รายงาน PMI ที่ออก ข้อมูล PMI จะออกทุกเดือน ก่อนข้อมูลทางเศรษฐกิจอย่างเป็นทางการที่เทียบเท่ากัน

หากต้องการรับข้อมูล PMI อ้างอิง โปรดติดต่อ economics@ihsmarkit.com

เวลาที่ออกรายงานแสดงในเขตเวลา UTC

รายงาน PMI ที่ออก

  • ล่าสุด
ธันวาคม
17 ธันวาคม 2561 09:30 UTC IHS Markit UK Household Finance Index ดูเพิ่มเติม
14 ธันวาคม 2561 14:45 UTC IHS Markit Flash US Composite PMI ดูเพิ่มเติม
14 ธันวาคม 2561 09:00 UTC IHS Markit Flash Eurozone Composite PMI (Italiano) ดูเพิ่มเติม
14 ธันวาคม 2561 09:00 UTC IHS Markit Flash Eurozone Composite PMI (Deutsch) ดูเพิ่มเติม
14 ธันวาคม 2561 09:00 UTC IHS Markit Flash Eurozone Composite PMI (Español) ดูเพิ่มเติม
14 ธันวาคม 2561 09:00 UTC IHS Markit Flash Eurozone Composite PMI (Français) ดูเพิ่มเติม
14 ธันวาคม 2561 09:00 UTC IHS Markit Flash Eurozone Composite PMI ดูเพิ่มเติม
14 ธันวาคม 2561 08:30 UTC IHS Markit Flash Germany Composite PMI (Deutsch) ดูเพิ่มเติม
14 ธันวาคม 2561 08:30 UTC IHS Markit Flash Germany Composite PMI ดูเพิ่มเติม
14 ธันวาคม 2561 08:15 UTC IHS Markit Flash France Composite PMI (Français) ดูเพิ่มเติม
14 ธันวาคม 2561 08:15 UTC IHS Markit Flash France Composite PMI ดูเพิ่มเติม
14 ธันวาคม 2561 00:30 UTC Nikkei Flash Japan Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
14 ธันวาคม 2561 00:30 UTC Nikkei Flash Japan Manufacturing PMI (日本語) ดูเพิ่มเติม
13 ธันวาคม 2561 22:00 UTC Commonwealth Bank Flash Australia Composite PMI ดูเพิ่มเติม
12 ธันวาคม 2561 04:15 UTC Emirates NBD Dubai Economy Tracker ดูเพิ่มเติม
12 ธันวาคม 2561 04:15 UTC Emirates NBD Dubai Economy Tracker (Arabic) ดูเพิ่มเติม
10 ธันวาคม 2561 01:01 UTC Royal Bank of Scotland PMI ดูเพิ่มเติม
10 ธันวาคม 2561 01:01 UTC Natwest UK Regional PMI ดูเพิ่มเติม
10 ธันวาคม 2561 01:01 UTC Ulster Bank Northern Ireland PMI ดูเพิ่มเติม
10 ธันวาคม 2561 01:01 UTC Ulster Bank Ireland Construction PMI ดูเพิ่มเติม
7 ธันวาคม 2561 16:00 UTC IHS Markit Global Sector PMI ดูเพิ่มเติม
7 ธันวาคม 2561 14:45 UTC IHS Markit US Sector PMI ดูเพิ่มเติม
7 ธันวาคม 2561 09:30 UTC IHS Markit Europe Sector PMI ดูเพิ่มเติม
7 ธันวาคม 2561 08:30 UTC Halifax House Price Index ดูเพิ่มเติม
7 ธันวาคม 2561 01:01 UTC KPMG / REC UK Report on Jobs ดูเพิ่มเติม
7 ธันวาคม 2561 01:01 UTC IHS Markit / REC UK Report on Jobs: South ดูเพิ่มเติม
7 ธันวาคม 2561 01:01 UTC IHS Markit / REC UK Report on Jobs: North ดูเพิ่มเติม
7 ธันวาคม 2561 01:01 UTC IHS Markit / REC UK Report on Jobs: London ดูเพิ่มเติม
7 ธันวาคม 2561 01:01 UTC Royal Bank of Scotland Report on Jobs ดูเพิ่มเติม
7 ธันวาคม 2561 01:01 UTC IHS Markit / REC UK Report on Jobs: Midlands ดูเพิ่มเติม
7 ธันวาคม 2561 00:30 UTC Nikkei Asia Sector PMI ดูเพิ่มเติม
6 ธันวาคม 2561 16:00 UTC JPMorgan Global Composite PMI ดูเพิ่มเติม
6 ธันวาคม 2561 16:00 UTC JPMorgan Global Services PMI ดูเพิ่มเติม
6 ธันวาคม 2561 14:45 UTC IHS Markit US Services PMI ดูเพิ่มเติม
