ทั่วโลก PMI ผลผลิตรวม มี.ค.: 39.4 ▼
สหรัฐอเมริกา PMI ผลผลิตรวม มี.ค.: 40.9 ▼
จีน PMI ผลผลิตรวม มี.ค.: 46.7 ▲
ยูโรโซน PMI ผลผลิตรวม มี.ค.: 29.7 ▼
ญี่ปุ่น PMI ผลผลิตรวม มี.ค.: 36.2 ▼
สหราชอาณาจักร PMI ผลผลิตรวม มี.ค.: 36.0 ▼
อาเซียน PMI สำหรับภาคการผลิต มี.ค.: 43.4 ▼
ออสเตรเลีย PMI สำหรับภาคการผลิต มี.ค.: 49.7 ▼
ออสเตรีย PMI สำหรับภาคการผลิต มี.ค.: 45.8 ▼
บราซิล PMI สำหรับภาคการผลิต มี.ค.: 48.4 ▼
แคนาดา PMI สำหรับภาคการผลิต มี.ค.: 46.1 ▼
จีน PMI สำหรับภาคการผลิต มี.ค.: 50.1 ▲
สาธารณรัฐเชก PMI สำหรับภาคการผลิต มี.ค.: 41.3 ▼
อียิปต์ PMI มี.ค.: 44.2 ▼
ยูโรโซน PMI สำหรับภาคการผลิต มี.ค.: 44.5 ▼
ฝรั่งเศส PMI สำหรับภาคการผลิต มี.ค.: 43.2 ▼
เยอรมนี PMI สำหรับภาคการผลิต มี.ค.: 45.4 ▼
ทั่วโลก PMI สำหรับภาคการผลิต มี.ค.: 47.6 ▲
กรีซ PMI สำหรับภาคการผลิต มี.ค.: 42.5 ▼
ฮ่องกง PMI มี.ค.: 34.9 ▲
อินเดีย PMI สำหรับภาคการผลิต มี.ค.: 51.8 ▼
อินโดนีเซีย PMI สำหรับภาคการผลิต มี.ค.: 45.3 ▼
ไอร์แลนด์ PMI สำหรับภาคการผลิต มี.ค.: 45.1 ▼
อิตาลี PMI สำหรับภาคการผลิต มี.ค.: 40.3 ▼
ญี่ปุ่น PMI สำหรับภาคการผลิต มี.ค.: 44.8 ▼
เคนยา PMI มี.ค.: 37.5 ▼
เลบานอน PMI มี.ค.: 35.0 ▼
มาเลเซีย PMI สำหรับภาคการผลิต มี.ค.: 48.4 ▼
เม็กซิโก PMI สำหรับภาคการผลิต มี.ค.: 47.9 ▼
พม่า PMI สำหรับภาคการผลิต มี.ค.: 45.3 ▼
เนเธอร์แลนด์ PMI สำหรับภาคการผลิต มี.ค.: 50.5 ▼
ไนจีเรีย PMI มี.ค.: 53.8 ▼
ฟิลิปปินส์ PMI สำหรับภาคการผลิต มี.ค.: 39.7 ▼
โปแลนด์ PMI สำหรับภาคการผลิต มี.ค.: 42.4 ▼
รัสเซีย PMI สำหรับภาคการผลิต มี.ค.: 47.5 ▼
ซาอุดิอาระเบีย PMI มี.ค.: 42.4 ▼
สิงคโปร์ PMI มี.ค.: 33.3 ▼
แอฟริกาใต้ PMI มี.ค.: 44.5 ▼
เกาหลีใต้ PMI สำหรับภาคการผลิต มี.ค.: 44.2 ▼
สเปน PMI สำหรับภาคการผลิต มี.ค.: 45.7 ▼
ไต้หวัน PMI สำหรับภาคการผลิต มี.ค.: 50.4 ▲
ไทย PMI สำหรับภาคการผลิต มี.ค.: 46.7 ▼
ตุรกี PMI สำหรับภาคการผลิต มี.ค.: 48.1 ▼
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ PMI มี.ค.: 45.2 ▼
สหราชอาณาจักร PMI สำหรับภาคการผลิต มี.ค.: 47.8 ▼
สหรัฐอเมริกา PMI สำหรับภาคการผลิต มี.ค.: 48.5 ▼
เวียดนาม PMI สำหรับภาคการผลิต มี.ค.: 41.9 ▼