รายงาน PMI ที่ออก ข้อมูล PMI จะออกทุกเดือน ก่อนข้อมูลทางเศรษฐกิจอย่างเป็นทางการที่เทียบเท่ากัน

หากต้องการรับข้อมูล PMI อ้างอิง โปรดติดต่อ economics@ihsmarkit.com

เวลาที่ออกรายงานแสดงในเขตเวลา UTC

รายงาน PMI ที่ออก

  • ล่าสุด
เมษายน
23 เมษายน 2562 08:30 UTC IHS Markit UK Household Finance Index ดูเพิ่มเติม
18 เมษายน 2562 13:45 UTC IHS Markit Flash US Composite PMI ดูเพิ่มเติม
18 เมษายน 2562 08:00 UTC IHS Markit Flash Eurozone Composite PMI ดูเพิ่มเติม
18 เมษายน 2562 08:00 UTC IHS Markit Flash Eurozone Composite PMI (Deutsch) ดูเพิ่มเติม
18 เมษายน 2562 08:00 UTC IHS Markit Flash Eurozone Composite PMI (Español) ดูเพิ่มเติม
18 เมษายน 2562 08:00 UTC IHS Markit Flash Eurozone Composite PMI (Italiano) ดูเพิ่มเติม
18 เมษายน 2562 08:00 UTC IHS Markit Flash Eurozone Composite PMI (Français) ดูเพิ่มเติม
18 เมษายน 2562 07:30 UTC IHS Markit Flash Germany Composite PMI ดูเพิ่มเติม
18 เมษายน 2562 07:30 UTC IHS Markit Flash Germany Composite PMI (Deutsch) ดูเพิ่มเติม
18 เมษายน 2562 07:15 UTC IHS Markit Flash France Composite PMI (Français) ดูเพิ่มเติม
18 เมษายน 2562 07:15 UTC IHS Markit Flash France Composite PMI ดูเพิ่มเติม
18 เมษายน 2562 00:30 UTC Nikkei Flash Japan Manufacturing PMI (日本語) ดูเพิ่มเติม
18 เมษายน 2562 00:30 UTC Nikkei Flash Japan Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
17 เมษายน 2562 23:00 UTC Commonwealth Bank Flash Australia Composite PMI ดูเพิ่มเติม
17 เมษายน 2562 00:01 UTC IPA UK Bellwether Report ดูเพิ่มเติม
16 เมษายน 2562 23:01 UTC Visa’s UK Consumer Spending Index ดูเพิ่มเติม
10 เมษายน 2562 07:30 UTC Halifax House Price Index: UK Regional Breakdown ดูเพิ่มเติม
9 เมษายน 2562 04:15 UTC Emirates NBD Dubai Economy Tracker ดูเพิ่มเติม
9 เมษายน 2562 04:15 UTC Emirates NBD Dubai Economy Tracker (Arabic) ดูเพิ่มเติม
8 เมษายน 2562 00:01 UTC Ulster Bank Northern Ireland PMI ดูเพิ่มเติม
8 เมษายน 2562 00:01 UTC Natwest UK Regional PMI ดูเพิ่มเติม
8 เมษายน 2562 00:01 UTC Ulster Bank Ireland Construction PMI ดูเพิ่มเติม
8 เมษายน 2562 00:01 UTC Royal Bank of Scotland PMI ดูเพิ่มเติม
7 เมษายน 2562 04:15 UTC Emirates NBD Saudi Arabia PMI ดูเพิ่มเติม
7 เมษายน 2562 04:15 UTC Emirates NBD Egypt PMI (Arabic) ดูเพิ่มเติม
7 เมษายน 2562 04:15 UTC Emirates NBD Saudi Arabia PMI (Arabic) ดูเพิ่มเติม
7 เมษายน 2562 04:15 UTC Emirates NBD United Arab Emirates PMI (Arabic) ดูเพิ่มเติม
7 เมษายน 2562 04:15 UTC Emirates NBD United Arab Emirates PMI ดูเพิ่มเติม
7 เมษายน 2562 04:15 UTC Emirates NBD Egypt PMI ดูเพิ่มเติม
5 เมษายน 2562 15:00 UTC IHS Markit Global Sector PMI ดูเพิ่มเติม
5 เมษายน 2562 13:45 UTC IHS Markit US Sector PMI ดูเพิ่มเติม
5 เมษายน 2562 08:30 UTC IHS Markit Europe Sector PMI ดูเพิ่มเติม
5 เมษายน 2562 08:00 UTC IHS Markit Global Steel Users PMI ดูเพิ่มเติม
5 เมษายน 2562 08:00 UTC IHS Markit Global Copper Users PMI ดูเพิ่มเติม
5 เมษายน 2562 08:00 UTC IHS Markit Global Aluminium Users PMI ดูเพิ่มเติม
5 เมษายน 2562 07:30 UTC Halifax House Price Index ดูเพิ่มเติม
5 เมษายน 2562 00:30 UTC Nikkei Asia Sector PMI ดูเพิ่มเติม
5 เมษายน 2562 00:01 UTC Royal Bank of Scotland Report on Jobs ดูเพิ่มเติม
5 เมษายน 2562 00:01 UTC IHS Markit / REC UK Report on Jobs: North ดูเพิ่มเติม
5 เมษายน 2562 00:01 UTC IHS Markit / REC UK Report on Jobs: Midlands ดูเพิ่มเติม
5 เมษายน 2562 00:01 UTC IHS Markit / REC UK Report on Jobs: London ดูเพิ่มเติม
