ทั่วโลก PMI ผลผลิตรวม เม.ย.: 52.1 ▼
สหรัฐอเมริกา PMI ผลผลิตรวม เม.ย.: 53.0 ▼
จีน PMI ผลผลิตรวม เม.ย.: 52.7 ▼
ยูโรโซน PMI ผลผลิตรวม เม.ย.: 51.5 ▼
ญี่ปุ่น PMI ผลผลิตรวม เม.ย.: 50.8 ▲
เยอรมนี PMI ผลผลิตรวม เม.ย.: 52.2 ▲
สหราชอาณาจักร PMI ผลผลิตรวม เม.ย.: 50.9 ▲
ฝรั่งเศส PMI ผลผลิตรวม เม.ย.: 50.1 ▲
บราซิล PMI ผลผลิตรวม เม.ย.: 50.6 ▼
อิตาลี PMI ผลผลิตรวม เม.ย.: 49.5 ▼
อินเดีย PMI ผลผลิตรวม เม.ย.: 51.7 ▼
รัสเซีย PMI ผลผลิตรวม เม.ย.: 53.0 ▼
อาเซียน PMI สำหรับภาคการผลิต เม.ย.: 50.4 ▲
ออสเตรเลีย PMI สำหรับภาคการผลิต เม.ย.: 50.9 ▼
ออสเตรีย PMI สำหรับภาคการผลิต เม.ย.: 49.2 ▼
บราซิล PMI สำหรับภาคการผลิต เม.ย.: 51.5 ▼
แคนาดา PMI สำหรับภาคการผลิต เม.ย.: 49.7 ▼
จีน PMI สำหรับภาคการผลิต เม.ย.: 50.2 ▼
สาธารณรัฐเชก PMI สำหรับภาคการผลิต เม.ย.: 46.6 ▼
อียิปต์ PMI เม.ย.: 50.8 ▲
ยูโรโซน PMI สำหรับภาคการผลิต เม.ย.: 47.9 ▲
ฝรั่งเศส PMI สำหรับภาคการผลิต เม.ย.: 50.0 ▲
เยอรมนี PMI สำหรับภาคการผลิต เม.ย.: 44.4 ▲
ทั่วโลก PMI สำหรับภาคการผลิต เม.ย.: 50.3 ▼
กรีซ PMI สำหรับภาคการผลิต เม.ย.: 56.6 ▲
ฮ่องกง PMI เม.ย.: 48.4 ▲
อินเดีย PMI สำหรับภาคการผลิต เม.ย.: 51.8 ▼
อินโดนีเซีย PMI สำหรับภาคการผลิต เม.ย.: 50.4 ▼
ไอร์แลนด์ PMI สำหรับภาคการผลิต เม.ย.: 52.5 ▼
อิตาลี PMI สำหรับภาคการผลิต เม.ย.: 49.1 ▲
ญี่ปุ่น PMI สำหรับภาคการผลิต เม.ย.: 50.2 ▲
เคนยา PMI เม.ย.: 49.3 ▼
เลบานอน PMI เม.ย.: 46.7 ▲
มาเลเซีย PMI สำหรับภาคการผลิต เม.ย.: 49.4 ▲
เม็กซิโก PMI สำหรับภาคการผลิต เม.ย.: 50.1 ▲
พม่า PMI สำหรับภาคการผลิต เม.ย.: 53.7 ▲
เนเธอร์แลนด์ PMI สำหรับภาคการผลิต เม.ย.: 52.0 ▼
ไนจีเรีย PMI เม.ย.: 55.5 ▲
ฟิลิปปินส์ PMI สำหรับภาคการผลิต เม.ย.: 50.9 ▼
โปแลนด์ PMI สำหรับภาคการผลิต เม.ย.: 49.0 ▲
รัสเซีย PMI สำหรับภาคการผลิต เม.ย.: 51.8 ▼
ซาอุดิอาระเบีย PMI เม.ย.: 56.8 ▲
สิงคโปร์ PMI เม.ย.: 53.3 ▲
แอฟริกาใต้ PMI เม.ย.: 50.3 ▲
เกาหลีใต้ PMI สำหรับภาคการผลิต เม.ย.: 50.2 ▲
สเปน PMI สำหรับภาคการผลิต เม.ย.: 51.8 ▲
ไต้หวัน PMI สำหรับภาคการผลิต เม.ย.: 48.2 ▼
ไทย PMI สำหรับภาคการผลิต เม.ย.: 51.0 ▲
ตุรกี PMI สำหรับภาคการผลิต เม.ย.: 46.8 ▼
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ PMI เม.ย.: 57.6 ▲
สหราชอาณาจักร PMI สำหรับภาคการผลิต เม.ย.: 53.1 ▼
สหรัฐอเมริกา PMI สำหรับภาคการผลิต เม.ย.: 52.6 ▲
เวียดนาม PMI สำหรับภาคการผลิต เม.ย.: 52.5 ▲