รายงาน PMI ที่ออก ข้อมูล PMI จะออกทุกเดือน ก่อนข้อมูลทางเศรษฐกิจอย่างเป็นทางการที่เทียบเท่ากัน

หากต้องการรับข้อมูล PMI อ้างอิง โปรดติดต่อ economics@ihsmarkit.com

เวลาที่ออกรายงานแสดงในเขตเวลา UTC

รายงาน PMI ที่ออก

  • ล่าสุด
ตุลาคม
12 ตุลาคม 2564 14:00 UTC IHS Markit Investment Manager Index ดูเพิ่มเติม
11 ตุลาคม 2564 04:15 UTC IHS Markit Dubai PMI ดูเพิ่มเติม
11 ตุลาคม 2564 04:15 UTC IHS Markit Dubai PMI (Arabic) ดูเพิ่มเติม
11 ตุลาคม 2564 00:01 UTC Ulster Bank Ireland Construction PMI ดูเพิ่มเติม
10 ตุลาคม 2564 23:01 UTC Natwest UK Regional PMI ดูเพิ่มเติม
10 ตุลาคม 2564 23:01 UTC Royal Bank of Scotland PMI ดูเพิ่มเติม
10 ตุลาคม 2564 23:01 UTC Ulster Bank Northern Ireland PMI ดูเพิ่มเติม
8 ตุลาคม 2564 01:45 UTC Caixin China General Services PMI ดูเพิ่มเติม
8 ตุลาคม 2564 01:45 UTC IHS Markit Asia Sector PMI ดูเพิ่มเติม
8 ตุลาคม 2564 01:45 UTC Caixin China General Services PMI (中文) ดูเพิ่มเติม
8 ตุลาคม 2564 00:01 UTC KPMG / REC UK Report on Jobs ดูเพิ่มเติม
8 ตุลาคม 2564 00:01 UTC Royal Bank of Scotland Report on Jobs ดูเพิ่มเติม
8 ตุลาคม 2564 00:01 UTC IHS Markit / REC UK Report on Jobs: London ดูเพิ่มเติม
8 ตุลาคม 2564 00:01 UTC IHS Markit / REC UK Report on Jobs: Midlands ดูเพิ่มเติม
8 ตุลาคม 2564 00:01 UTC IHS Markit / REC UK Report on Jobs: North ดูเพิ่มเติม
8 ตุลาคม 2564 00:01 UTC IHS Markit / REC UK Report on Jobs: South ดูเพิ่มเติม
7 ตุลาคม 2564 08:30 UTC IHS Markit Global Electronics PMI ดูเพิ่มเติม
7 ตุลาคม 2564 08:00 UTC IHS Markit Global Steel Users PMI ดูเพิ่มเติม
7 ตุลาคม 2564 08:00 UTC IHS Markit Global Copper Users PMI ดูเพิ่มเติม
7 ตุลาคม 2564 08:00 UTC IHS Markit Global Aluminium Users PMI ดูเพิ่มเติม
7 ตุลาคม 2564 06:00 UTC Halifax House Price Index ดูเพิ่มเติม
6 ตุลาคม 2564 15:00 UTC IHS Markit Global Sector PMI ดูเพิ่มเติม
6 ตุลาคม 2564 08:30 UTC IHS Markit Europe Sector PMI ดูเพิ่มเติม
6 ตุลาคม 2564 08:30 UTC IHS Markit Eurozone Productivity PMI ดูเพิ่มเติม
6 ตุลาคม 2564 08:30 UTC IHS Markit / CIPS UK Construction PMI ดูเพิ่มเติม
6 ตุลาคม 2564 07:30 UTC IHS Markit France Construction PMI ดูเพิ่มเติม
6 ตุลาคม 2564 07:30 UTC IHS Markit Italy Construction PMI ดูเพิ่มเติม
6 ตุลาคม 2564 07:30 UTC IHS Markit Eurozone Construction PMI ดูเพิ่มเติม
6 ตุลาคม 2564 07:30 UTC IHS Markit Germany Construction PMI ดูเพิ่มเติม
6 ตุลาคม 2564 07:30 UTC IHS Markit Germany Construction PMI (Deutsch) ดูเพิ่มเติม
6 ตุลาคม 2564 07:30 UTC IHS Markit France Construction PMI (Français) ดูเพิ่มเติม
6 ตุลาคม 2564 07:30 UTC IHS Markit Italy Construction PMI (Italiano) ดูเพิ่มเติม
6 ตุลาคม 2564 06:00 UTC Standard Bank Mozambique PMI (Português) ดูเพิ่มเติม
6 ตุลาคม 2564 06:00 UTC Standard Bank Mozambique PMI ดูเพิ่มเติม
