ทั่วโลก PMI ผลผลิตรวม ก.พ.: 52.6 ▲
สหรัฐอเมริกา PMI ผลผลิตรวม มี.ค.: 54.3 ▼
จีน PMI ผลผลิตรวม ก.พ.: 50.7 ▼
ยูโรโซน PMI ผลผลิตรวม มี.ค.: 51.3 ▼
ญี่ปุ่น PMI ผลผลิตรวม ก.พ.: 50.7 ▼
เยอรมนี PMI ผลผลิตรวม มี.ค.: 51.5 ▼
สหราชอาณาจักร PMI ผลผลิตรวม ก.พ.: 51.5 ▲
ฝรั่งเศส PMI ผลผลิตรวม มี.ค.: 48.7 ▼
บราซิล PMI ผลผลิตรวม ก.พ.: 52.6 ▲
อิตาลี PMI ผลผลิตรวม ก.พ.: 49.6 ▲
อินเดีย PMI ผลผลิตรวม ก.พ.: 53.8 ▲
รัสเซีย PMI ผลผลิตรวม ก.พ.: 54.1 ▲
อาเซียน PMI สำหรับภาคการผลิต ก.พ.: 49.6 ▼
ออสเตรเลีย PMI สำหรับภาคการผลิต มี.ค.: 52.0 ▼
ออสเตรีย PMI สำหรับภาคการผลิต ก.พ.: 51.8 ▼
บราซิล PMI สำหรับภาคการผลิต ก.พ.: 53.4 ▲
แคนาดา PMI สำหรับภาคการผลิต ก.พ.: 52.6 ▼
จีน PMI สำหรับภาคการผลิต ก.พ.: 49.9 ▲
สาธารณรัฐเชก PMI สำหรับภาคการผลิต ก.พ.: 48.6 ▼
อียิปต์ PMI ก.พ.: 48.2 ▼
ยูโรโซน PMI สำหรับภาคการผลิต มี.ค.: 47.6 ▼
ฝรั่งเศส PMI สำหรับภาคการผลิต มี.ค.: 49.8 ▼
เยอรมนี PMI สำหรับภาคการผลิต มี.ค.: 44.7 ▼
ทั่วโลก PMI สำหรับภาคการผลิต ก.พ.: 50.6 ▼
กรีซ PMI สำหรับภาคการผลิต ก.พ.: 54.2 ▲
ฮ่องกง PMI ก.พ.: 48.4 ▲
อินเดีย PMI สำหรับภาคการผลิต ก.พ.: 54.3 ▲
อินโดนีเซีย PMI สำหรับภาคการผลิต ก.พ.: 50.1 ▲
ไอร์แลนด์ PMI สำหรับภาคการผลิต ก.พ.: 54.0 ▲
อิตาลี PMI สำหรับภาคการผลิต ก.พ.: 47.7 ▼
ญี่ปุ่น PMI สำหรับภาคการผลิต มี.ค.: 48.9 ▼
เคนยา PMI ก.พ.: 51.2 ▼
เลบานอน PMI ก.พ.: 46.9 ▲
มาเลเซีย PMI สำหรับภาคการผลิต ก.พ.: 47.6 ▼
เม็กซิโก PMI สำหรับภาคการผลิต ก.พ.: 52.6 ▲
พม่า PMI สำหรับภาคการผลิต ก.พ.: 53.1 ▲
เนเธอร์แลนด์ PMI สำหรับภาคการผลิต ก.พ.: 52.7 ▼
ไนจีเรีย PMI ก.พ.: 53.3 ▼
ฟิลิปปินส์ PMI สำหรับภาคการผลิต ก.พ.: 51.9 ▼
โปแลนด์ PMI สำหรับภาคการผลิต ก.พ.: 47.6 ▼
รัสเซีย PMI สำหรับภาคการผลิต ก.พ.: 50.1 ▼
ซาอุดิอาระเบีย PMI ก.พ.: 56.6 ▲
สิงคโปร์ PMI ก.พ.: 49.8 ▼
แอฟริกาใต้ PMI ก.พ.: 50.2 ▲
เกาหลีใต้ PMI สำหรับภาคการผลิต ก.พ.: 47.2 ▼
สเปน PMI สำหรับภาคการผลิต ก.พ.: 49.9 ▼
ไต้หวัน PMI สำหรับภาคการผลิต ก.พ.: 46.3 ▼
ไทย PMI สำหรับภาคการผลิต ก.พ.: 49.9 ▼
ตุรกี PMI สำหรับภาคการผลิต ก.พ.: 46.4 ▲
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ PMI ก.พ.: 53.4 ▼
สหราชอาณาจักร PMI สำหรับภาคการผลิต ก.พ.: 52.0 ▼
สหรัฐอเมริกา PMI สำหรับภาคการผลิต มี.ค.: 52.5 ▼
เวียดนาม PMI สำหรับภาคการผลิต ก.พ.: 51.2 ▼