Toàn cầu PMI SẢN LƯỢNG TỔNG HỢP Thg7: 51.7 ▲
Mỹ PMI SẢN LƯỢNG TỔNG HỢP Thg7: 52.6 ▲
Trung Quốc PMI SẢN LƯỢNG TỔNG HỢP Thg7: 50.9 ▲
Khu vực đồng Euro PMI SẢN LƯỢNG TỔNG HỢP Thg8: 51.8 ▲
Nhật Bản PMI SẢN LƯỢNG TỔNG HỢP Thg8: 51.7 ▲
Đức PMI SẢN LƯỢNG TỔNG HỢP Thg8: 51.4 ▲
Vương quốc Anh PMI SẢN LƯỢNG TỔNG HỢP Thg7: 50.7 ▲
Pháp PMI SẢN LƯỢNG TỔNG HỢP Thg8: 52.7 ▲
Brazil PMI SẢN LƯỢNG TỔNG HỢP Thg7: 51.6 ▲
Ý PMI SẢN LƯỢNG TỔNG HỢP Thg7: 51.0 ▲
Ấn Độ PMI SẢN LƯỢNG TỔNG HỢP Thg7: 53.9 ▲
Nga PMI SẢN LƯỢNG TỔNG HỢP Thg7: 50.2 ▲
ASEAN PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg7: 49.5 ▼
Australia PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg8: 51.3 ▼
Áo PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg7: 47.0 ▼
Brazil PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg7: 49.9 ▼
Canada PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg7: 50.2 ▲
Trung Quốc PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg7: 49.9 ▲
Cộng hòa Séc PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg7: 43.1 ▼
Ai Cập PMI Thg7: 50.3 ▲
Khu vực đồng Euro PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg8: 47.0 ▲
Pháp PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg8: 51.0 ▲
Đức PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg8: 43.6 ▲
Toàn cầu PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg7: 49.3 ▼
Hy Lạp PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg7: 54.6 ▲
Hồng Kông PMI Thg7: 43.8 ▼
Ấn Độ PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg7: 52.5 ▲
In-đô-nê-xia PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg7: 49.6 ▼
Cộng hòa Ireland PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg7: 48.7 ▼
Ý PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg7: 48.5 ▲
Nhật Bản PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg8: 49.5 ▲
Kenya PMI Thg7: 54.1 ▼
Lebanon PMI Thg7: 47.7 ▲
Ma-lai-xi-a PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg7: 47.6 ▼
Mê-hi-cô PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg7: 49.8 ▲
Myanmar PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg7: 52.9 ▼
Hà Lan PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg7: 50.7 ▼
Nigeria PMI Thg7: 54.6 ▼
Philippines PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg7: 52.1 ▲
Ba Lan PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg7: 47.4 ▼
Nga PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg7: 49.3 ▲
Ả-rập Xê-út PMI Thg7: 56.6 ▼
Xing-ga-po PMI Thg7: 51.0 ▲
Nam Phi PMI Thg7: 48.4 ▼
Hàn Quốc PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg7: 47.3 ▼
Tây Ban Nha PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg7: 48.2 ▲
Đài Loan PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg7: 48.1 ▲
nước Thái Lan PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg7: 50.3 ▼
Thổ Nhĩ Kỳ PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg7: 46.7 ▼
Các Tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất PMI Thg7: 55.1 ▼
Vương quốc Anh PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg7: 48.0 ▲
Mỹ PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg7: 50.4 ▼
Việt Nam PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg7: 52.6 ▲