ทั่วโลก PMI ผลผลิตรวม มิ.ย.: 47.7 ▲
สหรัฐอเมริกา PMI ผลผลิตรวม มิ.ย.: 47.9 ▲
จีน PMI ผลผลิตรวม มิ.ย.: 55.7 ▲
ยูโรโซน PMI ผลผลิตรวม มิ.ย.: 48.5 ▲
ญี่ปุ่น PMI ผลผลิตรวม มิ.ย.: 40.8 ▲
สหราชอาณาจักร PMI ผลผลิตรวม มิ.ย.: 47.6 ▲
อาเซียน PMI สำหรับภาคการผลิต มิ.ย.: 43.7 ▲
ออสเตรเลีย PMI สำหรับภาคการผลิต มิ.ย.: 51.2 ▲
ออสเตรีย PMI สำหรับภาคการผลิต มิ.ย.: 46.5 ▲
บราซิล PMI สำหรับภาคการผลิต มิ.ย.: 51.6 ▲
แคนาดา PMI สำหรับภาคการผลิต มิ.ย.: 47.8 ▲
จีน PMI สำหรับภาคการผลิต มิ.ย.: 51.2 ▲
สาธารณรัฐเชก PMI สำหรับภาคการผลิต มิ.ย.: 44.9 ▲
อียิปต์ PMI มิ.ย.: 44.6 ▲
ยูโรโซน PMI สำหรับภาคการผลิต มิ.ย.: 46.9 ▲
ฝรั่งเศส PMI สำหรับภาคการผลิต มิ.ย.: 52.1 ▲
เยอรมนี PMI สำหรับภาคการผลิต มิ.ย.: 45.2 ▲
ทั่วโลก PMI สำหรับภาคการผลิต มิ.ย.: 47.8 ▲
กรีซ PMI สำหรับภาคการผลิต มิ.ย.: 49.4 ▲
ฮ่องกง PMI มิ.ย.: 49.6 ▲
อินเดีย PMI สำหรับภาคการผลิต มิ.ย.: 47.2 ▲
อินโดนีเซีย PMI สำหรับภาคการผลิต มิ.ย.: 39.1 ▲
ไอร์แลนด์ PMI สำหรับภาคการผลิต มิ.ย.: 51.0 ▲
อิตาลี PMI สำหรับภาคการผลิต มิ.ย.: 47.5 ▲
ญี่ปุ่น PMI สำหรับภาคการผลิต มิ.ย.: 37.8 ▼
เคนยา PMI มิ.ย.: 46.6 ▲
เลบานอน PMI มิ.ย.: 43.2 ▲
มาเลเซีย PMI สำหรับภาคการผลิต มิ.ย.: 51.0 ▲
เม็กซิโก PMI สำหรับภาคการผลิต มิ.ย.: 38.6 ▲
พม่า PMI สำหรับภาคการผลิต มิ.ย.: 48.7 ▲
เนเธอร์แลนด์ PMI สำหรับภาคการผลิต มิ.ย.: 45.2 ▲
ไนจีเรีย PMI มิ.ย.: 46.4 ▲
ฟิลิปปินส์ PMI สำหรับภาคการผลิต มิ.ย.: 49.7 ▲
โปแลนด์ PMI สำหรับภาคการผลิต มิ.ย.: 47.2 ▲
รัสเซีย PMI สำหรับภาคการผลิต มิ.ย.: 49.4 ▲
ซาอุดิอาระเบีย PMI มิ.ย.: 47.7 ▼
สิงคโปร์ PMI มิ.ย.: 43.2 ▲
แอฟริกาใต้ PMI มิ.ย.: 42.5 ▲
เกาหลีใต้ PMI สำหรับภาคการผลิต มิ.ย.: 43.4 ▲
สเปน PMI สำหรับภาคการผลิต มิ.ย.: 49.0 ▲
ไต้หวัน PMI สำหรับภาคการผลิต มิ.ย.: 46.2 ▲
ไทย PMI สำหรับภาคการผลิต มิ.ย.: 43.5 ▲
ตุรกี PMI สำหรับภาคการผลิต มิ.ย.: 53.9 ▲
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ PMI มิ.ย.: 50.4 ▲
สหราชอาณาจักร PMI สำหรับภาคการผลิต มิ.ย.: 50.1 ▲
สหรัฐอเมริกา PMI สำหรับภาคการผลิต มิ.ย.: 49.8 ▲
เวียดนาม PMI สำหรับภาคการผลิต มิ.ย.: 51.1 ▲