6 ตุลาคม 2564 00:30 UTC IHS Markit Hong Kong SAR PMI ดูเพิ่มเติม
6 ตุลาคม 2564 00:30 UTC IHS Markit Hong Kong SAR PMI (中文) ดูเพิ่มเติม
5 ตุลาคม 2564 15:00 UTC JPMorgan Global Composite PMI ดูเพิ่มเติม
5 ตุลาคม 2564 13:45 UTC IHS Markit US Sector PMI ดูเพิ่มเติม
5 ตุลาคม 2564 13:45 UTC IHS Markit US Services PMI ดูเพิ่มเติม
5 ตุลาคม 2564 13:00 UTC IHS Markit Brazil Services PMI (Português) ดูเพิ่มเติม
5 ตุลาคม 2564 13:00 UTC IHS Markit Brazil Services PMI ดูเพิ่มเติม
5 ตุลาคม 2564 09:00 UTC IHS Markit Qatar PMI (Arabic) ดูเพิ่มเติม
5 ตุลาคม 2564 09:00 UTC IHS Markit Qatar PMI ดูเพิ่มเติม
5 ตุลาคม 2564 09:00 UTC IHS Markit Ghana PMI ดูเพิ่มเติม
5 ตุลาคม 2564 08:30 UTC Stanbic Bank Zambia PMI ดูเพิ่มเติม
5 ตุลาคม 2564 08:30 UTC IHS Markit / CIPS UK Services PMI ดูเพิ่มเติม
5 ตุลาคม 2564 08:00 UTC IHS Markit Eurozone Composite PMI ดูเพิ่มเติม
5 ตุลาคม 2564 08:00 UTC BLOM Lebanon PMI (Arabic) ดูเพิ่มเติม
5 ตุลาคม 2564 08:00 UTC IHS Markit Eurozone Composite PMI (Deutsch) ดูเพิ่มเติม
5 ตุลาคม 2564 08:00 UTC BLOM Lebanon PMI ดูเพิ่มเติม
5 ตุลาคม 2564 08:00 UTC IHS Markit Eurozone Composite PMI (Français) ดูเพิ่มเติม
5 ตุลาคม 2564 08:00 UTC IHS Markit Eurozone Composite PMI (Italiano) ดูเพิ่มเติม
5 ตุลาคม 2564 08:00 UTC IHS Markit Eurozone Composite PMI (Español) ดูเพิ่มเติม
5 ตุลาคม 2564 07:55 UTC IHS Markit Germany Services PMI (Deutsch) ดูเพิ่มเติม
5 ตุลาคม 2564 07:55 UTC IHS Markit Germany Services PMI ดูเพิ่มเติม
5 ตุลาคม 2564 07:50 UTC IHS Markit France Services PMI ดูเพิ่มเติม
5 ตุลาคม 2564 07:50 UTC IHS Markit France Services PMI (Français) ดูเพิ่มเติม
5 ตุลาคม 2564 07:45 UTC IHS Markit Italy Services PMI (Italiano) ดูเพิ่มเติม
5 ตุลาคม 2564 07:45 UTC IHS Markit Italy Services PMI ดูเพิ่มเติม
5 ตุลาคม 2564 07:30 UTC Stanbic Bank Kenya PMI ดูเพิ่มเติม
5 ตุลาคม 2564 07:15 UTC IHS Markit South Africa PMI ดูเพิ่มเติม
5 ตุลาคม 2564 07:15 UTC IHS Markit Spain Services PMI ดูเพิ่มเติม
5 ตุลาคม 2564 07:15 UTC IHS Markit Spain Services PMI (Español) ดูเพิ่มเติม
5 ตุลาคม 2564 06:00 UTC IHS Markit Russia Services PMI ดูเพิ่มเติม
5 ตุลาคม 2564 06:00 UTC Tengri Partners Kazakhstan Services PMI ดูเพิ่มเติม
5 ตุลาคม 2564 06:00 UTC Stanbic Bank Uganda PMI ดูเพิ่มเติม
5 ตุลาคม 2564 06:00 UTC Tengri Partners Kazakhstan Services PMI (Russian) ดูเพิ่มเติม
5 ตุลาคม 2564 06:00 UTC IHS Markit Russia Services PMI (Russian) ดูเพิ่มเติม
5 ตุลาคม 2564 05:00 UTC IHS Markit India Services PMI ดูเพิ่มเติม
5 ตุลาคม 2564 04:15 UTC IHS Markit United Arab Emirates PMI ดูเพิ่มเติม
5 ตุลาคม 2564 04:15 UTC IHS Markit Saudi Arabia PMI ดูเพิ่มเติม
5 ตุลาคม 2564 04:15 UTC IHS Markit Saudi Arabia PMI (Arabic) ดูเพิ่มเติม
