ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ PMI Τα στοιχεία PMI δημοσιεύονται κάθε μήνα, νωρίτερα από τα συγκρίσιμα επίσημα οικονομικά στοιχεία

Το πρόγραμμα των μηνιαίων Δελτίων Τύπου για τις έρευνες IHS Markit PMI έχει ως εξής:

  • PMI Μεταποίησης: πρώτη εργάσιμη ημέρα
  • PMI Υπηρεσιών: τρίτη εργάσιμη ημέρα
  • PMI Συνολικής Οικονομίας: τρίτη εργάσιμη ημέρα

Η αναγραφόμενη ώρα είναι ώρα UTC

Ημερολόγιο PMI

  • Προσεχώς
2019
9 Δεκεμβρίου
01:01 UTCUlster Bank Ireland Construction PMI
01:01 UTCNatwest UK Regional PMI
01:01 UTCRoyal Bank of Scotland PMI
01:01 UTCUlster Bank Northern Ireland PMI
11 Δεκεμβρίου
04:15 UTCIHS Markit Dubai PMI
15 Δεκεμβρίου
22:00 UTCCommonwealth Bank Flash Australia Composite PMI
16 Δεκεμβρίου
00:30 UTCJibun Bank Flash Japan Composite PMI
08:15 UTCIHS Markit Flash France Composite PMI
08:30 UTCIHS Markit Flash Germany Composite PMI
09:00 UTCIHS Markit Flash Eurozone Composite PMI
09:30 UTCIHS Markit UK Household Finance Index
09:30 UTCIHS Markit / CIPS Flash UK Composite PMI
14:45 UTCIHS Markit Flash US Composite PMI
18 Δεκεμβρίου
01:01 UTCVisa’s UK Consumer Spending Index
27 Δεκεμβρίου
09:00 UTCUnicredit Bank Austria Manufacturing PMI
30 Δεκεμβρίου
06:00 UTCIHS Markit Russia Manufacturing PMI
31 Δεκεμβρίου
06:00 UTCIHS Markit Russia Services PMI
2020
1 Ιανουαρίου
22:00 UTCCommonwealth Bank Australia Manufacturing PMI
2 Ιανουαρίου
00:30 UTCIHS Markit ASEAN Manufacturing PMI
00:30 UTCIHS Markit Indonesia Manufacturing PMI
00:30 UTCIHS Markit Malaysia Manufacturing PMI
00:30 UTCIHS Markit Myanmar Manufacturing PMI
00:30 UTCIHS Markit Philippines Manufacturing PMI
00:30 UTCIHS Markit South Korea Manufacturing PMI
00:30 UTCIHS Markit Taiwan Manufacturing PMI
00:30 UTCIHS Markit Thailand Manufacturing PMI
00:30 UTCIHS Markit Vietnam Manufacturing PMI
01:01 UTCAIB Ireland Manufacturing PMI
01:45 UTCCaixin China General Manufacturing PMI
05:00 UTCIHS Markit India Manufacturing PMI
07:00 UTCIstanbul Chamber of Industry Turkey Manufacturing PMI
07:00 UTCIstanbul Chamber of Industry Istanbul Manufacturing PMI
08:00 UTCNEVI Netherlands Manufacturing PMI
08:00 UTCIHS Markit Poland Manufacturing PMI
08:15 UTCIHS Markit Spain Manufacturing PMI
08:30 UTCIHS Markit Czech Republic Manufacturing PMI
08:45 UTCIHS Markit Italy Manufacturing PMI
08:50 UTCIHS Markit France Manufacturing PMI
08:55 UTCIHS Markit / BME Germany Manufacturing PMI
09:00 UTCIHS Markit Eurozone Manufacturing PMI
09:00 UTCIHS Markit Greece Manufacturing PMI
09:00 UTCIHS MARKIT PMI® Ελλάδα - Τομέας Μεταποίησης
09:30 UTCIHS Markit / CIPS UK Manufacturing PMI
13:00 UTCIHS Markit Brazil Manufacturing PMI
14:30 UTCIHS Markit Canada Manufacturing PMI
14:45 UTCIHS Markit US Manufacturing PMI
15:00 UTCDavivienda Colombia Manufacturing PMI
15:30 UTCIHS Markit Mexico Manufacturing PMI
16:00 UTCJPMorgan Global Manufacturing PMI
3 Ιανουαρίου
09:30 UTCIHS Markit / CIPS UK Construction PMI
5 Ιανουαρίου
04:15 UTCIHS Markit Saudi Arabia PMI
22:00 UTCCommonwealth Bank Australia Services PMI
6 Ιανουαρίου
00:30 UTCIHS Markit Hong Kong SAR PMI
00:30 UTCJibun Bank Japan Manufacturing PMI
00:30 UTCIHS Markit Singapore PMI
01:01 UTCAIB Ireland Services PMI
01:45 UTCCaixin China General Services PMI
04:15 UTCIHS Markit Egypt PMI
04:15 UTCIHS Markit United Arab Emirates PMI
05:00 UTCIHS Markit India Services PMI
06:00 UTCStandard Bank Mozambique PMI
06:00 UTCStanbic Bank Uganda PMI
07:15 UTCIHS Markit South Africa PMI
07:30 UTCStanbic Bank Kenya PMI
08:15 UTCIHS Markit Spain Services PMI
08:30 UTCStanbic Bank Zambia PMI
08:45 UTCIHS Markit Italy Services PMI
08:45 UTCStanbic IBTC Bank Nigeria PMI
08:50 UTCIHS Markit France Services PMI
08:55 UTCIHS Markit Germany Services PMI
09:00 UTCIHS Markit Eurozone Composite PMI
09:00 UTCIHS Markit Ghana PMI
09:00 UTCQatar Financial Centre PMI
09:30 UTCIHS Markit / CIPS UK Services PMI
13:00 UTCIHS Markit Brazil Services PMI
14:45 UTCIHS Markit US Services PMI
16:00 UTCJPMorgan Global Composite PMI
7 Ιανουαρίου
00:30 UTCJibun Bank Japan Services PMI
08:30 UTCIHS Markit Eurozone Construction PMI
08:30 UTCIHS Markit France Construction PMI
08:30 UTCIHS Markit Germany Construction PMI
08:30 UTCIHS Markit Italy Construction PMI
09:00 UTCBLOM Lebanon PMI
09:30 UTCIHS Markit Eurozone Productivity PMI
8 Ιανουαρίου
00:30 UTCIHS Markit Asia Sector PMI