ทั่วโลก PMI ผลผลิตรวม ม.ค.: 52.2 ▲
สหรัฐอเมริกา PMI ผลผลิตรวม ม.ค.: 53.3 ▲
จีน PMI ผลผลิตรวม ม.ค.: 51.9 ▼
ยูโรโซน PMI ผลผลิตรวม ม.ค.: 51.3 ▲
ญี่ปุ่น PMI ผลผลิตรวม ม.ค.: 50.1 ▲
สหราชอาณาจักร PMI ผลผลิตรวม ม.ค.: 53.3 ▲
อาเซียน PMI สำหรับภาคการผลิต ม.ค.: 49.8 ▲
ออสเตรเลีย PMI สำหรับภาคการผลิต ม.ค.: 49.6 ▲
ออสเตรีย PMI สำหรับภาคการผลิต ม.ค.: 49.2 ▲
บราซิล PMI สำหรับภาคการผลิต ม.ค.: 51.0 ▲
แคนาดา PMI สำหรับภาคการผลิต ม.ค.: 50.6 ▲
จีน PMI สำหรับภาคการผลิต ม.ค.: 51.1 ▼
สาธารณรัฐเชก PMI สำหรับภาคการผลิต ม.ค.: 45.2 ▲
อียิปต์ PMI ม.ค.: 46.0 ▼
ยูโรโซน PMI สำหรับภาคการผลิต ม.ค.: 47.9 ▲
ฝรั่งเศส PMI สำหรับภาคการผลิต ม.ค.: 51.1 ▲
เยอรมนี PMI สำหรับภาคการผลิต ม.ค.: 45.3 ▲
ทั่วโลก PMI สำหรับภาคการผลิต ม.ค.: 50.4 ▲
กรีซ PMI สำหรับภาคการผลิต ม.ค.: 54.4 ▲
ฮ่องกง PMI ม.ค.: 46.8 ▲
อินเดีย PMI สำหรับภาคการผลิต ม.ค.: 55.3 ▲
อินโดนีเซีย PMI สำหรับภาคการผลิต ม.ค.: 49.3 ▼
ไอร์แลนด์ PMI สำหรับภาคการผลิต ม.ค.: 51.4 ▲
อิตาลี PMI สำหรับภาคการผลิต ม.ค.: 48.9 ▲
ญี่ปุ่น PMI สำหรับภาคการผลิต ม.ค.: 48.8 ▲
เคนยา PMI ม.ค.: 49.7 ▼
เลบานอน PMI ม.ค.: 44.9 ▼
มาเลเซีย PMI สำหรับภาคการผลิต ม.ค.: 48.8 ▼
เม็กซิโก PMI สำหรับภาคการผลิต ม.ค.: 49.0 ▲
พม่า PMI สำหรับภาคการผลิต ม.ค.: 52.7 ▲
เนเธอร์แลนด์ PMI สำหรับภาคการผลิต ม.ค.: 49.9 ▲
ไนจีเรีย PMI ม.ค.: 55.9 ▼
ฟิลิปปินส์ PMI สำหรับภาคการผลิต ม.ค.: 52.1 ▲
โปแลนด์ PMI สำหรับภาคการผลิต ม.ค.: 47.4 ▼
รัสเซีย PMI สำหรับภาคการผลิต ม.ค.: 47.9 ▲
ซาอุดิอาระเบีย PMI ม.ค.: 54.9 ▼
สิงคโปร์ PMI ม.ค.: 51.4 ▲
แอฟริกาใต้ PMI ม.ค.: 48.3 ▲
เกาหลีใต้ PMI สำหรับภาคการผลิต ม.ค.: 49.8 ▼
สเปน PMI สำหรับภาคการผลิต ม.ค.: 48.5 ▲
ไต้หวัน PMI สำหรับภาคการผลิต ม.ค.: 51.8 ▲
ไทย PMI สำหรับภาคการผลิต ม.ค.: 49.9 ▼
ตุรกี PMI สำหรับภาคการผลิต ม.ค.: 51.3 ▲
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ PMI ม.ค.: 49.3 ▼
สหราชอาณาจักร PMI สำหรับภาคการผลิต ม.ค.: 50.0 ▲
สหรัฐอเมริกา PMI สำหรับภาคการผลิต ม.ค.: 51.9 ▼
เวียดนาม PMI สำหรับภาคการผลิต ม.ค.: 50.6 ▼