5 ตุลาคม 2564 04:15 UTC IHS Markit United Arab Emirates PMI (Arabic) ดูเพิ่มเติม
5 ตุลาคม 2564 04:15 UTC IHS Markit Egypt PMI (Arabic) ดูเพิ่มเติม
5 ตุลาคม 2564 04:15 UTC IHS Markit Egypt PMI ดูเพิ่มเติม
5 ตุลาคม 2564 00:30 UTC IHS Markit Singapore PMI ดูเพิ่มเติม
5 ตุลาคม 2564 00:30 UTC au Jibun Bank Japan Services PMI (日本語) ดูเพิ่มเติม
5 ตุลาคม 2564 00:30 UTC au Jibun Bank Japan Services PMI ดูเพิ่มเติม
5 ตุลาคม 2564 00:01 UTC AIB Ireland Services PMI ดูเพิ่มเติม
4 ตุลาคม 2564 22:00 UTC IHS Markit Australia Services PMI ดูเพิ่มเติม
4 ตุลาคม 2564 08:45 UTC Stanbic IBTC Bank Nigeria PMI ดูเพิ่มเติม
1 ตุลาคม 2564 15:00 UTC Davivienda Colombia Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
1 ตุลาคม 2564 15:00 UTC JPMorgan Global Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
1 ตุลาคม 2564 15:00 UTC Davivienda Colombia Manufacturing PMI (Español) ดูเพิ่มเติม
1 ตุลาคม 2564 14:30 UTC IHS Markit Mexico Manufacturing PMI (Español) ดูเพิ่มเติม
1 ตุลาคม 2564 14:30 UTC IHS Markit Mexico Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
1 ตุลาคม 2564 13:45 UTC IHS Markit US Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
1 ตุลาคม 2564 13:30 UTC IHS Markit Canada Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
1 ตุลาคม 2564 13:30 UTC IHS Markit Canada Manufacturing PMI (Français) ดูเพิ่มเติม
1 ตุลาคม 2564 13:00 UTC IHS Markit Brazil Manufacturing PMI (Português) ดูเพิ่มเติม
1 ตุลาคม 2564 13:00 UTC IHS Markit Brazil Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
1 ตุลาคม 2564 08:30 UTC IHS Markit / CIPS UK Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
1 ตุลาคม 2564 08:00 UTC IHS Markit Greece Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
1 ตุลาคม 2564 08:00 UTC IHS Markit Eurozone Manufacturing PMI (Deutsch) ดูเพิ่มเติม
1 ตุลาคม 2564 08:00 UTC IHS Markit Greece Manufacturing PMI (Ελληνικά) ดูเพิ่มเติม
1 ตุลาคม 2564 08:00 UTC IHS Markit Eurozone Manufacturing PMI (Italiano) ดูเพิ่มเติม
1 ตุลาคม 2564 08:00 UTC IHS Markit Eurozone Manufacturing PMI (Français) ดูเพิ่มเติม
1 ตุลาคม 2564 08:00 UTC IHS Markit Eurozone Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
1 ตุลาคม 2564 08:00 UTC IHS Markit Eurozone Manufacturing PMI (Español) ดูเพิ่มเติม
1 ตุลาคม 2564 07:55 UTC IHS Markit / BME Germany Manufacturing PMI (Deutsch) ดูเพิ่มเติม
1 ตุลาคม 2564 07:55 UTC IHS Markit / BME Germany Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
1 ตุลาคม 2564 07:50 UTC IHS Markit France Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
1 ตุลาคม 2564 07:50 UTC IHS Markit France Manufacturing PMI (Français) ดูเพิ่มเติม
1 ตุลาคม 2564 07:45 UTC IHS Markit Italy Manufacturing PMI (Italiano) ดูเพิ่มเติม
