Markit
 
 
Financial Information
 
Markit Economics
 
Markit Economics
 
Markit Economics je nezávislý světový poskytovatel jedněch z nejvlivnějších obchodních průzkumů na světě.

Naše indikátory jsou přísně sledovány finančními trhy a pomáhají utvářet ekonomická ustanovení tím, že poskytují jedny z nejranějších ukazatelů ekonomického výkonu.

Průzkumy jsou klíčovým zdrojem obchodní inteligence pro účastníky, kteří působí ve “skutečné” ekonomice.

Naše údaje jsou prezentovány bez žargonu, a poskytují tak rychlé porozumění současných ekonomických trendů.


„Výzkumy nákupního trhu [od Markitu] nám poskytují zajímavá a dlouhodobá srovnání. Výstupy jak za Českou republiku, ale i celou Evropu nám tak dávají komplexnější pohled jak na vývoj jednotlivých trhů, tak i některých komodit či odvětví…“

„…Zpětné informace od [Markitu] nám pomáhají vidět celočeské a celoevropské trendy. Na základě těchto údajů můžeme přesněji počítat s budoucím vytížením, na základě toho včas reagovat – přibrat nové zaměstnance, snížit anebo zvýšit ceny našich produktů a tak regulovat výrobní vytížení naší firmy...“

„Měsíčník [Vaší společnosti] nám poskytuje aktuální přehled o nákupních trendech českých podniků. Potvrzují se faktory, které ovlivňují českou ekonomiku a napomáhají nám zpřehlednit ceny materiálů. Měsíčník umožňuje sledovat celkovou ekonomickou situaci v Evropě.“
Člen českého panelu, duben, 2007


„V období hluboké recese byla hlavní hodnota indexu PMI dominantního sektoru služeb… klíčovým ukazatelem blížící se intenzity recese těsně po kolapsu Lehman Brothers na konci roku 2008. PMI byl také velmi rychlý ve zvěstování obnovy.“
Gráinne Gilmore, The Times, leden 2010


„Kdybyste mě odvezli na pustý ostrov a dali mi vybrat jednu publikaci, byl by to PMI.”
Malcolm Barr, JPMorgan, červen 2009


 
 
Copyright ©   Copyright a autorská práva k databázi vlastní společnost Markit