LỊCH BAN HÀNH PMI Dữ liệu PMI được phát hành hàng tháng, sớm hơn so với các dữ liệu kinh tế chính thức có thể so sánh.

Lịch ban hành hàng tháng chuẩn cho các cuộc khảo sát PMI của IHS Markit như sau:

  • PMI lĩnh vực sản xuất: ngày làm việc đầu tiên
  • PMI lĩnh vực dịch vụ: ngày làm việc thứ ba
  • PMI toàn bộ nền kinh tế: ngày làm việc thứ ba

Thời gian ban hành là theo giờ UTC.

Lịch ban hành PMI

  • Sắp tới
2019
21 Tháng Mười
08:30 UTCIHS Markit UK Household Finance Index
23 Tháng Mười
22:00 UTCCommonwealth Bank Flash Australia Composite PMI
24 Tháng Mười
00:30 UTCJibun Bank Flash Japan Composite PMI
07:15 UTCIHS Markit Flash France Composite PMI
07:30 UTCIHS Markit Flash Germany Composite PMI
08:00 UTCIHS Markit Flash Eurozone Composite PMI
13:45 UTCIHS Markit Flash US Composite PMI
29 Tháng Mười
09:00 UTCUnicredit Bank Austria Manufacturing PMI
31 Tháng Mười
22:00 UTCCommonwealth Bank Australia Manufacturing PMI
1 Tháng Mười Một
00:30 UTCIHS Markit Indonesia Manufacturing PMI
00:30 UTCJibun Bank Japan Manufacturing PMI
00:30 UTCIHS Markit Malaysia Manufacturing PMI
00:30 UTCIHS Markit Myanmar Manufacturing PMI
00:30 UTCIHS Markit South Korea Manufacturing PMI
00:30 UTCIHS Markit Taiwan Manufacturing PMI
00:30 UTCIHS Markit Thailand Manufacturing PMI
00:30 UTCIHS Markit Vietnam Manufacturing PMI
00:30 UTCPMI ngành Sản xuất Việt Nam của IHS Markit
01:01 UTCAIB Ireland Manufacturing PMI
01:45 UTCCaixin China General Manufacturing PMI
05:00 UTCIHS Markit India Manufacturing PMI
06:00 UTCIHS Markit Russia Manufacturing PMI
07:00 UTCIstanbul Chamber of Industry Turkey Manufacturing PMI
07:00 UTCIstanbul Chamber of Industry Istanbul Manufacturing PMI
08:00 UTCNEVI Netherlands Manufacturing PMI
08:30 UTCIHS Markit Czech Republic Manufacturing PMI
09:00 UTCIHS Markit Greece Manufacturing PMI
09:30 UTCIHS Markit / CIPS UK Manufacturing PMI
13:00 UTCIHS Markit Brazil Manufacturing PMI
13:30 UTCIHS Markit Canada Manufacturing PMI
13:45 UTCIHS Markit US Manufacturing PMI
15:00 UTCDavivienda Colombia Manufacturing PMI
15:30 UTCIHS Markit Mexico Manufacturing PMI
4 Tháng Mười Một
00:30 UTCIHS Markit ASEAN Manufacturing PMI
00:30 UTCPMI ngành Sản xuất ASEAN của IHS Markit
00:30 UTCIHS Markit Philippines Manufacturing PMI
08:00 UTCIHS Markit Poland Manufacturing PMI
08:15 UTCIHS Markit Spain Manufacturing PMI
08:45 UTCIHS Markit Italy Manufacturing PMI
08:50 UTCIHS Markit France Manufacturing PMI
08:55 UTCIHS Markit / BME Germany Manufacturing PMI
09:00 UTCIHS Markit Eurozone Manufacturing PMI
09:30 UTCIHS Markit / CIPS UK Construction PMI
16:00 UTCJPMorgan Global Manufacturing PMI
22:00 UTCCommonwealth Bank Australia Services PMI