1 ตุลาคม 2564 07:45 UTC IHS Markit Italy Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
1 ตุลาคม 2564 07:30 UTC IHS Markit Czech Republic Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
1 ตุลาคม 2564 07:30 UTC IHS Markit Czech Republic Manufacturing PMI (Čeština) ดูเพิ่มเติม
1 ตุลาคม 2564 07:15 UTC IHS Markit Spain Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
1 ตุลาคม 2564 07:15 UTC IHS Markit Spain Manufacturing PMI (Español) ดูเพิ่มเติม
1 ตุลาคม 2564 07:00 UTC Nevi Netherlands Manufacturing PMI (Dutch) ดูเพิ่มเติม
1 ตุลาคม 2564 07:00 UTC IHS Markit Poland Manufacturing PMI (Język Polski) ดูเพิ่มเติม
1 ตุลาคม 2564 07:00 UTC Nevi Netherlands Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
1 ตุลาคม 2564 07:00 UTC IHS Markit Poland Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
1 ตุลาคม 2564 07:00 UTC Istanbul Chamber of Industry Turkey Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
1 ตุลาคม 2564 07:00 UTC Istanbul Chamber of Industry Turkey Manufacturing PMI (Türkçe) ดูเพิ่มเติม
1 ตุลาคม 2564 06:00 UTC IHS Markit Russia Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
1 ตุลาคม 2564 06:00 UTC IHS Markit Russia Manufacturing PMI (Russian) ดูเพิ่มเติม
1 ตุลาคม 2564 06:00 UTC Tengri Partners Kazakhstan Manufacturing PMI (Russian) ดูเพิ่มเติม
1 ตุลาคม 2564 06:00 UTC Tengri Partners Kazakhstan Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
1 ตุลาคม 2564 05:00 UTC IHS Markit India Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
1 ตุลาคม 2564 00:30 UTC IHS Markit Taiwan Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
1 ตุลาคม 2564 00:30 UTC au Jibun Bank Japan Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
1 ตุลาคม 2564 00:30 UTC IHS Markit South Korea Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
1 ตุลาคม 2564 00:30 UTC IHS Markit Indonesia Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
1 ตุลาคม 2564 00:30 UTC IHS Markit Vietnam Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
1 ตุลาคม 2564 00:30 UTC IHS Markit ASEAN Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
1 ตุลาคม 2564 00:30 UTC IHS Markit Philippines Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
1 ตุลาคม 2564 00:30 UTC IHS Markit Myanmar Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
1 ตุลาคม 2564 00:30 UTC IHS Markit Malaysia Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
1 ตุลาคม 2564 00:30 UTC IHS Markit Thailand Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
1 ตุลาคม 2564 00:30 UTC au Jibun Bank Japan Manufacturing PMI (日本語) ดูเพิ่มเติม
1 ตุลาคม 2564 00:30 UTC IHS Markit South Korea Manufacturing PMI (Korean) ดูเพิ่มเติม
1 ตุลาคม 2564 00:30 UTC IHS Markit Taiwan Manufacturing PMI (中文) ดูเพิ่มเติม