6 ธันวาคม 2561 08:30 UTC IHS Markit Germany Construction PMI (Deutsch) ดูเพิ่มเติม
6 ธันวาคม 2561 08:30 UTC IHS Markit Germany Construction PMI ดูเพิ่มเติม
6 ธันวาคม 2561 04:15 UTC Emirates NBD United Arab Emirates PMI ดูเพิ่มเติม
6 ธันวาคม 2561 04:15 UTC Emirates NBD Egypt PMI (Arabic) ดูเพิ่มเติม
6 ธันวาคม 2561 04:15 UTC Emirates NBD United Arab Emirates PMI (Arabic) ดูเพิ่มเติม
6 ธันวาคม 2561 04:15 UTC Emirates NBD Saudi Arabia PMI (Arabic) ดูเพิ่มเติม
6 ธันวาคม 2561 04:15 UTC Emirates NBD Saudi Arabia PMI ดูเพิ่มเติม
6 ธันวาคม 2561 04:15 UTC Emirates NBD Egypt PMI ดูเพิ่มเติม
5 ธันวาคม 2561 12:00 UTC IHS Markit Brazil Services PMI (Português) ดูเพิ่มเติม
5 ธันวาคม 2561 12:00 UTC IHS Markit Brazil Services PMI ดูเพิ่มเติม
5 ธันวาคม 2561 09:30 UTC IHS Markit / CIPS UK Services PMI ดูเพิ่มเติม
5 ธันวาคม 2561 09:00 UTC IHS Markit Eurozone Composite PMI (Italiano) ดูเพิ่มเติม
5 ธันวาคม 2561 09:00 UTC IHS Markit Ghana PMI ดูเพิ่มเติม
5 ธันวาคม 2561 09:00 UTC IHS Markit Eurozone Composite PMI (Français) ดูเพิ่มเติม
5 ธันวาคม 2561 09:00 UTC BLOM Lebanon PMI (Arabic) ดูเพิ่มเติม
5 ธันวาคม 2561 09:00 UTC IHS Markit Eurozone Composite PMI (Deutsch) ดูเพิ่มเติม
5 ธันวาคม 2561 09:00 UTC IHS Markit Eurozone Composite PMI (Español) ดูเพิ่มเติม
5 ธันวาคม 2561 09:00 UTC BLOM Lebanon PMI ดูเพิ่มเติม
5 ธันวาคม 2561 09:00 UTC IHS Markit Eurozone Composite PMI ดูเพิ่มเติม
5 ธันวาคม 2561 08:55 UTC IHS Markit Germany Services PMI ดูเพิ่มเติม
5 ธันวาคม 2561 08:55 UTC IHS Markit Germany Services PMI (Deutsch) ดูเพิ่มเติม
5 ธันวาคม 2561 08:50 UTC IHS Markit France Services PMI ดูเพิ่มเติม
5 ธันวาคม 2561 08:45 UTC Stanbic IBTC Bank Nigeria PMI ดูเพิ่มเติม
5 ธันวาคม 2561 08:45 UTC IHS Markit Italy Services PMI ดูเพิ่มเติม
5 ธันวาคม 2561 08:30 UTC Stanbic Bank Zambia PMI ดูเพิ่มเติม
5 ธันวาคม 2561 08:15 UTC IHS Markit Spain Services PMI (Español) ดูเพิ่มเติม
5 ธันวาคม 2561 08:15 UTC IHS Markit Spain Services PMI ดูเพิ่มเติม
5 ธันวาคม 2561 07:30 UTC Stanbic Bank Kenya PMI ดูเพิ่มเติม
5 ธันวาคม 2561 07:15 UTC IHS Markit South Africa PMI ดูเพิ่มเติม
5 ธันวาคม 2561 06:00 UTC IHS Markit Russia Services PMI ดูเพิ่มเติม
5 ธันวาคม 2561 06:00 UTC Stanbic Bank Uganda PMI ดูเพิ่มเติม
5 ธันวาคม 2561 06:00 UTC IHS Markit Russia Services PMI (Russian) ดูเพิ่มเติม
5 ธันวาคม 2561 06:00 UTC IHS Markit Ireland Services PMI ดูเพิ่มเติม
5 ธันวาคม 2561 05:00 UTC Nikkei India Services PMI ดูเพิ่มเติม
5 ธันวาคม 2561 01:45 UTC Caixin China General Services PMI ดูเพิ่มเติม
5 ธันวาคม 2561 01:45 UTC Caixin China General Services PMI (中文) ดูเพิ่มเติม
5 ธันวาคม 2561 00:30 UTC Nikkei Japan Services PMI (日本語) ดูเพิ่มเติม
5 ธันวาคม 2561 00:30 UTC Nikkei Hong Kong PMI (中文) ดูเพิ่มเติม
5 ธันวาคม 2561 00:30 UTC Nikkei Japan Services PMI ดูเพิ่มเติม
5 ธันวาคม 2561 00:30 UTC Nikkei Singapore PMI ดูเพิ่มเติม
5 ธันวาคม 2561 00:30 UTC Nikkei Hong Kong PMI ดูเพิ่มเติม