5 เมษายน 2562 00:01 UTC KPMG / REC UK Report on Jobs ดูเพิ่มเติม
5 เมษายน 2562 00:01 UTC IHS Markit / REC UK Report on Jobs: South ดูเพิ่มเติม
4 เมษายน 2562 07:30 UTC IHS Markit Germany Construction PMI (Deutsch) ดูเพิ่มเติม
4 เมษายน 2562 07:30 UTC IHS Markit Italy Construction PMI (Italiano) ดูเพิ่มเติม
4 เมษายน 2562 07:30 UTC IHS Markit Germany Construction PMI ดูเพิ่มเติม
4 เมษายน 2562 07:30 UTC IHS Markit France Construction PMI ดูเพิ่มเติม
4 เมษายน 2562 07:30 UTC IHS Markit Eurozone Construction PMI ดูเพิ่มเติม
4 เมษายน 2562 07:30 UTC IHS Markit France Construction PMI (Français) ดูเพิ่มเติม
4 เมษายน 2562 07:30 UTC IHS Markit Italy Construction PMI ดูเพิ่มเติม
4 เมษายน 2562 05:00 UTC Nikkei India Services PMI ดูเพิ่มเติม
3 เมษายน 2562 15:00 UTC JPMorgan Global Services PMI ดูเพิ่มเติม
3 เมษายน 2562 15:00 UTC JPMorgan Global Composite PMI ดูเพิ่มเติม
3 เมษายน 2562 13:45 UTC IHS Markit US Services PMI ดูเพิ่มเติม
3 เมษายน 2562 13:00 UTC IHS Markit Brazil Services PMI (Português) ดูเพิ่มเติม
3 เมษายน 2562 13:00 UTC IHS Markit Brazil Services PMI ดูเพิ่มเติม
3 เมษายน 2562 09:00 UTC IHS Markit Ghana PMI ดูเพิ่มเติม
3 เมษายน 2562 09:00 UTC Qatar Financial Centre PMI (Arabic) ดูเพิ่มเติม
3 เมษายน 2562 09:00 UTC Qatar Financial Centre PMI ดูเพิ่มเติม
3 เมษายน 2562 08:45 UTC Stanbic IBTC Bank Nigeria PMI ดูเพิ่มเติม
3 เมษายน 2562 08:30 UTC Stanbic Bank Zambia PMI ดูเพิ่มเติม
3 เมษายน 2562 08:30 UTC IHS Markit / CIPS UK Services PMI ดูเพิ่มเติม
3 เมษายน 2562 08:00 UTC IHS Markit Eurozone Composite PMI (Français) ดูเพิ่มเติม
3 เมษายน 2562 08:00 UTC IHS Markit Eurozone Composite PMI (Español) ดูเพิ่มเติม
3 เมษายน 2562 08:00 UTC IHS Markit Eurozone Composite PMI (Italiano) ดูเพิ่มเติม
3 เมษายน 2562 08:00 UTC IHS Markit Eurozone Composite PMI ดูเพิ่มเติม
3 เมษายน 2562 08:00 UTC IHS Markit Eurozone Composite PMI (Deutsch) ดูเพิ่มเติม
3 เมษายน 2562 08:00 UTC BLOM Lebanon PMI (Arabic) ดูเพิ่มเติม
3 เมษายน 2562 08:00 UTC BLOM Lebanon PMI ดูเพิ่มเติม
3 เมษายน 2562 07:55 UTC IHS Markit Germany Services PMI (Deutsch) ดูเพิ่มเติม
3 เมษายน 2562 07:55 UTC IHS Markit Germany Services PMI ดูเพิ่มเติม
3 เมษายน 2562 07:50 UTC IHS Markit France Services PMI (Français) ดูเพิ่มเติม
3 เมษายน 2562 07:50 UTC IHS Markit France Services PMI ดูเพิ่มเติม
3 เมษายน 2562 07:45 UTC IHS Markit Italy Services PMI (Italiano) ดูเพิ่มเติม
3 เมษายน 2562 07:45 UTC IHS Markit Italy Services PMI ดูเพิ่มเติม
3 เมษายน 2562 07:30 UTC Stanbic Bank Kenya PMI ดูเพิ่มเติม
3 เมษายน 2562 07:15 UTC IHS Markit South Africa PMI ดูเพิ่มเติม
3 เมษายน 2562 07:15 UTC IHS Markit Spain Services PMI ดูเพิ่มเติม
3 เมษายน 2562 07:15 UTC IHS Markit Spain Services PMI (Español) ดูเพิ่มเติม
3 เมษายน 2562 06:00 UTC IHS Markit Russia Services PMI (Russian) ดูเพิ่มเติม
3 เมษายน 2562 06:00 UTC Stanbic Bank Uganda PMI ดูเพิ่มเติม
3 เมษายน 2562 06:00 UTC IHS Markit Russia Services PMI ดูเพิ่มเติม
3 เมษายน 2562 06:00 UTC Standard Bank Mozambique PMI ดูเพิ่มเติม
3 เมษายน 2562 06:00 UTC Standard Bank Mozambique PMI (Português) ดูเพิ่มเติม
3 เมษายน 2562 01:45 UTC Caixin China General Services PMI (中文) ดูเพิ่มเติม
3 เมษายน 2562 01:45 UTC Caixin China General Services PMI ดูเพิ่มเติม
3 เมษายน 2562 00:30 UTC Nikkei Japan Services PMI ดูเพิ่มเติม
