ทั่วโลก PMI ผลผลิตรวม ธ.ค.: 51.7 ▲
สหรัฐอเมริกา PMI ผลผลิตรวม ม.ค.: 53.1 ▲
จีน PMI ผลผลิตรวม ธ.ค.: 52.6 ▼
ยูโรโซน PMI ผลผลิตรวม ม.ค.: 50.9 ▲
ญี่ปุ่น PMI ผลผลิตรวม ม.ค.: 51.1 ▲
สหราชอาณาจักร PMI ผลผลิตรวม ม.ค.: 52.4 ▲
อาเซียน PMI สำหรับภาคการผลิต ธ.ค.: 49.8 ▲
ออสเตรเลีย PMI สำหรับภาคการผลิต ม.ค.: 49.1 ▼
ออสเตรีย PMI สำหรับภาคการผลิต ธ.ค.: 46.0 ▼
บราซิล PMI สำหรับภาคการผลิต ธ.ค.: 50.2 ▼
แคนาดา PMI สำหรับภาคการผลิต ธ.ค.: 50.4 ▼
จีน PMI สำหรับภาคการผลิต ธ.ค.: 51.5 ▼
สาธารณรัฐเชก PMI สำหรับภาคการผลิต ธ.ค.: 43.6 ▲
อียิปต์ PMI ธ.ค.: 48.2 ▲
ยูโรโซน PMI สำหรับภาคการผลิต ม.ค.: 47.8 ▲
ฝรั่งเศส PMI สำหรับภาคการผลิต ม.ค.: 51.0 ▲
เยอรมนี PMI สำหรับภาคการผลิต ม.ค.: 45.2 ▲
ทั่วโลก PMI สำหรับภาคการผลิต ธ.ค.: 50.1 ▼
กรีซ PMI สำหรับภาคการผลิต ธ.ค.: 53.9 ▼
ฮ่องกง PMI ธ.ค.: 42.1 ▲
อินเดีย PMI สำหรับภาคการผลิต ธ.ค.: 52.7 ▲
อินโดนีเซีย PMI สำหรับภาคการผลิต ธ.ค.: 49.5 ▲
ไอร์แลนด์ PMI สำหรับภาคการผลิต ธ.ค.: 49.5 ▼
อิตาลี PMI สำหรับภาคการผลิต ธ.ค.: 46.2 ▼
ญี่ปุ่น PMI สำหรับภาคการผลิต ม.ค.: 49.3 ▲
เคนยา PMI ธ.ค.: 53.3 ▲
เลบานอน PMI ธ.ค.: 45.1 ▲
มาเลเซีย PMI สำหรับภาคการผลิต ธ.ค.: 50.0 ▲
เม็กซิโก PMI สำหรับภาคการผลิต ธ.ค.: 47.1 ▼
พม่า PMI สำหรับภาคการผลิต ธ.ค.: 52.0 ▼
เนเธอร์แลนด์ PMI สำหรับภาคการผลิต ธ.ค.: 48.3 ▼
ไนจีเรีย PMI ธ.ค.: 56.8 ▼
ฟิลิปปินส์ PMI สำหรับภาคการผลิต ธ.ค.: 51.7 ▲
โปแลนด์ PMI สำหรับภาคการผลิต ธ.ค.: 48.0 ▲
รัสเซีย PMI สำหรับภาคการผลิต ธ.ค.: 47.5 ▲
ซาอุดิอาระเบีย PMI ธ.ค.: 56.9 ▼
สิงคโปร์ PMI ธ.ค.: 51.0 ▲
แอฟริกาใต้ PMI ธ.ค.: 47.6 ▼
เกาหลีใต้ PMI สำหรับภาคการผลิต ธ.ค.: 50.1 ▲
สเปน PMI สำหรับภาคการผลิต ธ.ค.: 47.4 ▼
ไต้หวัน PMI สำหรับภาคการผลิต ธ.ค.: 50.8 ▲
ไทย PMI สำหรับภาคการผลิต ธ.ค.: 50.1 ▲
ตุรกี PMI สำหรับภาคการผลิต ธ.ค.: 49.5 ▲
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ PMI ธ.ค.: 50.2 ▼
สหราชอาณาจักร PMI สำหรับภาคการผลิต ม.ค.: 49.8 ▲
สหรัฐอเมริกา PMI สำหรับภาคการผลิต ม.ค.: 51.7 ▼
เวียดนาม PMI สำหรับภาคการผลิต ธ.ค.: 50.8 ▼