ทั่วโลก PMI ผลผลิตรวม พ.ย.: 51.5 ▲
สหรัฐอเมริกา PMI ผลผลิตรวม พ.ย.: 52.0 ▲
จีน PMI ผลผลิตรวม พ.ย.: 53.2 ▲
ยูโรโซน PMI ผลผลิตรวม พ.ย.: 50.6 ▼
ญี่ปุ่น PMI ผลผลิตรวม พ.ย.: 49.8 ▲
สหราชอาณาจักร PMI ผลผลิตรวม พ.ย.: 49.3 ▼
อาเซียน PMI สำหรับภาคการผลิต พ.ย.: 49.2 ▲
ออสเตรเลีย PMI สำหรับภาคการผลิต พ.ย.: 49.9 ▼
ออสเตรีย PMI สำหรับภาคการผลิต พ.ย.: 46.0 ▲
บราซิล PMI สำหรับภาคการผลิต พ.ย.: 52.9 ▲
แคนาดา PMI สำหรับภาคการผลิต พ.ย.: 51.4 ▲
จีน PMI สำหรับภาคการผลิต พ.ย.: 51.8 ▲
สาธารณรัฐเชก PMI สำหรับภาคการผลิต พ.ย.: 43.5 ▼
อียิปต์ PMI พ.ย.: 47.9 ▼
ยูโรโซน PMI สำหรับภาคการผลิต พ.ย.: 46.9 ▲
ฝรั่งเศส PMI สำหรับภาคการผลิต พ.ย.: 51.7 ▲
เยอรมนี PMI สำหรับภาคการผลิต พ.ย.: 44.1 ▲
ทั่วโลก PMI สำหรับภาคการผลิต พ.ย.: 50.3 ▲
กรีซ PMI สำหรับภาคการผลิต พ.ย.: 54.1 ▲
ฮ่องกง PMI พ.ย.: 38.5 ▼
อินเดีย PMI สำหรับภาคการผลิต พ.ย.: 51.2 ▲
อินโดนีเซีย PMI สำหรับภาคการผลิต พ.ย.: 48.2 ▲
ไอร์แลนด์ PMI สำหรับภาคการผลิต พ.ย.: 49.7 ▼
อิตาลี PMI สำหรับภาคการผลิต พ.ย.: 47.6 ▼
ญี่ปุ่น PMI สำหรับภาคการผลิต พ.ย.: 48.9 ▲
เคนยา PMI พ.ย.: 53.2 ▼
เลบานอน PMI พ.ย.: 37.0 ▼
มาเลเซีย PMI สำหรับภาคการผลิต พ.ย.: 49.5 ▲
เม็กซิโก PMI สำหรับภาคการผลิต พ.ย.: 48.0 ▼
พม่า PMI สำหรับภาคการผลิต พ.ย.: 52.7 ▼
เนเธอร์แลนด์ PMI สำหรับภาคการผลิต พ.ย.: 49.6 ▼
ไนจีเรีย PMI พ.ย.: 57.7 ▲
ฟิลิปปินส์ PMI สำหรับภาคการผลิต พ.ย.: 51.4 ▼
โปแลนด์ PMI สำหรับภาคการผลิต พ.ย.: 46.7 ▲
รัสเซีย PMI สำหรับภาคการผลิต พ.ย.: 45.6 ▼
ซาอุดิอาระเบีย PMI พ.ย.: 58.3 ▲
สิงคโปร์ PMI พ.ย.: 50.4 ▲
แอฟริกาใต้ PMI พ.ย.: 48.6 ▼
เกาหลีใต้ PMI สำหรับภาคการผลิต พ.ย.: 49.4 ▲
สเปน PMI สำหรับภาคการผลิต พ.ย.: 47.5 ▲
ไต้หวัน PMI สำหรับภาคการผลิต พ.ย.: 49.8 ▲
ไทย PMI สำหรับภาคการผลิต พ.ย.: 49.3 ▼
ตุรกี PMI สำหรับภาคการผลิต พ.ย.: 49.5 ▲
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ PMI พ.ย.: 50.3 ▼
สหราชอาณาจักร PMI สำหรับภาคการผลิต พ.ย.: 48.9 ▼
สหรัฐอเมริกา PMI สำหรับภาคการผลิต พ.ย.: 52.6 ▲
เวียดนาม PMI สำหรับภาคการผลิต พ.ย.: 51.0 ▲
PMI commentary เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น