3 เมษายน 2562 00:30 UTC Nikkei Hong Kong PMI (中文) ดูเพิ่มเติม
3 เมษายน 2562 00:30 UTC Nikkei Hong Kong PMI ดูเพิ่มเติม
3 เมษายน 2562 00:30 UTC Nikkei Japan Services PMI (日本語) ดูเพิ่มเติม
3 เมษายน 2562 00:30 UTC Nikkei Singapore PMI ดูเพิ่มเติม
3 เมษายน 2562 00:01 UTC AIB Ireland Services PMI ดูเพิ่มเติม
2 เมษายน 2562 22:00 UTC Commonwealth Bank Australia Services PMI ดูเพิ่มเติม
2 เมษายน 2562 08:30 UTC IHS Markit / CIPS UK Construction PMI ดูเพิ่มเติม
2 เมษายน 2562 05:00 UTC Nikkei India Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
1 เมษายน 2562 15:30 UTC IHS Markit Mexico Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
1 เมษายน 2562 15:30 UTC IHS Markit Mexico Manufacturing PMI (Español) ดูเพิ่มเติม
1 เมษายน 2562 15:00 UTC Davivienda Colombia Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
1 เมษายน 2562 15:00 UTC Davivienda Colombia Manufacturing PMI (Español) ดูเพิ่มเติม
1 เมษายน 2562 15:00 UTC JPMorgan Global Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
1 เมษายน 2562 13:45 UTC IHS Markit US Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
1 เมษายน 2562 13:30 UTC IHS Markit Canada Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
1 เมษายน 2562 13:30 UTC IHS Markit Canada Manufacturing PMI (Français) ดูเพิ่มเติม
1 เมษายน 2562 13:00 UTC IHS Markit Brazil Manufacturing PMI (Português) ดูเพิ่มเติม
1 เมษายน 2562 13:00 UTC IHS Markit Brazil Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
1 เมษายน 2562 08:30 UTC IHS Markit / CIPS UK Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
1 เมษายน 2562 08:00 UTC IHS Markit Greece Manufacturing PMI (Ελληνικά) ดูเพิ่มเติม
1 เมษายน 2562 08:00 UTC IHS Markit Eurozone Manufacturing PMI (Español) ดูเพิ่มเติม
1 เมษายน 2562 08:00 UTC IHS Markit Eurozone Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
1 เมษายน 2562 08:00 UTC IHS Markit Eurozone Manufacturing PMI (Deutsch) ดูเพิ่มเติม
1 เมษายน 2562 08:00 UTC IHS Markit Eurozone Manufacturing PMI (Français) ดูเพิ่มเติม
1 เมษายน 2562 08:00 UTC IHS Markit Eurozone Manufacturing PMI (Italiano) ดูเพิ่มเติม
1 เมษายน 2562 08:00 UTC IHS Markit Greece Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
1 เมษายน 2562 07:55 UTC IHS Markit / BME Germany Manufacturing PMI (Deutsch) ดูเพิ่มเติม
1 เมษายน 2562 07:55 UTC IHS Markit / BME Germany Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
1 เมษายน 2562 07:50 UTC IHS Markit France Manufacturing PMI (Français) ดูเพิ่มเติม
1 เมษายน 2562 07:50 UTC IHS Markit France Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
1 เมษายน 2562 07:45 UTC IHS Markit Italy Manufacturing PMI (Italiano) ดูเพิ่มเติม
1 เมษายน 2562 07:45 UTC IHS Markit Italy Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
1 เมษายน 2562 07:30 UTC IHS Markit Czech Republic Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
1 เมษายน 2562 07:30 UTC IHS Markit Czech Republic Manufacturing PMI (Čeština) ดูเพิ่มเติม
1 เมษายน 2562 07:15 UTC IHS Markit Spain Manufacturing PMI (Español) ดูเพิ่มเติม
1 เมษายน 2562 07:15 UTC IHS Markit Spain Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
1 เมษายน 2562 07:00 UTC NEVI Netherlands Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
1 เมษายน 2562 07:00 UTC IHS Markit Poland Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
