ทั่วโลก PMI ผลผลิตรวม ต.ค.: 50.8 ▼
สหรัฐอเมริกา PMI ผลผลิตรวม ต.ค.: 50.9 ▼
จีน PMI ผลผลิตรวม ต.ค.: 52.0 ▲
ยูโรโซน PMI ผลผลิตรวม ต.ค.: 50.6 ▲
ญี่ปุ่น PMI ผลผลิตรวม ต.ค.: 49.1 ▼
เยอรมนี PMI ผลผลิตรวม ต.ค.: 48.9 ▲
สหราชอาณาจักร PMI ผลผลิตรวม ต.ค.: 50.0 ▲
ฝรั่งเศส PMI ผลผลิตรวม ต.ค.: 52.6 ▲
บราซิล PMI ผลผลิตรวม ต.ค.: 51.8 ▼
อิตาลี PMI ผลผลิตรวม ต.ค.: 50.8 ▲
อินเดีย PMI ผลผลิตรวม ต.ค.: 49.6 ▼
รัสเซีย PMI ผลผลิตรวม ต.ค.: 53.3 ▲
อาเซียน PMI สำหรับภาคการผลิต ต.ค.: 48.5 ▼
ออสเตรเลีย PMI สำหรับภาคการผลิต ต.ค.: 50.0 ▼
ออสเตรีย PMI สำหรับภาคการผลิต ต.ค.: 45.5 ▲
บราซิล PMI สำหรับภาคการผลิต ต.ค.: 52.2 ▼
แคนาดา PMI สำหรับภาคการผลิต ต.ค.: 51.2 ▲
จีน PMI สำหรับภาคการผลิต ต.ค.: 51.7 ▲
สาธารณรัฐเชก PMI สำหรับภาคการผลิต ต.ค.: 45.0 ▲
อียิปต์ PMI ต.ค.: 49.2 ▼
ยูโรโซน PMI สำหรับภาคการผลิต ต.ค.: 45.9 ▲
ฝรั่งเศส PMI สำหรับภาคการผลิต ต.ค.: 50.7 ▲
เยอรมนี PMI สำหรับภาคการผลิต ต.ค.: 42.1 ▲
ทั่วโลก PMI สำหรับภาคการผลิต ต.ค.: 49.8 ▲
กรีซ PMI สำหรับภาคการผลิต ต.ค.: 53.5 ▼
ฮ่องกง PMI ต.ค.: 39.3 ▼
อินเดีย PMI สำหรับภาคการผลิต ต.ค.: 50.6 ▼
อินโดนีเซีย PMI สำหรับภาคการผลิต ต.ค.: 47.7 ▼
ไอร์แลนด์ PMI สำหรับภาคการผลิต ต.ค.: 50.7 ▲
อิตาลี PMI สำหรับภาคการผลิต ต.ค.: 47.7 ▼
ญี่ปุ่น PMI สำหรับภาคการผลิต ต.ค.: 48.4 ▼
เคนยา PMI ต.ค.: 53.2 ▼
เลบานอน PMI ต.ค.: 48.3 ▲
มาเลเซีย PMI สำหรับภาคการผลิต ต.ค.: 49.3 ▲
เม็กซิโก PMI สำหรับภาคการผลิต ต.ค.: 50.4 ▲
พม่า PMI สำหรับภาคการผลิต ต.ค.: 53.0 ▲
เนเธอร์แลนด์ PMI สำหรับภาคการผลิต ต.ค.: 50.3 ▼
ไนจีเรีย PMI ต.ค.: 56.9 ▼
ฟิลิปปินส์ PMI สำหรับภาคการผลิต ต.ค.: 52.1 ▲
โปแลนด์ PMI สำหรับภาคการผลิต ต.ค.: 45.6 ▼
รัสเซีย PMI สำหรับภาคการผลิต ต.ค.: 47.2 ▲
ซาอุดิอาระเบีย PMI ต.ค.: 57.8 ▲
สิงคโปร์ PMI ต.ค.: 47.4 ▼
แอฟริกาใต้ PMI ต.ค.: 49.4 ▲
เกาหลีใต้ PMI สำหรับภาคการผลิต ต.ค.: 48.4 ▲
สเปน PMI สำหรับภาคการผลิต ต.ค.: 46.8 ▼
ไต้หวัน PMI สำหรับภาคการผลิต ต.ค.: 49.8 ▼
ไทย PMI สำหรับภาคการผลิต ต.ค.: 50.0 ▼
ตุรกี PMI สำหรับภาคการผลิต ต.ค.: 49.0 ▼
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ PMI ต.ค.: 51.1 ▲
สหราชอาณาจักร PMI สำหรับภาคการผลิต ต.ค.: 49.6 ▲
สหรัฐอเมริกา PMI สำหรับภาคการผลิต ต.ค.: 51.3 ▲
เวียดนาม PMI สำหรับภาคการผลิต ต.ค.: 50.0 ▼