ทั่วโลก PMI ผลผลิตรวม เม.ย.: 51.0 ▼
สหรัฐอเมริกา PMI ผลผลิตรวม เม.ย.: 56.0 ▼
จีน PMI ผลผลิตรวม เม.ย.: 37.2 ▼
ยูโรโซน PMI ผลผลิตรวม เม.ย.: 55.8 ▲
ญี่ปุ่น PMI ผลผลิตรวม เม.ย.: 51.1 ▲
สหราชอาณาจักร PMI ผลผลิตรวม เม.ย.: 58.2 ▼
อาเซียน PMI สำหรับภาคการผลิต เม.ย.: 52.8 ▲
ออสเตรเลีย PMI สำหรับภาคการผลิต เม.ย.: 58.8 ▲
ออสเตรีย PMI สำหรับภาคการผลิต เม.ย.: 57.9 ▼
บราซิล PMI สำหรับภาคการผลิต เม.ย.: 51.8 ▼
แคนาดา PMI สำหรับภาคการผลิต เม.ย.: 56.2 ▼
จีน PMI สำหรับภาคการผลิต เม.ย.: 46.0 ▼
สาธารณรัฐเชก PMI สำหรับภาคการผลิต เม.ย.: 54.4 ▼
อียิปต์ PMI เม.ย.: 46.9 ▲
ยูโรโซน PMI สำหรับภาคการผลิต เม.ย.: 55.5 ▼
ฝรั่งเศส PMI สำหรับภาคการผลิต เม.ย.: 55.7 ▲
เยอรมนี PMI สำหรับภาคการผลิต เม.ย.: 54.6 ▼
ทั่วโลก PMI สำหรับภาคการผลิต เม.ย.: 52.2 ▼
กรีซ PMI สำหรับภาคการผลิต เม.ย.: 54.8 ▲
ฮ่องกง PMI เม.ย.: 51.7 ▲
อินเดีย PMI สำหรับภาคการผลิต เม.ย.: 54.7 ▲
อินโดนีเซีย PMI สำหรับภาคการผลิต เม.ย.: 51.9 ▲
ไอร์แลนด์ PMI สำหรับภาคการผลิต เม.ย.: 59.1 ▼
อิตาลี PMI สำหรับภาคการผลิต เม.ย.: 54.5 ▼
ญี่ปุ่น PMI สำหรับภาคการผลิต เม.ย.: 53.5 ▼
เคนยา PMI เม.ย.: 49.5 ▼
เลบานอน PMI เม.ย.: 47.9 ▲
มาเลเซีย PMI สำหรับภาคการผลิต เม.ย.: 51.6 ▲
เม็กซิโก PMI สำหรับภาคการผลิต เม.ย.: 49.3 ▲
พม่า PMI สำหรับภาคการผลิต เม.ย.: 50.4 ▲
เนเธอร์แลนด์ PMI สำหรับภาคการผลิต เม.ย.: 59.9 ▲
ไนจีเรีย PMI เม.ย.: 55.8 ▲
ฟิลิปปินส์ PMI สำหรับภาคการผลิต เม.ย.: 54.3 ▲
โปแลนด์ PMI สำหรับภาคการผลิต เม.ย.: 52.4 ▼
รัสเซีย PMI สำหรับภาคการผลิต เม.ย.: 48.2 ▲
ซาอุดิอาระเบีย PMI เม.ย.: 55.7 ▼
สิงคโปร์ PMI เม.ย.: 56.7 ▲
แอฟริกาใต้ PMI เม.ย.: 50.3 ▼
เกาหลีใต้ PMI สำหรับภาคการผลิต เม.ย.: 52.1 ▲
สเปน PMI สำหรับภาคการผลิต เม.ย.: 53.3 ▼
ไต้หวัน PMI สำหรับภาคการผลิต เม.ย.: 51.7 ▼
ไทย PMI สำหรับภาคการผลิต เม.ย.: 51.9 ▲
ตุรกี PMI สำหรับภาคการผลิต เม.ย.: 49.2 ▼
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ PMI เม.ย.: 54.6 ▼
สหราชอาณาจักร PMI สำหรับภาคการผลิต เม.ย.: 55.8 ▲
สหรัฐอเมริกา PMI สำหรับภาคการผลิต เม.ย.: 59.2 ▲
เวียดนาม PMI สำหรับภาคการผลิต เม.ย.: 51.7