LỊCH BAN HÀNH PMI Dữ liệu PMI được phát hành hàng tháng, sớm hơn so với các dữ liệu kinh tế chính thức có thể so sánh.

Lịch ban hành hàng tháng chuẩn cho các cuộc khảo sát PMI của IHS Markit như sau:

  • PMI lĩnh vực sản xuất: ngày làm việc đầu tiên
  • PMI lĩnh vực dịch vụ: ngày làm việc thứ ba
  • PMI toàn bộ nền kinh tế: ngày làm việc thứ ba

Thời gian ban hành là theo giờ UTC.

Lịch ban hành PMI

  • Sắp tới
2022
30 Tháng Giêng
01:45 UTCCaixin China General Manufacturing PMI
31 Tháng Giêng
22:00 UTCIHS Markit Australia Manufacturing PMI
1 Tháng Hai
00:30 UTCau Jibun Bank Japan Manufacturing PMI
00:30 UTCIHS Markit Myanmar Manufacturing PMI
00:30 UTCIHS Markit Thailand Manufacturing PMI
01:01 UTCAIB Ireland Manufacturing PMI
05:00 UTCIHS Markit India Manufacturing PMI
06:00 UTCTengri Partners Kazakhstan Manufacturing PMI
06:00 UTCIHS Markit Russia Manufacturing PMI
07:00 UTCIstanbul Chamber of Industry Turkey Manufacturing PMI
08:00 UTCNevi Netherlands Manufacturing PMI
08:00 UTCIHS Markit Poland Manufacturing PMI
08:15 UTCIHS Markit Spain Manufacturing PMI
08:30 UTCIHS Markit Czech Republic Manufacturing PMI
08:45 UTCIHS Markit Italy Manufacturing PMI
08:45 UTCStanbic IBTC Bank Nigeria PMI
08:50 UTCIHS Markit France Manufacturing PMI
08:55 UTCIHS Markit / BME Germany Manufacturing PMI
09:00 UTCIHS Markit Eurozone Manufacturing PMI
09:00 UTCIHS Markit Greece Manufacturing PMI
09:30 UTCIHS Markit / CIPS UK Manufacturing PMI
13:00 UTCIHS Markit Brazil Manufacturing PMI
14:30 UTCIHS Markit Canada Manufacturing PMI
14:45 UTCIHS Markit US Manufacturing PMI
15:00 UTCDavivienda Colombia Manufacturing PMI
15:30 UTCIHS Markit Mexico Manufacturing PMI
16:00 UTCJPMorgan Global Manufacturing PMI
2 Tháng Hai
00:01 UTCUK Household Interest Rates Expectations Index
00:30 UTCIHS Markit Indonesia Manufacturing PMI
00:30 UTCIHS Markit Philippines Manufacturing PMI
22:00 UTCIHS Markit Australia Services PMI
3 Tháng Hai
00:30 UTCIHS Markit ASEAN Manufacturing PMI
00:30 UTCPMI ngành Sản xuất ASEAN của IHS Markit
00:30 UTCau Jibun Bank Japan Services PMI
00:30 UTCIHS Markit Malaysia Manufacturing PMI
00:30 UTCIHS Markit South Korea Manufacturing PMI
01:01 UTCAIB Ireland Services PMI
04:15 UTCIHS Markit Egypt PMI
04:15 UTCIHS Markit Saudi Arabia PMI
04:15 UTCIHS Markit United Arab Emirates PMI
05:00 UTCIHS Markit India Services PMI
06:00 UTCTengri Partners Kazakhstan Services PMI
06:00 UTCIHS Markit Russia Services PMI
06:00 UTCStanbic Bank Uganda PMI
07:15 UTCIHS Markit South Africa PMI
07:30 UTCStanbic Bank Kenya PMI
08:15 UTCIHS Markit Spain Services PMI
08:30 UTCStanbic Bank Zambia PMI
08:45 UTCIHS Markit Italy Services PMI
08:50 UTCIHS Markit France Services PMI
08:55 UTCIHS Markit Germany Services PMI
09:00 UTCIHS Markit Eurozone Composite PMI
09:00 UTCIHS Markit Ghana PMI
09:00 UTCBLOM Lebanon PMI
09:00 UTCIHS Markit Qatar PMI
09:30 UTCIHS Markit / CIPS UK Services PMI
13:00 UTCIHS Markit Brazil Services PMI
14:45 UTCIHS Markit US Services PMI
14:45 UTCIHS Markit US Sector PMI
16:00 UTCJPMorgan Global Composite PMI
4 Tháng Hai
06:00 UTCStandard Bank Mozambique PMI
08:30 UTCIHS Markit Eurozone Construction PMI
08:30 UTCIHS Markit France Construction PMI
08:30 UTCIHS Markit Germany Construction PMI
08:30 UTCIHS Markit Italy Construction PMI
09:30 UTCIHS Markit Europe Sector PMI
09:30 UTCIHS Markit Eurozone Productivity PMI
09:30 UTCIHS Markit / CIPS UK Construction PMI
16:00 UTCIHS Markit Global Sector PMI
7 Tháng Hai
00:30 UTCIHS Markit Singapore PMI
01:45 UTCIHS Markit Asia Sector PMI
01:45 UTCCaixin China General Services PMI
07:00 UTCHalifax House Price Index
09:00 UTCIHS Markit Global Copper Users PMI
09:00 UTCIHS Markit Global Aluminium Users PMI
09:00 UTCIHS Markit Global Steel Users PMI
09:30 UTCIHS Markit Global Electronics PMI
8 Tháng Hai
00:30 UTCIHS Markit Hong Kong SAR PMI
15:00 UTCIHS Markit Investment Manager Index
9 Tháng Hai
04:15 UTCIHS Markit Dubai PMI
10 Tháng Hai
01:01 UTCKPMG / REC UK Report on Jobs
01:01 UTCRoyal Bank of Scotland Report on Jobs
01:01 UTCIHS Markit / REC UK Report on Jobs: London
01:01 UTCIHS Markit / REC UK Report on Jobs: Midlands
01:01 UTCIHS Markit / REC UK Report on Jobs: North
01:01 UTCIHS Markit / REC UK Report on Jobs: South
14 Tháng Hai
00:01 UTCNatwest UK Regional PMI
00:01 UTCRoyal Bank of Scotland PMI
00:01 UTCUlster Bank Northern Ireland PMI
01:01 UTCUlster Bank Ireland Construction PMI
20 Tháng Hai
22:00 UTCIHS Markit Flash Australia Composite PMI
21 Tháng Hai
00:30 UTCau Jibun Bank Flash Japan Composite PMI
08:15 UTCIHS Markit Flash France Composite PMI
08:30 UTCIHS Markit Flash Germany Composite PMI
09:00 UTCIHS Markit Flash Eurozone Composite PMI
09:30 UTCIHS Markit / CIPS Flash UK Composite PMI
22 Tháng Hai
14:45 UTCIHS Markit Flash US Composite PMI
24 Tháng Hai
09:00 UTCUnicredit Bank Austria Manufacturing PMI