλίου 2020 08:00 UTC IHS Markit Eurozone Composite PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Ιουλίου 2020 08:00 UTC IHS Markit Eurozone Composite PMI (Italiano) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Ιουλίου 2020 08:00 UTC IHS Markit Eurozone Composite PMI (Deutsch) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Ιουλίου 2020 07:55 UTC IHS Markit Germany Services PMI (Deutsch) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Ιουλίου 2020 07:55 UTC IHS Markit Germany Services PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Ιουλίου 2020 07:50 UTC IHS Markit France Services PMI (Français) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Ιουλίου 2020 07:50 UTC IHS Markit France Services PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Ιουλίου 2020 07:45 UTC IHS Markit Italy Services PMI (Italiano) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Ιουλίου 2020 07:45 UTC IHS Markit Italy Services PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Ιουλίου 2020 07:30 UTC Stanbic Bank Kenya PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Ιουλίου 2020 07:15 UTC IHS Markit South Africa PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Ιουλίου 2020 07:15 UTC IHS Markit Spain Services PMI (Español) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Ιουλίου 2020 07:15 UTC IHS Markit Spain Services PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Ιουλίου 2020 06:00 UTC Standard Bank Mozambique PMI (Português) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Ιουλίου 2020 06:00 UTC IHS Markit Russia Services PMI (Russian) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Ιουλίου 2020 06:00 UTC Tengri Partners Kazakhstan Services PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Ιουλίου 2020 06:00 UTC Standard Bank Mozambique PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Ιουλίου 2020 06:00 UTC Tengri Partners Kazakhstan Services PMI (Russian) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Ιουλίου 2020 06:00 UTC IHS Markit Russia Services PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Ιουλίου 2020 06:00 UTC Stanbic Bank Uganda PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Ιουλίου 2020 05:00 UTC IHS Markit India Services PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Ιουλίου 2020 01:45 UTC Caixin China General Services PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Ιουλίου 2020 01:45 UTC Caixin China General Services PMI (中文) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Ιουλίου 2020 00:30 UTC au Jibun Bank Japan Services PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Ιουλίου 2020 00:30 UTC IHS Markit Singapore PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Ιουλίου 2020 00:30 UTC au Jibun Bank Japan Services PMI (日本語) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Ιουλίου 2020 00:01 UTC AIB Ireland Services PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
2 Ιουλίου 2020 23:00 UTC Commonwealth Bank Australia Services PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
2 Ιουλίου 2020 13:30 UTC IHS Markit Canada Manufacturing PMI (Français) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
2 Ιουλίου 2020 13:30 UTC IHS Markit Canada Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Ιουλίου 2020 15:00 UTC JPMorgan Global Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Ιουλίου 2020 15:00 UTC Davivienda Colombia Manufacturing PMI (Español) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Ιουλίου 2020 15:00 UTC Davivienda Colombia Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Ιουλίου 2020 14:30 UTC IHS Markit Mexico Manufacturing PMI (Español) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Ιουλίου 2020 14:30 UTC IHS Markit Mexico Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Ιουλίου 2020 13:45 UTC IHS Markit US Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Ιουλίου 2020 13:00 UTC IHS Markit Brazil Manufacturing PMI (Português) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Ιουλίου 2020 13:00 UTC IHS Markit Brazil Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Ιουλίου 2020 08:30 UTC IHS Markit / CIPS UK Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Ιουλίου 2020 08:00 UTC IHS Markit Eurozone Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Ιουλίου 2020 08:00 UTC IHS Markit Greece Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Ιουλίου 2020 08:00 UTC IHS Markit Eurozone Manufacturing PMI (Français) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Ιουλίου 2020 08:00 UTC IHS Markit Eurozone Manufacturing PMI (Italiano) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Ιουλίου 2020 08:00 UTC IHS Markit Eurozone Manufacturing PMI (Español) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Ιουλίου 2020 08:00 UTC IHS Markit Eurozone Manufacturing PMI (Deutsch) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Ιουλίου 2020 08:00 UTC IHS Markit PMI Ελλάδα - Τομέας Μεταποίησης ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Ιουλίου 2020 07:55 UTC IHS Markit / BME Germany Manufacturing PMI (Deutsch) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Ιουλίου 2020 07:55 UTC IHS Markit / BME Germany Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Ιουλίου 2020 07:50 UTC IHS Markit France Manufacturing PMI (Français) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Ιουλίου 2020 07:50 UTC IHS Markit France Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Ιουλίου 2020 07:45 UTC IHS Markit Italy Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Ιουλίου 2020 07:45 UTC IHS Markit Italy Manufacturing PMI (Italiano) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Ιουλίου 2020 07:30 UTC IHS Markit Czech Republic Manufacturing PMI (Čeština) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Ιουλίου 2020 07:30 UTC IHS Markit Czech Republic Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Ιουλίου 2020 07:15 UTC IHS Markit Spain Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Ιουλίου 2020 07:15 UTC IHS Markit Spain Manufacturing PMI (Español) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Ιουλίου 2020 07:00 UTC NEVI Netherlands Manufacturing PMI (Dutch) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Ιουλίου 