ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ PMI Τα στοιχεία PMI δημοσιεύονται κάθε μήνα, νωρίτερα από τα συγκρίσιμα επίσημα οικονομικά στοιχεία

Το πρόγραμμα των μηνιαίων Δελτίων Τύπου για τις έρευνες IHS Markit PMI έχει ως εξής:

  • PMI Μεταποίησης: πρώτη εργάσιμη ημέρα
  • PMI Υπηρεσιών: τρίτη εργάσιμη ημέρα
  • PMI Συνολικής Οικονομίας: τρίτη εργάσιμη ημέρα

Η αναγραφόμενη ώρα είναι ώρα UTC

Ημερολόγιο PMI

  • Προσεχώς
2021
3 Αυγούστου
00:01 UTCAIB Ireland Manufacturing PMI
04:15 UTCIHS Markit Egypt PMI
04:15 UTCIHS Markit Saudi Arabia PMI
04:15 UTCIHS Markit United Arab Emirates PMI
09:00 UTCIHS Markit Qatar PMI
13:30 UTCIHS Markit Canada Manufacturing PMI
23:00 UTCIHS Markit Australia Services PMI
4 Αυγούστου
00:30 UTCIHS Markit Hong Kong SAR PMI
00:30 UTCau Jibun Bank Japan Services PMI
00:30 UTCIHS Markit Singapore PMI
01:45 UTCCaixin China General Services PMI
05:00 UTCIHS Markit India Services PMI
06:00 UTCTengri Partners Kazakhstan Services PMI
06:00 UTCStandard Bank Mozambique PMI
06:00 UTCIHS Markit Russia Services PMI
06:00 UTCStanbic Bank Uganda PMI
07:15 UTCIHS Markit South Africa PMI
07:15 UTCIHS Markit Spain Services PMI
07:30 UTCStanbic Bank Kenya PMI
07:45 UTCIHS Markit Italy Services PMI
07:50 UTCIHS Markit France Services PMI
07:55 UTCIHS Markit Germany Services PMI
08:00 UTCIHS Markit Eurozone Composite PMI
08:30 UTCIHS Markit / CIPS UK Services PMI
13:00 UTCIHS Markit Brazil Services PMI
13:45 UTCIHS Markit US Services PMI
13:45 UTCIHS Markit US Sector PMI
15:00 UTCJPMorgan Global Composite PMI
5 Αυγούστου
00:01 UTCAIB Ireland Services PMI
00:30 UTCIHS Markit Asia Sector PMI
07:30 UTCIHS Markit Eurozone Construction PMI
07:30 UTCIHS Markit France Construction PMI
07:30 UTCIHS Markit Germany Construction PMI
07:30 UTCIHS Markit Italy Construction PMI
08:00 UTCBLOM Lebanon PMI
08:30 UTCIHS Markit Europe Sector PMI
08:30 UTCIHS Markit Eurozone Productivity PMI
08:30 UTCIHS Markit / CIPS UK Construction PMI
08:30 UTCStanbic Bank Zambia PMI
09:00 UTCIHS Markit Ghana PMI
15:00 UTCIHS Markit Global Sector PMI
6 Αυγούστου
00:01 UTCKPMG / REC UK Report on Jobs
00:01 UTCRoyal Bank of Scotland Report on Jobs
00:01 UTCIHS Markit / REC UK Report on Jobs: London
00:01 UTCIHS Markit / REC UK Report on Jobs: Midlands
00:01 UTCIHS Markit / REC UK Report on Jobs: North
00:01 UTCIHS Markit / REC UK Report on Jobs: South
06:00 UTCHalifax House Price Index
08:00 UTCIHS Markit Global Copper Users PMI
08:00 UTCIHS Markit Global Aluminium Users PMI
08:00 UTCIHS Markit Global Steel Users PMI
08:30 UTCIHS Markit Global Electronics PMI
8 Αυγούστου
23:01 UTCNatwest UK Regional PMI
23:01 UTCRoyal Bank of Scotland PMI
23:01 UTCUlster Bank Northern Ireland PMI
9 Αυγούστου
00:01 UTCUlster Bank Ireland Construction PMI
04:15 UTCIHS Markit Dubai PMI
22 Αυγούστου
23:00 UTCIHS Markit Flash Australia Composite PMI
23 Αυγούστου
00:30 UTCau Jibun Bank Flash Japan Composite PMI
07:15 UTCIHS Markit Flash France Composite PMI
07:30 UTCIHS Markit Flash Germany Composite PMI
08:00 UTCIHS Markit Flash Eurozone Composite PMI
08:30 UTCIHS Markit / CIPS Flash UK Composite PMI
13:45 UTCIHS Markit Flash US Composite PMI
27 Αυγούστου
08:00 UTCUnicredit Bank Austria Manufacturing PMI
31 Αυγούστου
23:00 UTCIHS Markit Australia Manufacturing PMI
1 Σεπτεμβρίου
00:01 UTCAIB Ireland Manufacturing PMI
00:30 UTCIHS Markit ASEAN Manufacturing PMI
00:30 UTCIHS Markit Indonesia Manufacturing PMI
00:30 UTCau Jibun Bank Japan Manufacturing PMI
00:30 UTCIHS Markit Malaysia Manufacturing PMI
00:30 UTCIHS Markit Myanmar Manufacturing PMI
00:30 UTCIHS Markit Philippines Manufacturing PMI
00:30 UTCIHS Markit South Korea Manufacturing PMI
00:30 UTCIHS Markit Taiwan Manufacturing PMI
00:30 UTCIHS Markit Thailand Manufacturing PMI
00:30 UTCIHS Markit Vietnam Manufacturing PMI
01:45 UTCCaixin China General Manufacturing PMI
05:00 UTCIHS Markit India Manufacturing PMI
06:00 UTCTengri Partners Kazakhstan Manufacturing PMI
06:00 UTCIHS Markit Russia Manufacturing PMI
07:00 UTCNEVI Netherlands Manufacturing PMI
07:00 UTCIHS Markit Poland Manufacturing PMI
07:00 UTCIstanbul Chamber of Industry Turkey Manufacturing PMI
07:15 UTCIHS Markit Spain Manufacturing PMI
07:30 UTCIHS Markit Czech Republic Manufacturing PMI
07:45 UTCIHS Markit Italy Manufacturing PMI
07:50 UTCIHS Markit France Manufacturing PMI
07:55 UTCIHS Markit / BME Germany Manufacturing PMI
08:00 UTCIHS Markit Eurozone Manufacturing PMI
08:00 UTCIHS Markit Greece Manufacturing PMI
08:00 UTCIHS Markit PMI Ελλάδα - Τομέας Μεταποίησης
08:30 UTCIHS Markit / CIPS UK Manufacturing PMI
08:45 UTCStanbic IBTC Bank Nigeria PMI
13:00 UTCIHS Markit Brazil Manufacturing PMI
13:30 UTCIHS Markit Canada Manufacturing PMI
13:45 UTCIHS Markit US Manufacturing PMI
14:30 UTCIHS Markit Mexico Manufacturing PMI
15:00 UTCDavivienda Colombia Manufacturing PMI
15:00 UTCJPMorgan Global Manufacturing PMI