4 ธันวาคม 2561 22:00 UTC Commonwealth Bank Australia Services PMI ดูเพิ่มเติม
4 ธันวาคม 2561 09:30 UTC IHS Markit / CIPS UK Construction PMI ดูเพิ่มเติม
3 ธันวาคม 2561 16:00 UTC JPMorgan Global Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
3 ธันวาคม 2561 15:30 UTC IHS Markit Mexico Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
3 ธันวาคม 2561 15:30 UTC IHS Markit Mexico Manufacturing PMI (Español) ดูเพิ่มเติม
3 ธันวาคม 2561 15:00 UTC Davivienda Colombia Manufacturing PMI (Español) ดูเพิ่มเติม
3 ธันวาคม 2561 15:00 UTC Davivienda Colombia Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
3 ธันวาคม 2561 14:45 UTC IHS Markit US Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
3 ธันวาคม 2561 14:30 UTC IHS Markit Canada Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
3 ธันวาคม 2561 14:30 UTC IHS Markit Canada Manufacturing PMI (Français) ดูเพิ่มเติม
3 ธันวาคม 2561 12:00 UTC IHS Markit Brazil Manufacturing PMI (Português) ดูเพิ่มเติม
3 ธันวาคม 2561 12:00 UTC IHS Markit Brazil Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
3 ธันวาคม 2561 09:30 UTC IHS Markit / CIPS UK Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
3 ธันวาคม 2561 09:00 UTC IHS Markit Greece Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
3 ธันวาคม 2561 09:00 UTC IHS Markit Eurozone Manufacturing PMI (Italiano) ดูเพิ่มเติม
3 ธันวาคม 2561 09:00 UTC IHS Markit Eurozone Manufacturing PMI (Deutsch) ดูเพิ่มเติม
3 ธันวาคม 2561 09:00 UTC IHS Markit Greece Manufacturing PMI (Ελληνικά) ดูเพิ่มเติม
3 ธันวาคม 2561 09:00 UTC IHS Markit Eurozone Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
3 ธันวาคม 2561 09:00 UTC IHS Markit Eurozone Manufacturing PMI (Español) ดูเพิ่มเติม
3 ธันวาคม 2561 09:00 UTC IHS Markit Eurozone Manufacturing PMI (Français) ดูเพิ่มเติม
3 ธันวาคม 2561 08:55 UTC IHS Markit / BME Germany Manufacturing PMI (Deutsch) ดูเพิ่มเติม
3 ธันวาคม 2561 08:55 UTC IHS Markit / BME Germany Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
3 ธันวาคม 2561 08:50 UTC IHS Markit France Manufacturing PMI (Français) ดูเพิ่มเติม
3 ธันวาคม 2561 08:50 UTC IHS Markit France Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
3 ธันวาคม 2561 08:45 UTC IHS Markit Italy Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
3 ธันวาคม 2561 08:45 UTC IHS Markit Italy Manufacturing PMI (Italiano) ดูเพิ่มเติม
3 ธันวาคม 2561 08:30 UTC IHS Markit Czech Republic Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
3 ธันวาคม 2561 08:30 UTC IHS Markit Czech Republic Manufacturing PMI (Čeština) ดูเพิ่มเติม
3 ธันวาคม 2561 08:15 UTC IHS Markit Spain Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
3 ธันวาคม 2561 08:15 UTC IHS Markit Spain Manufacturing PMI (Español) ดูเพิ่มเติม
3 ธันวาคม 2561 08:00 UTC NEVI Netherlands Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
