ทั่วโลก PMI ผลผลิตรวม มิ.ย.: 51.2 ▲
สหรัฐอเมริกา PMI ผลผลิตรวม มิ.ย.: 51.5 ▲
จีน PMI ผลผลิตรวม มิ.ย.: 50.6 ▼
ยูโรโซน PMI ผลผลิตรวม มิ.ย.: 52.2 ▲
ญี่ปุ่น PMI ผลผลิตรวม มิ.ย.: 50.8 ▲
เยอรมนี PMI ผลผลิตรวม มิ.ย.: 52.6 ▼
สหราชอาณาจักร PMI ผลผลิตรวม มิ.ย.: 49.7 ▼
ฝรั่งเศส PMI ผลผลิตรวม มิ.ย.: 52.7 ▲
บราซิล PMI ผลผลิตรวม มิ.ย.: 49.0 ▲
อิตาลี PMI ผลผลิตรวม มิ.ย.: 50.1 ▲
อินเดีย PMI ผลผลิตรวม มิ.ย.: 50.8 ▼
รัสเซีย PMI ผลผลิตรวม มิ.ย.: 49.2 ▼
อาเซียน PMI สำหรับภาคการผลิต มิ.ย.: 49.7 ▼
ออสเตรเลีย PMI สำหรับภาคการผลิต มิ.ย.: 52.0 ▲
ออสเตรีย PMI สำหรับภาคการผลิต มิ.ย.: 47.5 ▼
บราซิล PMI สำหรับภาคการผลิต มิ.ย.: 51.0 ▲
แคนาดา PMI สำหรับภาคการผลิต มิ.ย.: 49.2 ▲
จีน PMI สำหรับภาคการผลิต มิ.ย.: 49.4 ▼
สาธารณรัฐเชก PMI สำหรับภาคการผลิต มิ.ย.: 45.9 ▼
อียิปต์ PMI มิ.ย.: 49.2 ▲
ยูโรโซน PMI สำหรับภาคการผลิต มิ.ย.: 47.6 ▼
ฝรั่งเศส PMI สำหรับภาคการผลิต มิ.ย.: 51.9 ▲
เยอรมนี PMI สำหรับภาคการผลิต มิ.ย.: 45.0 ▲
ทั่วโลก PMI สำหรับภาคการผลิต มิ.ย.: 49.4 ▼
กรีซ PMI สำหรับภาคการผลิต มิ.ย.: 52.4 ▼
ฮ่องกง PMI มิ.ย.: 47.9 ▲
อินเดีย PMI สำหรับภาคการผลิต มิ.ย.: 52.1 ▼
อินโดนีเซีย PMI สำหรับภาคการผลิต มิ.ย.: 50.6 ▼
ไอร์แลนด์ PMI สำหรับภาคการผลิต มิ.ย.: 49.8 ▼
อิตาลี PMI สำหรับภาคการผลิต มิ.ย.: 48.4 ▼
ญี่ปุ่น PMI สำหรับภาคการผลิต มิ.ย.: 49.3 ▼
เคนยา PMI มิ.ย.: 54.3 ▲
เลบานอน PMI มิ.ย.: 46.3 ▼
มาเลเซีย PMI สำหรับภาคการผลิต มิ.ย.: 47.8 ▼
เม็กซิโก PMI สำหรับภาคการผลิต มิ.ย.: 49.2 ▼
พม่า PMI สำหรับภาคการผลิต มิ.ย.: 53.0 ▼
เนเธอร์แลนด์ PMI สำหรับภาคการผลิต มิ.ย.: 50.7 ▼
ไนจีเรีย PMI มิ.ย.: 54.8 ▲
ฟิลิปปินส์ PMI สำหรับภาคการผลิต มิ.ย.: 51.3 ▲
โปแลนด์ PMI สำหรับภาคการผลิต มิ.ย.: 48.4 ▼
รัสเซีย PMI สำหรับภาคการผลิต มิ.ย.: 48.6 ▼
ซาอุดิอาระเบีย PMI มิ.ย.: 57.4 ▲
สิงคโปร์ PMI มิ.ย.: 50.6 ▼
แอฟริกาใต้ PMI มิ.ย.: 49.7 ▲
เกาหลีใต้ PMI สำหรับภาคการผลิต มิ.ย.: 47.5 ▼
สเปน PMI สำหรับภาคการผลิต มิ.ย.: 47.9 ▼
ไต้หวัน PMI สำหรับภาคการผลิต มิ.ย.: 45.5 ▼
ไทย PMI สำหรับภาคการผลิต มิ.ย.: 50.6 ▼
ตุรกี PMI สำหรับภาคการผลิต มิ.ย.: 47.9 ▲
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ PMI มิ.ย.: 57.7 ▼
สหราชอาณาจักร PMI สำหรับภาคการผลิต มิ.ย.: 48.0 ▼
สหรัฐอเมริกา PMI สำหรับภาคการผลิต มิ.ย.: 50.6 ▲
เวียดนาม PMI สำหรับภาคการผลิต มิ.ย.: 52.5 ▲