2020 07:00 UTC IHS Markit Poland Manufacturing PMI (Język Polski) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Ιουλίου 2020 07:00 UTC Istanbul Chamber of Industry Turkey Manufacturing PMI (Türkçe) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Ιουλίου 2020 07:00 UTC NEVI Netherlands Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Ιουλίου 2020 07:00 UTC Istanbul Chamber of Industry Turkey Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Ιουλίου 2020 07:00 UTC IHS Markit Poland Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Ιουλίου 2020 06:00 UTC IHS Markit Russia Manufacturing PMI (Russian) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Ιουλίου 2020 06:00 UTC Tengri Partners Kazakhstan Manufacturing PMI (Russian) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Ιουλίου 2020 06:00 UTC Tengri Partners Kazakhstan Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Ιουλίου 2020 06:00 UTC IHS Markit Russia Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Ιουλίου 2020 05:00 UTC IHS Markit India Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Ιουλίου 2020 01:45 UTC Caixin China General Manufacturing PMI (中文) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Ιουλίου 2020 01:45 UTC Caixin China General Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Ιουλίου 2020 00:30 UTC IHS Markit Vietnam Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Ιουλίου 2020 00:30 UTC au Jibun Bank Japan Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Ιουλίου 2020 00:30 UTC IHS Markit South Korea Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Ιουλίου 2020 00:30 UTC IHS Markit Malaysia Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Ιουλίου 2020 00:30 UTC IHS Markit Taiwan Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Ιουλίου 2020 00:30 UTC IHS Markit ASEAN Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Ιουλίου 2020 00:30 UTC IHS Markit ASEAN Manufacturing PMI (Tagalog) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Ιουλίου 2020 00:30 UTC IHS Markit Thailand Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Ιουλίου 2020 00:30 UTC IHS Markit Myanmar Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Ιουλίου 2020 00:30 UTC IHS Markit Philippines Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Ιουλίου 2020 00:30 UTC IHS Markit South Korea Manufacturing PMI (Korean) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Ιουλίου 2020 00:30 UTC IHS Markit Taiwan Manufacturing PMI (中文) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Ιουλίου 2020 00:30 UTC IHS Markit Myanmar Manufacturing PMI (Burmese) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Ιουλίου 2020 00:30 UTC IHS Markit Thailand Manufacturing PMI (Thai) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Ιουλίου 2020 00:30 UTC IHS Markit ASEAN Manufacturing PMI (Burmese) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Ιουλίου 2020 00:30 UTC IHS Markit ASEAN Manufacturing PMI (Vietnamese) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Ιουλίου 2020 00:30 UTC IHS Markit ASEAN Manufacturing PMI (Indonesian) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Ιουλίου 2020 00:30 UTC IHS Markit Philippines Manufacturing PMI (Tagalog) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Ιουλίου 2020 00:30 UTC IHS Markit Indonesia Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Ιουλίου 2020 00:30 UTC IHS Markit Vietnam Manufacturing PMI (Vietnamese) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Ιουλίου 2020 00:30 UTC au Jibun Bank Japan Manufacturing PMI (日本語) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Ιουλίου 2020 00:30 UTC IHS Markit Indonesia Manufacturing PMI (Indonesian) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Ιουλίου 2020 00:30 UTC IHS Markit ASEAN Manufacturing PMI (Thai) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Ιουλίου 2020 00:01 UTC AIB Ireland Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ιούνιος
30 Ιουνίου 2020 23:00 UTC Commonwealth Bank Australia Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
26 Ιουνίου 2020 08:00 UTC UniCredit Bank Austria Manufacturing PMI (Deutsch) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
26 Ιουνίου 2020 08:00 UTC Unicredit Bank Austria Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
23 Ιουνίου 2020 13:45 UTC IHS Markit Flash US Composite PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
23 Ιουνίου 2020 08:30 UTC IHS Markit / CIPS Flash UK Composite PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
23 Ιουνίου 2020 08:00 UTC IHS Markit Flash Eurozone Composite PMI (Italiano) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
23 Ιουνίου 2020 08:00 UTC IHS Markit Flash Eurozone Composite PMI (Deutsch) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
23 Ιουνίου 2020 08:00 UTC IHS Markit Flash Eurozone Composite PMI (Français) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
23 Ιουνίου 2020 08:00 UTC IHS Markit Flash Eurozone Composite PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
23 Ιουνίου 2020 08:00 UTC IHS Markit Flash Eurozone Composite PMI (Español) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
23 Ιουνίου 2020 07:30 UTC IHS Markit Flash Germany Composite PMI (Deutsch) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
23 Ιουνίου 2020 07:30 UTC IHS Markit Flash Germany Composite PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
23 Ιουνίου 2020 07:15 UTC IHS Markit Flash France Composite PMI (Français) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
23 Ιουνίου 2020 07:15 UTC IHS Markit Flash France Composite PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
23 Ιουνίου 2020 00:30 UTC au Jibun Bank Flash Japan Composite PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
23 Ιουνίου 2020 00:30 UTC au Jibun Bank Flash Japan Composite PMI (日本語) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
22 Ιουνίου 2020 23:00 UTC Commonwealth Bank Flash Australia Composite PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
22 Ιουνίου 2020 08:30 UTC IHS Markit UK Household Finance Index ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
17 Ιουνίου 2020 00:01 UTC Visa’s UK Consumer Spending Index ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