1 เมษายน 2562 07:00 UTC Istanbul Chamber of Industry Turkey Manufacturing PMI (Türkçe) ดูเพิ่มเติม
1 เมษายน 2562 07:00 UTC Istanbul Chamber of Industry Istanbul Manufacturing PMI (Türkçe) ดูเพิ่มเติม
1 เมษายน 2562 07:00 UTC Istanbul Chamber of Industry Turkey Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
1 เมษายน 2562 07:00 UTC Istanbul Chamber of Industry Istanbul Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
1 เมษายน 2562 07:00 UTC IHS Markit Poland Manufacturing PMI (Język Polski) ดูเพิ่มเติม
1 เมษายน 2562 07:00 UTC NEVI Netherlands Manufacturing PMI (Dutch) ดูเพิ่มเติม
1 เมษายน 2562 06:00 UTC IHS Markit Russia Manufacturing PMI (Russian) ดูเพิ่มเติม
1 เมษายน 2562 06:00 UTC IHS Markit Russia Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
1 เมษายน 2562 01:45 UTC Caixin China General Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
1 เมษายน 2562 01:45 UTC Caixin China General Manufacturing PMI (中文) ดูเพิ่มเติม
1 เมษายน 2562 00:30 UTC Nikkei Myanmar Manufacturing PMI (Burmese) ดูเพิ่มเติม
1 เมษายน 2562 00:30 UTC Nikkei PMI สำหรับภาคการผลิตในอาเซียน ดูเพิ่มเติม
1 เมษายน 2562 00:30 UTC Nikkei ASEAN Manufacturing PMI (Tagalog) ดูเพิ่มเติม
1 เมษายน 2562 00:30 UTC Nikkei ASEAN Manufacturing PMI (Vietnamese) ดูเพิ่มเติม
1 เมษายน 2562 00:30 UTC Nikkei ASEAN Manufacturing PMI (Indonesian) ดูเพิ่มเติม
1 เมษายน 2562 00:30 UTC Nikkei ASEAN Manufacturing PMI (Burmese) ดูเพิ่มเติม
1 เมษายน 2562 00:30 UTC Nikkei Indonesia Manufacturing PMI (Indonesian) ดูเพิ่มเติม
1 เมษายน 2562 00:30 UTC Nikkei Philippines Manufacturing PMI (Tagalog) ดูเพิ่มเติม
1 เมษายน 2562 00:30 UTC Nikkei Vietnam Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
1 เมษายน 2562 00:30 UTC Nikkei Taiwan Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
1 เมษายน 2562 00:30 UTC Nikkei Vietnam Manufacturing PMI (Vietnamese) ดูเพิ่มเติม
1 เมษายน 2562 00:30 UTC Nikkei Japan Manufacturing PMI (日本語) ดูเพิ่มเติม
1 เมษายน 2562 00:30 UTC Nikkei Japan Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
1 เมษายน 2562 00:30 UTC Nikkei Malaysia Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
1 เมษายน 2562 00:30 UTC Nikkei South Korea Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
1 เมษายน 2562 00:30 UTC Nikkei Myanmar Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
1 เมษายน 2562 00:30 UTC Nikkei Taiwan Manufacturing PMI (中文) ดูเพิ่มเติม
1 เมษายน 2562 00:30 UTC Nikkei PMI สำหรับภาคการผลิตในประเทศไทย ดูเพิ่มเติม
1 เมษายน 2562 00:30 UTC Nikkei ASEAN Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
1 เมษายน 2562 00:30 UTC Nikkei South Korea Manufacturing PMI (Korean) ดูเพิ่มเติม
1 เมษายน 2562 00:30 UTC Nikkei Philippines Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
1 เมษายน 2562 00:30 UTC Nikkei Indonesia Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
1 เมษายน 2562 00:30 UTC Nikkei Thailand Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
1 เมษายน 2562 00:01 UTC AIB Ireland Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
มีนาคม
31 มีนาคม 2562 22:00 UTC Commonwealth Bank Australia Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
27 มีนาคม 2562 09:00 UTC UniCredit Bank Austria Manufacturing PMI (Deutsch) ดูเพิ่มเติม
27 มีนาคม 2562 09:00 UTC Unicredit Bank Austria Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม