ปฏิทิน PMI ข้อมูล PMI จะออกทุกเดือน ก่อนข้อมูลทางเศรษฐกิจอย่างเป็นทางการที่เทียบเท่ากัน

กำหนดการออกรายงานมาตรฐานรายเดือนสำหรับการสำรวจ PMI ของ IHS Markit มีดังนี้:

  • PMI สำหรับภาคการผลิต: วันทำการวันที่หนึ่ง
  • PMI สำหรับภาคการบริการ: วันทำการวันที่สาม
  • PMI สำหรับเศรษฐกิจโดยรวม: วันทำการวันที่สาม

เวลาที่ออกรายงานแสดงในเขตเวลา UTC

ปฏิทิน PMI

  • เร็ว ๆ นี้
2022
30 มกราคม
01:45 UTCCaixin China General Manufacturing PMI
31 มกราคม
22:00 UTCIHS Markit Australia Manufacturing PMI
1 กุมภาพันธ์
00:30 UTCau Jibun Bank Japan Manufacturing PMI
00:30 UTCIHS Markit Myanmar Manufacturing PMI
00:30 UTCIHS Markit Thailand Manufacturing PMI
00:30 UTCIHS Markit PMI สำหรับภาคการผลิตในประเทศไทย
01:01 UTCAIB Ireland Manufacturing PMI
05:00 UTCIHS Markit India Manufacturing PMI
06:00 UTCTengri Partners Kazakhstan Manufacturing PMI
06:00 UTCIHS Markit Russia Manufacturing PMI
07:00 UTCIstanbul Chamber of Industry Turkey Manufacturing PMI
08:00 UTCNevi Netherlands Manufacturing PMI
08:00 UTCIHS Markit Poland Manufacturing PMI
08:15 UTCIHS Markit Spain Manufacturing PMI
08:30 UTCIHS Markit Czech Republic Manufacturing PMI
08:45 UTCIHS Markit Italy Manufacturing PMI
08:45 UTCStanbic IBTC Bank Nigeria PMI
08:50 UTCIHS Markit France Manufacturing PMI
08:55 UTCIHS Markit / BME Germany Manufacturing PMI
09:00 UTCIHS Markit Eurozone Manufacturing PMI
09:00 UTCIHS Markit Greece Manufacturing PMI
09:30 UTCIHS Markit / CIPS UK Manufacturing PMI
13:00 UTCIHS Markit Brazil Manufacturing PMI
14:30 UTCIHS Markit Canada Manufacturing PMI
14:45 UTCIHS Markit US Manufacturing PMI
15:00 UTCDavivienda Colombia Manufacturing PMI
15:30 UTCIHS Markit Mexico Manufacturing PMI
16:00 UTCJPMorgan Global Manufacturing PMI
2 กุมภาพันธ์
00:01 UTCUK Household Interest Rates Expectations Index
00:30 UTCIHS Markit Indonesia Manufacturing PMI
00:30 UTCIHS Markit Philippines Manufacturing PMI
22:00 UTCIHS Markit Australia Services PMI
3 กุมภาพันธ์
00:30 UTCIHS Markit ASEAN Manufacturing PMI
00:30 UTCIHS Markit PMI สำหรับภาคการผลิตในอาเซียน
00:30 UTCau Jibun Bank Japan Services PMI
00:30 UTCIHS Markit Malaysia Manufacturing PMI
00:30 UTCIHS Markit South Korea Manufacturing PMI
01:01 UTCAIB Ireland Services PMI
04:15 UTCIHS Markit Egypt PMI
04:15 UTCIHS Markit Saudi Arabia PMI
04:15 UTCIHS Markit United Arab Emirates PMI
05:00 UTCIHS Markit India Services PMI
06:00 UTCTengri Partners Kazakhstan Services PMI
06:00 UTCIHS Markit Russia Services PMI
06:00 UTCStanbic Bank Uganda PMI
07:15 UTCIHS Markit South Africa PMI
07:30 UTCStanbic Bank Kenya PMI
08:15 UTCIHS Markit Spain Services PMI
08:30 UTCStanbic Bank Zambia PMI
08:45 UTCIHS Markit Italy Services PMI
08:50 UTCIHS Markit France Services PMI
08:55 UTCIHS Markit Germany Services PMI
09:00 UTCIHS Markit Eurozone Composite PMI
09:00 UTCIHS Markit Ghana PMI
09:00 UTCBLOM Lebanon PMI
09:00 UTCIHS Markit Qatar PMI
09:30 UTCIHS Markit / CIPS UK Services PMI
13:00 UTCIHS Markit Brazil Services PMI
14:45 UTCIHS Markit US Services PMI
14:45 UTCIHS Markit US Sector PMI
16:00 UTCJPMorgan Global Composite PMI
4 กุมภาพันธ์
06:00 UTCStandard Bank Mozambique PMI
08:30 UTCIHS Markit Eurozone Construction PMI
08:30 UTCIHS Markit France Construction PMI
08:30 UTCIHS Markit Germany Construction PMI
08:30 UTCIHS Markit Italy Construction PMI
09:30 UTCIHS Markit Europe Sector PMI
09:30 UTCIHS Markit Eurozone Productivity PMI
09:30 UTCIHS Markit / CIPS UK Construction PMI
16:00 UTCIHS Markit Global Sector PMI
7 กุมภาพันธ์
00:30 UTCIHS Markit Singapore PMI
01:45 UTCIHS Markit Asia Sector PMI
01:45 UTCCaixin China General Services PMI
07:00 UTCHalifax House Price Index
09:00 UTCIHS Markit Global Copper Users PMI
09:00 UTCIHS Markit Global Aluminium Users PMI
09:00 UTCIHS Markit Global Steel Users PMI
09:30 UTCIHS Markit Global Electronics PMI
8 กุมภาพันธ์
00:30 UTCIHS Markit Hong Kong SAR PMI
15:00 UTCIHS Markit Investment Manager Index
9 กุมภาพันธ์
04:15 UTCIHS Markit Dubai PMI
10 กุมภาพันธ์
01:01 UTCKPMG / REC UK Report on Jobs
01:01 UTCRoyal Bank of Scotland Report on Jobs
01:01 UTCIHS Markit / REC UK Report on Jobs: London
01:01 UTCIHS Markit / REC UK Report on Jobs: Midlands
01:01 UTCIHS Markit / REC UK Report on Jobs: North
01:01 UTCIHS Markit / REC UK Report on Jobs: South
14 กุมภาพันธ์
00:01 UTCNatwest UK Regional PMI
00:01 UTCRoyal Bank of Scotland PMI
00:01 UTCUlster Bank Northern Ireland PMI
01:01 UTCUlster Bank Ireland Construction PMI
20 กุมภาพันธ์
22:00 UTCIHS Markit Flash Australia Composite PMI
21 กุมภาพันธ์
00:30 UTCau Jibun Bank Flash Japan Composite PMI
08:15 UTCIHS Markit Flash France Composite PMI
08:30 UTCIHS Markit Flash Germany Composite PMI
09:00 UTCIHS Markit Flash Eurozone Composite PMI
09:30 UTCIHS Markit / CIPS Flash UK Composite PMI
22 กุมภาพันธ์
14:45 UTCIHS Markit Flash US Composite PMI
24 กุมภาพันธ์
09:00 UTCUnicredit Bank Austria Manufacturing PMI