3 ธันวาคม 2561 08:00 UTC IHS Markit Poland Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
3 ธันวาคม 2561 08:00 UTC IHS Markit Poland Manufacturing PMI (Język Polski) ดูเพิ่มเติม
3 ธันวาคม 2561 08:00 UTC NEVI Netherlands Manufacturing PMI (Dutch) ดูเพิ่มเติม
3 ธันวาคม 2561 07:00 UTC Istanbul Chamber of Industry Istanbul Manufacturing PMI (Türkçe) ดูเพิ่มเติม
3 ธันวาคม 2561 07:00 UTC Istanbul Chamber of Industry Turkey Manufacturing PMI (Türkçe) ดูเพิ่มเติม
3 ธันวาคม 2561 07:00 UTC Istanbul Chamber of Industry Turkey Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
3 ธันวาคม 2561 07:00 UTC Istanbul Chamber of Industry Istanbul Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
3 ธันวาคม 2561 06:00 UTC IHS Markit Russia Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
3 ธันวาคม 2561 06:00 UTC IHS Markit Ireland Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
3 ธันวาคม 2561 06:00 UTC IHS Markit Russia Manufacturing PMI (Russian) ดูเพิ่มเติม
3 ธันวาคม 2561 05:00 UTC Nikkei India Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
3 ธันวาคม 2561 01:45 UTC Caixin China General Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
3 ธันวาคม 2561 01:45 UTC Caixin China General Manufacturing PMI (中文) ดูเพิ่มเติม
3 ธันวาคม 2561 00:30 UTC Nikkei Philippines Manufacturing PMI (Tagalog) ดูเพิ่มเติม
3 ธันวาคม 2561 00:30 UTC Nikkei Taiwan Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
3 ธันวาคม 2561 00:30 UTC Nikkei Myanmar Manufacturing PMI (Burmese) ดูเพิ่มเติม
3 ธันวาคม 2561 00:30 UTC Nikkei Japan Manufacturing PMI (日本語) ดูเพิ่มเติม
3 ธันวาคม 2561 00:30 UTC Nikkei Indonesia Manufacturing PMI (Indonesian) ดูเพิ่มเติม
3 ธันวาคม 2561 00:30 UTC Nikkei Indonesia Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
3 ธันวาคม 2561 00:30 UTC Nikkei Thailand Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
3 ธันวาคม 2561 00:30 UTC Nikkei ASEAN Manufacturing PMI (Burmese) ดูเพิ่มเติม
3 ธันวาคม 2561 00:30 UTC Nikkei ASEAN Manufacturing PMI (Indonesian) ดูเพิ่มเติม
3 ธันวาคม 2561 00:30 UTC Nikkei ASEAN Manufacturing PMI (Tagalog) ดูเพิ่มเติม
3 ธันวาคม 2561 00:30 UTC Nikkei PMI สำหรับภาคการผลิตในอาเซียน ดูเพิ่มเติม
3 ธันวาคม 2561 00:30 UTC Nikkei ASEAN Manufacturing PMI (Vietnamese) ดูเพิ่มเติม
3 ธันวาคม 2561 00:30 UTC Nikkei South Korea Manufacturing PMI (Korean) ดูเพิ่มเติม
3 ธันวาคม 2561 00:30 UTC Nikkei Japan Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
3 ธันวาคม 2561 00:30 UTC Nikkei South Korea Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
3 ธันวาคม 2561 00:30 UTC Nikkei Malaysia Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
3 ธันวาคม 2561 00:30 UTC Nikkei Taiwan Manufacturing PMI (中文) ดูเพิ่มเติม
3 ธันวาคม 2561 00:30 UTC Nikkei PMI สำหรับภาคการผลิตในประเทศไทย ดูเพิ่มเติม
3 ธันวาคม 2561 00:30 UTC Nikkei Vietnam Manufacturing PMI (Vietnamese) ดูเพิ่มเติม