1 ตุลาคม 2564 00:30 UTC IHS Markit Vietnam Manufacturing PMI (Vietnamese) ดูเพิ่มเติม
1 ตุลาคม 2564 00:30 UTC IHS Markit ASEAN Manufacturing PMI (Vietnamese) ดูเพิ่มเติม
1 ตุลาคม 2564 00:30 UTC IHS Markit Indonesia Manufacturing PMI (Indonesian) ดูเพิ่มเติม
1 ตุลาคม 2564 00:30 UTC IHS Markit ASEAN Manufacturing PMI (Indonesian) ดูเพิ่มเติม
1 ตุลาคม 2564 00:30 UTC IHS Markit PMI สำหรับภาคการผลิตในประเทศไทย ดูเพิ่มเติม
1 ตุลาคม 2564 00:30 UTC IHS Markit PMI สำหรับภาคการผลิตในอาเซียน ดูเพิ่มเติม
1 ตุลาคม 2564 00:30 UTC IHS Markit ASEAN Manufacturing PMI (Burmese) ดูเพิ่มเติม
1 ตุลาคม 2564 00:30 UTC IHS Markit Myanmar Manufacturing PMI (Burmese) ดูเพิ่มเติม
1 ตุลาคม 2564 00:30 UTC IHS Markit Philippines Manufacturing PMI (Tagalog) ดูเพิ่มเติม
1 ตุลาคม 2564 00:30 UTC IHS Markit ASEAN Manufacturing PMI (Tagalog) ดูเพิ่มเติม
1 ตุลาคม 2564 00:01 UTC AIB Ireland Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
กันยายน
30 กันยายน 2564 23:00 UTC IHS Markit Australia Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
30 กันยายน 2564 01:45 UTC Caixin China General Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
30 กันยายน 2564 01:45 UTC Caixin China General Manufacturing PMI (中文) ดูเพิ่มเติม
29 กันยายน 2564 00:01 UTC Scottish Widows UK Household Finance Index ดูเพิ่มเติม
28 กันยายน 2564 08:00 UTC Unicredit Bank Austria Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
28 กันยายน 2564 08:00 UTC UniCredit Bank Austria Manufacturing PMI (Deutsch) ดูเพิ่มเติม
24 กันยายน 2564 00:30 UTC au Jibun Bank Flash Japan Composite PMI ดูเพิ่มเติม
24 กันยายน 2564 00:30 UTC au Jibun Bank Flash Japan Composite PMI (日本語) ดูเพิ่มเติม
23 กันยายน 2564 13:45 UTC IHS Markit Flash US Composite PMI ดูเพิ่มเติม
23 กันยายน 2564 08:30 UTC IHS Markit / CIPS Flash UK Composite PMI ดูเพิ่มเติม
23 กันยายน 2564 08:00 UTC IHS Markit Flash Eurozone Composite PMI (Italiano) ดูเพิ่มเติม
23 กันยายน 2564 08:00 UTC IHS Markit Flash Eurozone Composite PMI (Français) ดูเพิ่มเติม
23 กันยายน 2564 08:00 UTC IHS Markit Flash Eurozone Composite PMI ดูเพิ่มเติม
23 กันยายน 2564 08:00 UTC IHS Markit Flash Eurozone Composite PMI (Deutsch) ดูเพิ่มเติม
23 กันยายน 2564 08:00 UTC IHS Markit Flash Eurozone Composite PMI (Español) ดูเพิ่มเติม
23 กันยายน 2564 07:30 UTC IHS Markit Flash Germany Composite PMI (Deutsch) ดูเพิ่มเติม
23 กันยายน 2564 07:30 UTC IHS Markit Flash Germany Composite PMI ดูเพิ่มเติม
23 กันยายน 2564 07:15 UTC IHS Markit Flash France Composite PMI ดูเพิ่มเติม
23 กันยายน 2564 07:15 UTC IHS Markit Flash France Composite PMI (Français) ดูเพิ่มเติม
22 กันยายน 2564 23:00 UTC IHS Markit Flash Australia Composite PMI ดูเพิ่มเติม