ทั่วโลก PMI ผลผลิตรวม ก.ย.: 52.1 ▼
สหรัฐอเมริกา PMI ผลผลิตรวม ก.ย.: 54.3 ▼
จีน PMI ผลผลิตรวม ก.ย.: 54.5 ▼
ยูโรโซน PMI ผลผลิตรวม ก.ย.: 50.4 ▼
ญี่ปุ่น PMI ผลผลิตรวม ก.ย.: 46.6 ▲
สหราชอาณาจักร PMI ผลผลิตรวม ก.ย.: 56.5 ▼
อาเซียน PMI สำหรับภาคการผลิต ก.ย.: 48.3 ▼
ออสเตรเลีย PMI สำหรับภาคการผลิต ก.ย.: 55.4 ▲
ออสเตรีย PMI สำหรับภาคการผลิต ก.ย.: 51.7 ▲
บราซิล PMI สำหรับภาคการผลิต ก.ย.: 64.9 ▲
แคนาดา PMI สำหรับภาคการผลิต ก.ย.: 56.0 ▲
จีน PMI สำหรับภาคการผลิต ก.ย.: 53.0 ▼
สาธารณรัฐเชก PMI สำหรับภาคการผลิต ก.ย.: 50.7 ▲
อียิปต์ PMI ก.ย.: 50.4 ▲
ยูโรโซน PMI สำหรับภาคการผลิต ก.ย.: 53.7 ▲
ฝรั่งเศส PMI สำหรับภาคการผลิต ก.ย.: 51.2 ▲
เยอรมนี PMI สำหรับภาคการผลิต ก.ย.: 56.4 ▲
ทั่วโลก PMI สำหรับภาคการผลิต ก.ย.: 52.3 ▲
กรีซ PMI สำหรับภาคการผลิต ก.ย.: 50.0 ▲
ฮ่องกง PMI ก.ย.: 47.7 ▲
อินเดีย PMI สำหรับภาคการผลิต ก.ย.: 56.8 ▲
อินโดนีเซีย PMI สำหรับภาคการผลิต ก.ย.: 47.2 ▼
ไอร์แลนด์ PMI สำหรับภาคการผลิต ก.ย.: 50.0 ▼
อิตาลี PMI สำหรับภาคการผลิต ก.ย.: 53.2 ▲
ญี่ปุ่น PMI สำหรับภาคการผลิต ก.ย.: 47.7 ▲
เคนยา PMI ก.ย.: 56.3 ▲
เลบานอน PMI ก.ย.: 42.1 ▲
มาเลเซีย PMI สำหรับภาคการผลิต ก.ย.: 49.0 ▼
เม็กซิโก PMI สำหรับภาคการผลิต ก.ย.: 42.1 ▲
พม่า PMI สำหรับภาคการผลิต ก.ย.: 35.9 ▼
เนเธอร์แลนด์ PMI สำหรับภาคการผลิต ก.ย.: 52.5 ▲
ไนจีเรีย PMI ก.ย.: 52.5 ▼
ฟิลิปปินส์ PMI สำหรับภาคการผลิต ก.ย.: 50.1 ▲
โปแลนด์ PMI สำหรับภาคการผลิต ก.ย.: 50.8 ▲
รัสเซีย PMI สำหรับภาคการผลิต ก.ย.: 48.9 ▼
ซาอุดิอาระเบีย PMI ก.ย.: 50.7 ▲
สิงคโปร์ PMI ก.ย.: 45.1 ▲
แอฟริกาใต้ PMI ก.ย.: 49.4 ▲
เกาหลีใต้ PMI สำหรับภาคการผลิต ก.ย.: 49.8 ▲
สเปน PMI สำหรับภาคการผลิต ก.ย.: 50.8 ▲
ไต้หวัน PMI สำหรับภาคการผลิต ก.ย.: 55.2 ▲
ไทย PMI สำหรับภาคการผลิต ก.ย.: 49.9 ▲
ตุรกี PMI สำหรับภาคการผลิต ก.ย.: 52.8 ▼
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ PMI ก.ย.: 51.0 ▲
สหราชอาณาจักร PMI สำหรับภาคการผลิต ก.ย.: 54.1 ▼
สหรัฐอเมริกา PMI สำหรับภาคการผลิต ก.ย.: 53.2 ▲
เวียดนาม PMI สำหรับภาคการผลิต ก.ย.: 52.2 ▲