3 ธันวาคม 2561 00:30 UTC Nikkei Philippines Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
3 ธันวาคม 2561 00:30 UTC Nikkei ASEAN Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
3 ธันวาคม 2561 00:30 UTC Nikkei Myanmar Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
3 ธันวาคม 2561 00:30 UTC Nikkei Vietnam Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
2 ธันวาคม 2561 22:00 UTC Commonwealth Bank Australia Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
พฤศจิกายน
28 พฤศจิกายน 2561 09:00 UTC UniCredit Bank Austria Manufacturing PMI (Deutsch) ดูเพิ่มเติม
28 พฤศจิกายน 2561 09:00 UTC Unicredit Bank Austria Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
26 พฤศจิกายน 2561 00:30 UTC Nikkei Flash Japan Manufacturing PMI (日本語) ดูเพิ่มเติม
26 พฤศจิกายน 2561 00:30 UTC Nikkei Flash Japan Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
23 พฤศจิกายน 2561 14:45 UTC IHS Markit Flash US Composite PMI ดูเพิ่มเติม
23 พฤศจิกายน 2561 09:00 UTC IHS Markit Flash Eurozone Composite PMI ดูเพิ่มเติม
23 พฤศจิกายน 2561 09:00 UTC IHS Markit Flash Eurozone Composite PMI (Italiano) ดูเพิ่มเติม
23 พฤศจิกายน 2561 09:00 UTC IHS Markit Flash Eurozone Composite PMI (Français) ดูเพิ่มเติม
23 พฤศจิกายน 2561 09:00 UTC IHS Markit Flash Eurozone Composite PMI (Español) ดูเพิ่มเติม
23 พฤศจิกายน 2561 09:00 UTC IHS Markit Flash Eurozone Composite PMI (Deutsch) ดูเพิ่มเติม
23 พฤศจิกายน 2561 08:30 UTC IHS Markit Flash Germany Composite PMI (Deutsch) ดูเพิ่มเติม
23 พฤศจิกายน 2561 08:30 UTC IHS Markit Flash Germany Composite PMI ดูเพิ่มเติม
23 พฤศจิกายน 2561 08:15 UTC IHS Markit Flash France Composite PMI (Français) ดูเพิ่มเติม
23 พฤศจิกายน 2561 08:15 UTC IHS Markit Flash France Composite PMI ดูเพิ่มเติม
22 พฤศจิกายน 2561 22:00 UTC Commonwealth Bank Flash Australia Composite PMI ดูเพิ่มเติม
20 พฤศจิกายน 2561 17:00 UTC ANNOUNCEMENT: Services New Export Business Index ดูเพิ่มเติม
19 พฤศจิกายน 2561 09:30 UTC IHS Markit UK Household Finance Index ดูเพิ่มเติม
19 พฤศจิกายน 2561 00:01 UTC IHS Markit France Business Outlook ดูเพิ่มเติม
19 พฤศจิกายน 2561 00:01 UTC IHS Markit US Business Outlook ดูเพิ่มเติม
19 พฤศจิกายน 2561 00:01 UTC IHS Markit Russia Business Outlook ดูเพิ่มเติม
19 พฤศจิกายน 2561 00:01 UTC IHS Markit Italy Business Outlook ดูเพิ่มเติม
19 พฤศจิกายน 2561 00:01 UTC IHS Markit UK Business Outlook ดูเพิ่มเติม
19 พฤศจิกายน 2561 00:01 UTC IHS Markit India Business Outlook ดูเพิ่มเติม
19 พฤศจิกายน 2561 00:01 UTC IHS Markit China Business Outlook ดูเพิ่มเติม
19 พฤศจิกายน 2561 00:01 UTC IHS Markit Japan Business Outlook ดูเพิ่มเติม
19 พฤศจิกายน 2561 00:01 UTC IHS Markit Germany Business Outlook ดูเพิ่มเติม
19 พฤศจิกายน 2561 00:01 UTC IHS Markit Brazil Business Outlook ดูเพิ่มเติม
19 พฤศจิกายน 2561 00:01 UTC IHS Markit Global Business Outlook ดูเพิ่มเติม
19 พฤศจิกายน 2561 00:01 UTC IHS Markit Spain Business Outlook ดูเพิ่มเติม