ทั่วโลก PMI ผลผลิตรวม ส.ค.: 51.3 ▼
สหรัฐอเมริกา PMI ผลผลิตรวม ส.ค.: 50.7 ▼
จีน PMI ผลผลิตรวม ส.ค.: 51.6 ▲
ยูโรโซน PMI ผลผลิตรวม ส.ค.: 51.9 ▲
ญี่ปุ่น PMI ผลผลิตรวม ส.ค.: 51.9 ▲
เยอรมนี PMI ผลผลิตรวม ส.ค.: 51.7 ▲
สหราชอาณาจักร PMI ผลผลิตรวม ส.ค.: 50.2 ▼
ฝรั่งเศส PMI ผลผลิตรวม ส.ค.: 52.9 ▲
บราซิล PMI ผลผลิตรวม ส.ค.: 51.9 ▲
อิตาลี PMI ผลผลิตรวม ส.ค.: 50.3 ▼
อินเดีย PMI ผลผลิตรวม ส.ค.: 52.6 ▼
รัสเซีย PMI ผลผลิตรวม ส.ค.: 51.5 ▲
อาเซียน PMI สำหรับภาคการผลิต ส.ค.: 48.9 ▼
ออสเตรเลีย PMI สำหรับภาคการผลิต ส.ค.: 50.9 ▼
ออสเตรีย PMI สำหรับภาคการผลิต ส.ค.: 47.9 ▲
บราซิล PMI สำหรับภาคการผลิต ส.ค.: 52.5 ▲
แคนาดา PMI สำหรับภาคการผลิต ส.ค.: 49.1 ▼
จีน PMI สำหรับภาคการผลิต ส.ค.: 50.4 ▲
สาธารณรัฐเชก PMI สำหรับภาคการผลิต ส.ค.: 44.9 ▲
อียิปต์ PMI ส.ค.: 49.4 ▼
ยูโรโซน PMI สำหรับภาคการผลิต ส.ค.: 47.0 ▲
ฝรั่งเศส PMI สำหรับภาคการผลิต ส.ค.: 51.1 ▲
เยอรมนี PMI สำหรับภาคการผลิต ส.ค.: 43.5 ▲
ทั่วโลก PMI สำหรับภาคการผลิต ส.ค.: 49.5 ▲
กรีซ PMI สำหรับภาคการผลิต ส.ค.: 54.9 ▲
ฮ่องกง PMI ส.ค.: 40.8 ▼
อินเดีย PMI สำหรับภาคการผลิต ส.ค.: 51.4 ▼
อินโดนีเซีย PMI สำหรับภาคการผลิต ส.ค.: 49.0 ▼
ไอร์แลนด์ PMI สำหรับภาคการผลิต ส.ค.: 48.6 ▼
อิตาลี PMI สำหรับภาคการผลิต ส.ค.: 48.7 ▲
ญี่ปุ่น PMI สำหรับภาคการผลิต ส.ค.: 49.3 ▼
เคนยา PMI ส.ค.: 52.9 ▼
เลบานอน PMI ส.ค.: 47.8 ▲
มาเลเซีย PMI สำหรับภาคการผลิต ส.ค.: 47.4 ▼
เม็กซิโก PMI สำหรับภาคการผลิต ส.ค.: 49.0 ▼
พม่า PMI สำหรับภาคการผลิต ส.ค.: 52.0 ▼
เนเธอร์แลนด์ PMI สำหรับภาคการผลิต ส.ค.: 51.6 ▲
ไนจีเรีย PMI ส.ค.: 56.4 ▲
ฟิลิปปินส์ PMI สำหรับภาคการผลิต ส.ค.: 51.9 ▼
โปแลนด์ PMI สำหรับภาคการผลิต ส.ค.: 48.8 ▲
รัสเซีย PMI สำหรับภาคการผลิต ส.ค.: 49.1 ▼
ซาอุดิอาระเบีย PMI ส.ค.: 57.0 ▲
สิงคโปร์ PMI ส.ค.: 48.7 ▼
แอฟริกาใต้ PMI ส.ค.: 49.7 ▲
เกาหลีใต้ PMI สำหรับภาคการผลิต ส.ค.: 49.0 ▲
สเปน PMI สำหรับภาคการผลิต ส.ค.: 48.8 ▲
ไต้หวัน PMI สำหรับภาคการผลิต ส.ค.: 47.9 ▼
ไทย PMI สำหรับภาคการผลิต ส.ค.: 50.0 ▼
ตุรกี PMI สำหรับภาคการผลิต ส.ค.: 48.0 ▲
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ PMI ส.ค.: 51.6 ▼
สหราชอาณาจักร PMI สำหรับภาคการผลิต ส.ค.: 47.4 ▼
สหรัฐอเมริกา PMI สำหรับภาคการผลิต ส.ค.: 50.3 ▼
เวียดนาม PMI สำหรับภาคการผลิต ส.ค.: 51.4 ▼