5 Tháng Mười Một
00:30 UTCIHS Markit Hong Kong SAR PMI
00:30 UTCIHS Markit Singapore PMI
01:01 UTCAIB Ireland Services PMI
01:45 UTCCaixin China General Services PMI
04:15 UTCIHS Markit Egypt PMI
04:15 UTCIHS Markit Saudi Arabia PMI
04:15 UTCIHS Markit United Arab Emirates PMI
05:00 UTCIHS Markit India Services PMI
06:00 UTCStandard Bank Mozambique PMI
06:00 UTCStanbic Bank Uganda PMI
07:15 UTCIHS Markit South Africa PMI
07:30 UTCStanbic Bank Kenya PMI
08:30 UTCStanbic Bank Zambia PMI
08:45 UTCStanbic IBTC Bank Nigeria PMI
09:00 UTCIHS Markit Ghana PMI
09:00 UTCBLOM Lebanon PMI
09:00 UTCQatar Financial Centre PMI
09:30 UTCIHS Markit / CIPS UK Services PMI
13:00 UTCIHS Markit Brazil Services PMI
14:45 UTCIHS Markit US Services PMI
6 Tháng Mười Một
00:30 UTCJibun Bank Japan Services PMI
06:00 UTCIHS Markit Russia Services PMI
08:15 UTCIHS Markit Spain Services PMI
08:45 UTCIHS Markit Italy Services PMI
08:50 UTCIHS Markit France Services PMI
08:55 UTCIHS Markit Germany Services PMI
09:00 UTCIHS Markit Eurozone Composite PMI
16:00 UTCJPMorgan Global Composite PMI
7 Tháng Mười Một
08:30 UTCIHS Markit Eurozone Construction PMI
08:30 UTCIHS Markit France Construction PMI
08:30 UTCIHS Markit Germany Construction PMI
08:30 UTCIHS Markit Italy Construction PMI
08:30 UTCHalifax House Price Index
09:30 UTCIHS Markit Eurozone Productivity PMI
8 Tháng Mười Một
00:30 UTCIHS Markit Asia Sector PMI
01:01 UTCKPMG / REC UK Report on Jobs
01:01 UTCRoyal Bank of Scotland Report on Jobs
01:01 UTCIHS Markit / REC UK Report on Jobs: London
01:01 UTCIHS Markit / REC UK Report on Jobs: Midlands
01:01 UTCIHS Markit / REC UK Report on Jobs: North
01:01 UTCIHS Markit / REC UK Report on Jobs: South
09:00 UTCIHS Markit Global Steel Users PMI
09:00 UTCIHS Markit Global Copper Users PMI
09:00 UTCIHS Markit Global Aluminium Users PMI
09:30 UTCIHS Markit Europe Sector PMI
14:45 UTCIHS Markit US Sector PMI
16:00 UTCIHS Markit Global Sector PMI
11 Tháng Mười Một
00:01 UTCIHS Markit Brazil Business Outlook
00:01 UTCIHS Markit China Business Outlook
00:01 UTCIHS Markit France Business Outlook
00:01 UTCIHS Markit Germany Business Outlook
00:01 UTCIHS Markit Global Business Outlook
00:01 UTCIHS Markit India Business Outlook
00:01 UTCIHS Markit Italy Business Outlook
00:01 UTCIHS Markit Japan Business Outlook
00:01 UTCIHS Markit Russia Business Outlook
00:01 UTCIHS Markit Spain Business Outlook
00:01 UTCIHS Markit UK Business Outlook
00:01 UTCIHS Markit US Business Outlook
01:01 UTCUlster Bank Ireland Construction PMI
01:01 UTCNatwest UK Regional PMI
01:01 UTCRoyal Bank of Scotland PMI
01:01 UTCUlster Bank Northern Ireland PMI
04:15 UTCIHS Markit Dubai PMI