LỊCH BAN HÀNH PMI Dữ liệu PMI được phát hành hàng tháng, sớm hơn so với các dữ liệu kinh tế chính thức có thể so sánh.

Lịch ban hành hàng tháng chuẩn cho các cuộc khảo sát PMI của IHS Markit như sau:

  • PMI lĩnh vực sản xuất: ngày làm việc đầu tiên
  • PMI lĩnh vực dịch vụ: ngày làm việc thứ ba
  • PMI toàn bộ nền kinh tế: ngày làm việc thứ ba

Thời gian ban hành là theo giờ UTC.

Lịch ban hành PMI

  • Sắp tới
2019
23 Tháng Tư
08:30 UTCIHS Markit UK Household Finance Index
26 Tháng Tư
08:00 UTCUnicredit Bank Austria Manufacturing PMI
30 Tháng Tư
01:45 UTCCaixin China General Manufacturing PMI
06:00 UTCIHS Markit Russia Manufacturing PMI
23:00 UTCCommonwealth Bank Australia Manufacturing PMI
1 Tháng Năm
00:01 UTCAIB Ireland Manufacturing PMI
07:00 UTCNEVI Netherlands Manufacturing PMI
08:30 UTCIHS Markit / CIPS UK Manufacturing PMI
13:30 UTCIHS Markit Canada Manufacturing PMI
13:45 UTCIHS Markit US Manufacturing PMI
2 Tháng Năm
00:30 UTCNikkei ASEAN Manufacturing PMI
00:30 UTCPMI ngành Sản xuất ASEAN của Nikkei
00:30 UTCNikkei Indonesia Manufacturing PMI
00:30 UTCNikkei Malaysia Manufacturing PMI
00:30 UTCNikkei Myanmar Manufacturing PMI
00:30 UTCNikkei Philippines Manufacturing PMI
00:30 UTCNikkei South Korea Manufacturing PMI
00:30 UTCNikkei Taiwan Manufacturing PMI
00:30 UTCNikkei Thailand Manufacturing PMI
00:30 UTCNikkei Vietnam Manufacturing PMI
00:30 UTCPMI ngành Sản xuất Việt Nam của Nikkei
05:00 UTCNikkei India Manufacturing PMI
07:00 UTCIHS Markit Poland Manufacturing PMI
07:00 UTCIstanbul Chamber of Industry Turkey Manufacturing PMI
07:00 UTCIstanbul Chamber of Industry Istanbul Manufacturing PMI
07:15 UTCIHS Markit Spain Manufacturing PMI
07:30 UTCIHS Markit Czech Republic Manufacturing PMI
07:45 UTCIHS Markit Italy Manufacturing PMI
07:50 UTCIHS Markit France Manufacturing PMI
07:55 UTCIHS Markit / BME Germany Manufacturing PMI
08:00 UTCIHS Markit Eurozone Manufacturing PMI
08:00 UTCIHS Markit Greece Manufacturing PMI
08:30 UTCIHS Markit / CIPS UK Construction PMI
13:00 UTCIHS Markit Brazil Manufacturing PMI
14:30 UTCIHS Markit Mexico Manufacturing PMI
15:00 UTCDavivienda Colombia Manufacturing PMI
15:00 UTCJPMorgan Global Manufacturing PMI
23:00 UTCCommonwealth Bank Australia Services PMI
3 Tháng Năm
00:01 UTCAIB Ireland Services PMI
08:30 UTCIHS Markit / CIPS UK Services PMI
13:45 UTCIHS Markit US Services PMI
5 Tháng Năm
04:15 UTCEmirates NBD Egypt PMI
04:15 UTCEmirates NBD Saudi Arabia PMI
04:15 UTCEmirates NBD United Arab Emirates PMI
6 Tháng Năm
00:30 UTCNikkei Hong Kong PMI
00:30 UTCNikkei Singapore PMI
01:45 UTCCaixin China General Services PMI
05:00 UTCNikkei India Services PMI
06:00 UTCStandard Bank Mozambique PMI
06:00 UTCIHS Markit Russia Services PMI
06:00 UTCStanbic Bank Uganda PMI
07:15 UTCIHS Markit South Africa PMI
07:15 UTCIHS Markit Spain Services PMI
07:30 UTCStanbic Bank Kenya PMI
07:45 UTCIHS Markit Italy Services PMI
07:50 UTCIHS Markit France Services PMI
07:55 UTCIHS Markit Germany Services PMI
08:00 UTCIHS Markit Eurozone Composite PMI
08:00 UTCBLOM Lebanon PMI
08:30 UTCStanbic Bank Zambia PMI
08:45 UTCStanbic IBTC Bank Nigeria PMI
09:00 UTCIHS Markit Ghana PMI
13:00 UTCIHS Markit Brazil Services PMI
15:00 UTCJPMorgan Global Composite PMI
15:00 UTCJPMorgan Global Services PMI
7 Tháng Năm
00:30 UTCNikkei Japan Manufacturing PMI
07:30 UTCIHS Markit Eurozone Construction PMI
07:30 UTCIHS Markit France Construction PMI
07:30 UTCIHS Markit Germany Construction PMI
07:30 UTCIHS Markit Italy Construction PMI
8 Tháng Năm
00:30 UTCNikkei Asia Sector PMI
00:30 UTCNikkei Japan Services PMI
07:30 UTCHalifax House Price Index
08:00 UTCIHS Markit Global Copper Users PMI
08:00 UTCIHS Markit Global Aluminium Users PMI
08:30 UTCIHS Markit Europe Sector PMI
13:45 UTCIHS Markit US Sector PMI
15:00 UTCIHS Markit Global Sector PMI
9 Tháng Năm
00:01 UTCKPMG / REC UK Report on Jobs
00:01 UTCRoyal Bank of Scotland Report on Jobs
00:01 UTCIHS Markit / REC UK Report on Jobs: London
00:01 UTCIHS Markit / REC UK Report on Jobs: Midlands
00:01 UTCIHS Markit / REC UK Report on Jobs: North
00:01 UTCIHS Markit / REC UK Report on Jobs: South
04:15 UTCEmirates NBD Dubai Economy Tracker
13 Tháng Năm
00:01 UTCUlster Bank Ireland Construction PMI
00:01 UTCNatwest UK Regional PMI
00:01 UTCRoyal Bank of Scotland PMI
00:01 UTCUlster Bank Northern Ireland PMI
15 Tháng Năm
00:01 UTCVisa’s UK Consumer Spending Index